PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Göz bozukluğu - Askerlik Konuları burada toplanacak diğer başlıklar silinecekSayfalar : [1] 2 3

kahraman42
15-10-2005, 12:15:48
Hali hazırda askerlik görevini yürütmekteyim. Gözlerimdeki miyop 5 ve 3.5 bunun yanında 1.5 oranında astigmatım var. Göz bozukluğunda astigmat hesaplanıyor mu? Askerlikteki en büyük problemim olan gece nöbetleri için bu konuda rapor alabilir miyim? Okuduğum forumlarda, 2005'in Ocak ayından itibaren göz bozukluğu 10 derece olanların terhis edildiği yazıyordu. Askerliğimin bitmesine 90 gün kaldı, ancak içinde bulunduğum ailevi nedenlerden dolayı bunu bir şekilde çözmek istiyorum. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler...

tenten77
20-10-2005, 21:55:07
Benim de gözlerim sağ -11 sol -15 derece miyop + renk körlüğü bu durumda askerlik biraz zor gibi ancak öğretmenim ve dışişlerine de memur olma ihtimalim var senelerdir askerliği yapmazsan memur olamasın gibilerinden yetersiz bir bilgiyle bugüne geldim ve aralıkta askere gitmememe ihtimalim çok yüksek herhalde bu gözlerle. Tam olarak mevzuatıda okuyamadım (hiç bir link çalışmıyor) sizce ne yapmalıyım gitmeli miyim? Gitmezsem memur olabilir miyim? Çabuk cevap yazarsanız sevinirim malum kasım sonuna bu iş hallolmalı. Teşekkürler. saygılar.

omercelikkol
18-01-2006, 23:05:17
Sayın kahraman Yönetmeliğin göz ile ilgili bölümünü aşağıya alıyorum. İnceleyin Sizin rahatsızlığınız eğer A gurubuna giriyorsa askerliğe elverişlisinizdir. Eğer rahatsızlığınız B, C, ve D gurubuna giriyorsa askerliğe elverişsizsinizdir.

HASTALIK VE ARIZALAR LİSTESİ

GÖZ HASTALIKLARI

Madde 1 #8211; (Değişik : 30/1/1997 - 97/9106 K.)

A) (Değişik: 6/12/2004 #8211; 2004/8202 K.) 1. Camlarla düzeltildikten sonra her iki gözün görme dereceleri (bir gözün görmesi 0.2 den aşağı olmamak kaydı ile) toplam 10/10 ilâ 20/10 arasında olması (10/10 dahil).

AÇIKLAMA:

0.2 + 0.8 ile TAM arası,

0.3 + 0.7 ile TAM arası.

0.4 + 0.6 ile TAM arası,

0.5 + 0.5 ile TAM arası,

0.6 + 0.4 ile TAM arası,

0.7 + 0.3 ile TAM arası,

0.8 + 0.2 ile TAM arası,

TAM + 0.2 ile TAM arası.

2367B) (Değişik: 6/12/2004 #8211; 2004/8202 K.) 1. Camlarla düzeltildikten sonra her iki gözün görme dereceleri toplamı 10/10 ile 4/10 arasında olması (10/10 ve 4/10 hariç).

AÇIKLAMA:

0.4 ile 0.8 arası + 0.1,

0.4 ile 0.7 arası + 0.1 ile 0.2 arası,

0.4 ile 0.6 arası + 0.3,

0.1 ile 0.5 arası + 0.4.

2. Camlarla düzeltildikten sonra bir gözün görme derecesinin 4/10 ile tam arasında olduğu hâlde, diğer gözün görmesinin 2/10#8217;un altında olması (0.1 ve altı).

AÇIKLAMA:

TAM ile 0.4 arası ve + 0.1 ve altı.

C) Bu dilim uygulanmaz.

D) 1. Camlarla düzeltildikten sonra her iki gözün görme dereceleri toplamının 4/10 ve daha aşağı olması.

