PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yönetmeliklerin çelişmesihpdhpd
01-12-2005, 12:26:11
kanunla kurulmuş bir bakanlık ile bir devlet bakanlığının aynı konular için çıkarmış oldukları yönetmelikler çelişirse bu durumda nasıl bir yol izlenir? öncelik kimdedir? herhangi bir öncelikten bahsedemezsek ne yapılması gerekir?

teşekkürler

Av.Fırat Bayındır
01-12-2005, 14:50:39
Yönetmelikler, kanunların uygulanma biçimini gösteren düzenlemelerdir. Bu nedenle kanunda hangi madde/maddeler hakında hangi Bakanlık veya İdare tarafından Yönetmelik çıkartılacağı da ayrıca belirtilir. Bu nedenle aynı konuda farklı idare veya Bakanlıkların çelişkili yönetmelik düzenlemeleri pek mümkün olmasa gerek. İlgil Kanunu ve yönetmelikleri belirtirseniz cevaplamask daha kolay olacaktır.

hpdhpd
01-12-2005, 16:00:05
aslında bu soru somut bir olay üzerine sorulmuş değil. soyut bir tartışma ve aslında kesin bir cevabı yok. ancak benim aradığım uygulanabilecek en doğru yolun ne olduğunu bulabilmek.

şöyle bir örnek verebilirim belki. örneğin sanayi ve ticaret bakanlığı ile devlet bakanlığına bağlı olan dış ticaret müsteşarlığı ya da gümrük müsteşarlığının çıkarmış oldukları yönetmelikler birbirleriyle çelişiliyorsa ne yapılabilir?
bu sadece bir örnek. bu kurum ve kuruluşların ilgi alanlarının birbiryle kesiştiği yerlerin mevcut olduğunu düşünerek bu örneği verdim. (yanlışım varsa affola)

teşekkürler

Av.Ragıp Atay
01-12-2005, 17:07:38
kanunda yönetmelik çıkarılacağı koşullar bellidir. Bu nedenle örneklerinizi somutlaştırın ki tartışalım. Mesela birbiriyle çakışan 2 yönetmelik söyleyin

Av.Fırat Bayındır
01-12-2005, 17:25:33
Biz de diyoruz ki teorik olarak bu önermeniz mümkün değil. Kaldi ki böyle bir durum ortaya çıksa dahi Kanunlar Yönetmeliklere nazaran üst norm olduğu ve Yönetmeliklerin kanuna aykırı olarak düzenlenemeyeceği, düzenlense bile iptale tabi olmaları nedenleriyle kanunun üstünlüğü dolayısıyla böylesi bir durumda kanun esas alınacaktır. Kanunlarda yukarıda da değindiğimiz gibi hangi kanun hakkında hangi bakanlık veya İdarenin Yönetmelik çıkartabileceği belirtilir. Buna rağmen kanunda kendisine görev verilmediği halde bir Bakanlığın veya İdarenin Yönetmelik düzenlemesi Yetki Gaspıdır ve hukuka uygun değildir.

Elbette ki ve ne yazık ki bizde vatandaşlar ve İdarenin ajanları (memurlar, kamu görevlileri) tarafından, Meclisin çıkardığı sanki Yönetmelikmiş de Bakanlık veya İdarelerin çıkardığı Yönetmelikler kanunmuş gibi değerlendirildiği için insanın aklına da böylesi teorik bir soru takılabilir.

hpdhpd
01-12-2005, 21:31:25
cevaplarınız için çok teşekkür ederim.

saygılarımla

williamsbmw
22-09-2016, 14:23:46
Soruyu net kurumlar ile bilgi vereyim.

Yüksek Öğretim Kanunu 2547. ilgili kanuna göre Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığı yönetmelik çıkarmaya yetkili bir kurumdur. Aynı şekilde üniversitelerin senatolarıda yönetmelik çıkarmaya yetkilidir.

Yüksek lisans öğrencisi alımında Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığı kayıt için yabancı dil bilgisi aramazken, üniversitenin senatosu yabancı dil şartı aramaktadır.

Hangi kurumun çıkardığı yönetmelik geçerlidir?

buraktuna.net
28-08-2017, 18:28:41
Aynı Bakanlığın birbiriyle çelişen iki farklı yönetmeliği, cevaplarınızı almak isterim.
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında olan iki farklı yönetmeliğin birbiriyle çeliştiğinin farkında mısınız?

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Madde 5
(3) Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen kamu, maden, inşaat, metal, tekstil, sağlık, ulaşım, taşımacılık, ticaret, imalat, bakım, onarım, kurulum, enerji, kimya, tarım, ziraat, hayvancılık, mobilya, ormancılık, gıda, matbaa, atık yönetimi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait işyerlerinde, tam süreli iş güvenliği uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı aranır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Madde 7
(3) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, (Değişik ibare: RG:15/2/2016-29625) tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.