PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdareye karşı istirdat davasıAv.Selim Acı
19-10-2005, 15:32:18
merhabalar

müvekkil 1999 da kütlü pamuk desteği için başvuruda bulunmuş almış olduğu kütlü pamuk desteklemesinin sahte evrak düzenlenerek alındığı destekleme almaya hak sahibi olmadığından bahisle hakkında 2000 yılında ceza yargısı süreci başlatılmış ve müvekkilin almış olduğu destekleme primlerinin faiziyle birlikte geri iadesi istenilmiş müvekkil ceza davası sonuçlanmadan almış olduğu primi iade etmek zorunda bırakılmıştır. müvekkilin en son yapmış olduğu prim ödemesi 11.10.2004 tarihli ve bu tarih itibariyle 60 gunluk yasal süresi içinde ceza davasından tahliye edildiğinden bahisle maliye hazinesince alınan primin iadesi yönunde basvuru yapmış fakat buna isteğine 60 günlü yasal süresi içinde herhangi bir cevap verilmemiştir.

Bu durumda açılacak davalar maddi ve manevi tazminat davası ile idareye karşı genel hükümlere dayanılarak alacak davası veya istirdat davası şeklinde dava açılması sözkonusu olabilirmi?


Saygı değer meslektaşlarımın Görüş ve önerilerini bekliyorum

saygılarımla...

Av.Ragıp Atay
19-10-2005, 16:29:06
Dava açsanız da, ceza davasını bekleyecek. Ancak beraat ederse parayı geri alabilirsiniz. Bu nedenle davanın sonucunu beklemenizde yarar var

Av.Selim Acı
19-10-2005, 22:59:17
sayın ragıp bey müvekkil zaten beraat etmiş 2004 yılında mahkeme sözkonusu suçtan dolayı sanıkların tahliyesi yönünde karar vermiş tahliye kararından sonra 60 gunluk zamanaşımı süresi dolmadan müvekkil (idareye) yanlış kuruma başvurarak idareye ödenen paranın geri iadesi talebinde bulunmuş fakat o tarihten bugune kadar herhangi bir cevap alamamıştır. simdi bu tarih itibariyle idareye karşı yargı yoluna gitmemiz ne gibi sonuçlar doğurur??? yada hangi yollara başvurmayı önerirsiniz?

Av.Ragıp Atay
20-10-2005, 11:57:14
beraat mı tahliye mi, eğer beraat etmiş ve karar kesinleşmişse istirdat davası açmanız gerekir

Av.Selim Acı
20-10-2005, 12:17:10
pardon sanırım yanlıslıkla tahliye yazmısım. mahkeme kararı sanıkların beraati yönunde fakat kafamdaki sorun mahkemenin beraat kararının verilmesinin üzerinden yaklasık bir yıl gecmis bu durumda zamanaşımı engeli ile karşılaşma durumu varmıdır?

Av.Ragıp Atay
20-10-2005, 13:06:17
istirdat davası, kesinleşmeden itibaren 1 yıl. Süreyi kaçırdıysanız alacak açarsınız

Av.Selim Acı
24-10-2005, 22:10:45
sayın ragıp bey acılacak olan istirdat davasının da tam yargı davası kapsamında oldugu ve bu suretle dava zamanaşımın tam yargı davası zamanaşımı suresine tabi oldugu yönunde içtihatlar var. idareye karşı açılacak olan istirdat davası yada alacak davasında genel alacak zamanaşımı sürelerimi gözönünde bulundurulacaktır. yoksa yukarda değindigimiz engellerle karsılasma durumu varmıdır?

Av.Ragıp Atay
25-10-2005, 01:27:17
sayın meslektaşım. bahsettiğiniz kararlardaki olayı bilmiyorum.Ancak sizin anlattığınız olayda, idari bir işlem olmayıp, adli bir karar var. Ayrıca, müvekkiliniz parayı kendisi ödemiş. İdari bir işlemle parasına el konmamış. Bu nedenle tam yargı davası kapsamında olmadığını ve genel mahkemelerin yetkili olduğunu düşünüyorum.

Av.Ahmet Kezer
25-10-2005, 12:14:06
Benzer bir konuda DGD den çıkarılan ve 2003 yılına ait DGD parasına idarece bloke konulan ve müvekkili ağır cezada yargılanmasına sebep olan idare aleyhine,beraat kararı kesinleştiği tarihten sonra idareye yazılı müracat ettik,olumsuz yanıt aldık...bilahare idari yargıda iptal davası açtık...yargılama sürüyor...