AÇIKLAMA:

0.1 + 0.1 ile 0.3 arası,

0.2 + 0.1 ile 0.2 arası.

2. Bir gözün görme derecesi ne olursa olsun, diğer gözde görme yokluğu (Işık hissi olsa dahi)

AÇIKLAMA:

(P+P) TAM ile (P+P) arası."

Madde 2 #8211; A) 1. Görmeyi bozmayan kronik konjonktivit ve blefaritler.

2. Bir veya iki gözde santral görmeyi bozmayan pitozisler.

3. Bir veya iki gözde hafif semblefaron.

4. Göz kapaklarında hafif şekil bozuklukları, noksanlıkları lagoftalmi, kirpik yokluğu ve tik.

B) 1. Bir veya iki gözde askerliğe engel olacak derecede ve görmesi 1. Maddenin B dilimi kadar olan tedavisi olanaksız kronik blefarit konjonktivitler.

2. Bir veya iki gözde santral görmeyi bozan ve cerrahi tedavi ile sonuç alınmayan pitozisler.

3. Bir veya iki gözde göz hareketlerine ileri derecede engel olan, cerrahi tedavi ile düzeltilemeyen, görmesi 1. maddenin B dilimi kadar olan semblefaronlar.

4. Görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olan bir veya her iki göz kapağında askerlik görevlerini yapmaya engel olacak derecede şekil bozuklukları, noksanlıkları, lagoftalmi ve tikler.

C) Kapak ve konjonktivanın uzun zaman tedaviyi gereken hastalıkları ve nekahat halleri.

Sayfa 49


2368D) 1. Bir veya her iki gözde 1. maddenin B diliminden az olan korneayı kısmen veya tamamen örten semblefaronlar.

Madde 3 #8211; A) 1. Görme derecesi 1. maddenin A dilimi kadar olan kornea, konjonktiva ve kapaklarda sikatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri.

B) 1. Görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olan kornea, konjonktiva ve kapaklarda sikatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri.

C) 3 ncü maddenin A, B, D dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.

D) 1. Görme derecesi 1. maddenin B diliminden az olan kornea, konjonktiva ve kapaklarda sikatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri.

Madde 4 #8211; A) 1. Bir veya iki gözde göz yaşı yolları ve kesesinin deformiteleri ve fonksiyon bozukluklarına bağlı göz yaşarmaları.

B) 1. (Değişik : 30/1/1997 - 97/9106 K.) Her iki gözde dakrio-sistorinostomi ameliyatından istifade etmemiş göz yaşarması veya her iki göz yaşı kesesinin ameliyatla alınmış olması.

C) Göz yaşı yolları ve kesesi hastalıklarının tedavi ve nekahat halleri.

D) Bu dilime uyan hastalık ve arıza yoktur.

Madde 5 #8211; A) 1. Görme derecesi 1. maddenin A dilimi kadar olan şaşılıklar.

2. Bir gözde tek kasın paralizisi.

3. Görme derecesi 1. maddenin A dilimi kadar olan nistagmuslar.

B) 1. (Değişik : 30/1/1997 - 97/9106 K.) Fovea dışı fiksasyonu olan ve görme derecesi 1 inci maddenin B dilimi kadar olan şaşılıklar.

2. Her iki gözde birer veya tek gözde birden fazla kas paralizileri (Sekel halinde).

3. Görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olan nistagmuslar.

C) Göz kasları hastalıklarının tedavi ve nekahat halleri.

D) 1. İki gözde ayrı ayrı, birden fazla kas paralizileri.

2. Görme derecesi 1. maddenin B diliminden daha az olan nistagmuslar.

Madde 6 #8211; (Değişik : 30/1/1997 - 97/9106 K.)

A) 1. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin A dilimi kadar olan kornea, lens ve vitreusun kesafetleri,göz tabakalarının çeşitli şekil bozuklukları ve hastalıklarının bıraktığı sekeller.

2. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin A dilimi kadar olan bir veya iki gözde psödofaki (ameliyatla lens ekstraksiyonu + göz içi lens implantasyonlusu).

3. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin A dilimi kadar olan bir gözde vitrektomi ameliyatı.

4. Keratorefraktif ameliyat geçirmiş, görmesi tashihle 1 inci maddenin A dilimi kadar olanlar.

B) 1. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olan kornea, lens ve vitreusun kesafetleri, göz tabakalarının çeşitli şekil bozuklukları ve hastalıklarının bıraktığı sekeller.

2. Görmesi düzeltikten sonra 1. maddenin A dilimi kadar olan bir gözde lens yokluğu (konjenital, operatuvar ve başka nedenlerle).

3. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olan bir veya iki gözde psödofaki.

Sayfa 50


2368-14. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olan bir gözde vitrektomi ameliyatı.

5. Keratorefraktif ameliyat geçirmiş, görmesi tashihle 1 inci maddenin B dilimi kadar olanlar.

6. (Ek: 6/12/2004 #8211; 2004/8202 K.) Görme keskinliği 1 inci maddenin (A) dilimi kadar olan her iki gözde penetran keratoplasti ameliyatları.

C) 6 ncı maddenin A, B ve D dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.

D) 1. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin B diliminden az olan kornea, lens, vitreus kesafetleri, göz tabakalarının şekil bozuklukları ve hastalıklarının bıraktığı sekeller.

2. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin A dilimi kadar olan her iki gözde lens yokluğu.

3. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin B veya D dilimi kadar olan her iki gözde lens yokluğu.

4. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olan tek gözde lens yokluğu.

5. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin D dilimi kadar olan bir veya iki gözde psödofaki.

6. Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin D dilimi kadar olan bir veya iki gözde vitrektomi ameliyatlıları.

7. (Ek: 6/12/2004 #8211; 2004/8202 K.) Görme keskinliği 1 inci maddenin (B) ve (D) dilimi kadar olan her iki gözde penetran keratoplasti ameliyatları.

Madde 7 #8211; (Değişik : 10/12/1998 - 98/12161 K.)

A) 1. Bir veya iki gözde 7 diyoptriye kadar olan (7 hariç) miyopi ve hipermetropi.

2. Bir veya her iki gözde 7 diyoptriye kadar olan (7 hariç) astigmatizmalar.

NOT: Mixt astigmatizmalarda iki eksen arasındaki fark dikkate alınır.

3. Her iki gözün refraksiyon değerlerinin sferik eşdeğerleri farkı 6 diyopriye kadar (6 dahil) olan miyopi, 4 diyoptriye kadar ( 4 dahil) olan hipermetropi ve astigmatizmalar.

NOT: Sferik Eşdeğer=Sferik kusur+silenderik kusur şeklinde hesaplanır.

24. Her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 14 diyoptriye kadar (14 hariç) olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar.

NOT: Astigmatizmalarda iki göz arasındaki refraksiyon kusuru toplamında, refraksiyon kusuru yüksek olan meridyenler esas alınır.

B) 1. Her iki gözde 7-11 diyoptrilik (7 dahil,11 hariç) miyopi ve hipermetropi.

2. Her iki gözde iki meridyen arasında 7-11 diyoptrilik (7 dahil,11 hariç) fark veya 7-11(7 dahil, 11 hariç) diyoptri arasındaki astigmatizmalar.

3. Her İki gözün refraksiyon değerlerinin sferik eşdeğerleri farkı 6 diyoptri (6 hariç) ile 11 diyoptriye (11 hariç) kadar olan miyopi, 4 diyoptri (4 hariç)ile 11 diyoptriye (11 hariç) kadar olan hipermetropi ve astigmatizmalar.

4. Her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 14 diyoptri (14 dahil) ile 23 diyoptri (23 hariç) arasındaki miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar.

C) Bu dilim uygulanmaz.

