PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Aihm' ye başvuruşahin aksu
07-04-2010, 12:26:12
Bilindiği üzere AİHM'ne başvuru hakkı en önemli haklardan biridir. Türk Hakimlerine Buruyu başvuracağınızı duruşma esnasında söylediğimizde hakaret etmişiz gibi bir tepki doğuyor. Oysaki AİHS iç hukukumuza dahildir. AİHM 'ne başvunun püf noktalarını paylaşmak isterim.
1) SÜRE KOŞULU
En önemli koşuldur. AİHM' ne başvuru süresi kesinlik tarihinden itibaren 6 aydır. Ancak, 6 aydan 1 gün önce dahi AİHM'nden dosyaya hazırlanmak için süre talep edersek 1 yıl uzatılmış olacaktır.
2) İÇ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ
Bu durum süre ile de ilgilidir. Süreler en son başvuru yolundan sonra başlayacaktır.Bu da 2 'ye ayrılmaktadır.
a) Ceza yargılamasında ONAMA KARARI.
b) Diğer yargılamalarda (VERGİ,İDARE,MALİ) TAHSİSİ KARARIN REDDİ.

3) ÖZ TÜKETME
Bu durum az bilinmekli AİHM'nin bazı emsal kararlarında yer almaktadır. Öz tüketme yoluna başvurmaz isek başvurumuz red edilecektir. Öz tüketme yolu şu anlama gelir. İç hukuk yollarından her hangi birinde (ki bu ceza davalarında temyiz dilekçesine, diğerlerinde tahsisi karar dilekçesine kadardır) verilen kararın AİHS'ne aykırı olduğunun belirtilmesidir. Burada kumbaramız AİHS m.6 dır. Sö konusu karar AİHS m.6 Adil yargılanma ilkesine aykırıdır diye belirtmemiz yeterlidir.

Dosya PTT yolü ile AİHm'ne gönderilir. Telefon ile arayıp bilgi de edinebilirsiniz. 100 tl'yi geçmeyen bir masrafı vardır. Herhangi bir harcı yoktur. Faydalı olması ümidi ile.