D) 1. Görme derecesi ne olursa olsun, her iki gözde 11 diyoptriyi (11 dahil) aşan miyopi veya hipermetropi,

2. Görme derecesi ne olursa olsun, her iki gözde iki meridyen arasında 11 diyoptriyi (11 dahil) aşan fark veya 11 diyoptriyi (11 dahil) aşan astigmatizmalar,Sayfa 51


2368-23. Görme derecesi ne olursa olsun, her iki gözünrefraksiyon değerlerinin sferik eşdeğleri farkı 11 diyoptriyi (11 dahil) aşan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar.

4. Görme derecesi ne olursa olsun, her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 23 diyoptri (23 dahil) üzerinde olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar.

Sayfa 52


2369Madde 8 #8211; A) 1.Görme derecesi tam veya 1. maddenin A dilimi kadar olan diskromatopsi ve hafif albinoz.

B) 1. Albinoz (camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi 1. maddenin B dilimine kadar olan).

2. Görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olan diskromatopsi.

C) Bu dilim uygulanmaz.

D) 1. İleri derecede albinoz (Görme derecesi 1. maddenin B diliminden az olan).

2. Görme derecesi 1. maddenin B diliminden az olan diskromatopsi.

3. Görme derecesi ne olursa olsun akromatopsi (tüm renk körlüğü).

Madde 9 #8211; (Değişik : 30/1/1997 - 97/9106 K.)

A) 1. Görme derecesi 1. maddenin A dilimi kadar olan koroidea, retina ve görme sinirleri hastalıklarının sekelleri, şekil bozuklukları ve konjenital defektleri.

2. Görme yolları ve retina patolojileri nedeniyle görme dereceleri 1 inci maddenin A diliminde olan görme alanının; bir gözde 2/3'den az yada her iki gözde 1/2'den az kaybı (#8230;) (1) .

3. Reaksiyon göstermeyen orbita yabancı cisimleri.

4. Tedaviden sonra görme kuvveti 1 inci maddenin A dilimi kadar olan bulbusun, adnexlerin ve orbitanın tümörleri ve ekzoftalmiler.

5. Bir gözde retina dekolmanı (tedavi ve ameliyattan sonra dekolmanlı gözün görme derecesinin 0.2 veya yukarı olması kaydıyla).

6. Bir veya iki gözün retina ve retina damarlarında patolojik değişiklikler göstermeyen retina kanaması (Görme derecesi 1. maddenin A dilimi kadar olmak şartı ile).

7. Bir veya iki gözde fonksiyonel bozukluk yapmamış glokom veya bir gözde glokom ameliyatlısı (Görme derecesi 1. maddenin A dilimi kadar olmak şartı ile).

B) 1. Görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olan koroidea, retina ve görme sinirleri hastalıklarının sekelleri, şekil bozuklukları ve konjenital anomaliler.

2. Görme yolları veya retina patolojileri nedeniyle görme dereceleri 1 inci maddenin A diliminde olsa bile, görme alanı kaybı bir gözde 2/3 ve üstü yada iki gözde ayrı ayrı 1/2 ve üstünde olması (#8230;) (1) .

3. Gözde veya orbitada şekil ve fonksiyon bozukluğu yapmış orbita yabancı cisimleri (Görmesi 1. maddenin B dilimi kadar olması kaydı ile).

4. Tedaviden sonra görme kuvveti 1. maddenin B dilimi kadar olan bulbusun, adnekslerinin ve orbitanın tümörleri ve ekzoftalmiler.

5. Bir gözde retina dekolmanı (Ameliyattan sonra dekolmanlı gözün görme derecesi 0.1 dahil parmak sayar derecede olması kaydıyla) ya da tedavi edilmiş ve görme derecesi 1 inci maddenin A dilimi kadar olan her iki gözde retina dekolmanı.

6. Bir gözde retina ve retina damarlarında patolojik değişikliklerde birlikte görülen retina kanaması (Görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olması şartı ile ya da bilateral vakalarda görmeleri 1. maddenin A dilimi kadar olsa bile).

7. Bir veya iki gözde glokom (Tedaviden sonra görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olması şartı ile veya görmesi 1. maddenin A dilimi kadar olsa dahi her iki gözde glokom ameliyatı geçirmiş olması ve periferik görme alanlarının 1/2 oranında daralmış olması şartıyla).

#8211;#8211;#8211;#8211;#8211;#8211;#8211;#8211;#8 211;#8211;#8211;#8211;#8211;#8211;#8211;

(1) Bu aralarda yer alan #8220;Kinetik perimetri ile" ibareleri, 6/12/2004 tarihli ve 2004/8202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin 32 nci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

Sayfa 53


2370C) 9. maddenin A, B ve D dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.

D) 1.Görme derecesi 1. maddenin B diliminden az olan koroidea, retina ve görme sinirleri hastalıklarının sekelleri, konjenital anomalileri, fitizis bulbi, bir gözün ameliyatla alınmış olması.

2. Görme yolları ve retina patolojileri nedeniyle görme derecesi 1 inci maddenin A veya B diliminde olsa bile, görme alanı kayıpları her iki gözde 2/3 ve üstünde olması (#8230;) (1).

3. Görmesi 1. maddenin D dilimi kadar olan orbitada şekil ve fonksiyon bozukluğu yapmış orbita yabancı cisimleri.

4. Bulbusun, adnekslerin ve orbitanın tedavi ve ameliyatla iyileşmesi imkansız kötü huylu tümörleri.

5. Bir gözde retina dekolmanı (Ameliyattan istifade etmeyen ve santral görmesi olmayan) ya da tedavi edilmiş ve görme derecesi 1. maddenin A dilimi kadar olan her iki gözde retina dekolmanı.

6. Her iki gözde vitreus, retina damarlarında organik ve anatomik bozukluklarla birlikte iki veya daha fazla tekrarlayan göz içi kanamaları (Görme derecesi 1. maddenin B dilimi kadar olsa bile).

7. Bir veya iki gözde 1. maddenin B diliminden az olan primer veya sekonder glokom veya görmeleri 1. maddenin B dilimi kadar olsa dahi her iki gözde glokom ameliyatlısı.

8. Kişinin gece karanlığında kendisini sevk ve idare etmesine engel olacak derecede ışık hissi noksanlığı husule getiren retina ve koroideanın herediter, organik ve tedavisi olanaksız hastalıkları (Retinit pigmenter, yaygın korioretinit sekelleri v.b.)

AjanN
23-02-2006, 14:53:10
Selamlar.Ben bu konuyla ilgili soru sormak istiyordum.Son maddede şuna dikkat ettim.Benim rahatsızlığımd bu maddeyle ilgili.

" 8. Kişinin gece karanlığında kendisini sevk ve idare etmesine engel olacak derecede ışık hissi noksanlığı husule getiren retina ve koroideanın herediter, organik ve tedavisi olanaksız hastalıkları (Retinit pigmenter, yaygın korioretinit sekelleri v.b.) "

Bende "Gece körlüğü" rahatsızlığı var ve bu hastalığın tedavisi yok.Sadece ilerlememesi içim A vitamini kullanıyorum ancak,karanlıkta görme oranım sıfır gibi birşey.Üstelik gece körlüğü hastalığı olanlarda ışık gece göze aşırı yansır.Örneğin karşıdan gelen arabanın ışığı yüzünden yolu göremezsiniz.Gece körlüğü olanlara ehliyet de verilmiyor...Sorum şu, şuan öğrenciyim ilk şubede muayene olduğum zaman gece körlüğümün olduğunu söylemiştim ancak birşey olmaz demişlerdi.Ancak askerde gece eğitimi,nöbet gibi önemli durumlarda bu rahatsızlığım yüzünden rahatsızlık duyacağım çünkü gece hiç göremiyorum.Şuan açıköğretimde okuyorum tecilli askerliğim ve sanırım okul bitmeden önce son muayene olacak ve o muayenede ısrar etmem gerekecek hastahaneye sevkedilmem için.Çünkü o maddede de yazıldığı gibi ; gece karanlıkta kendini sevk ve idare etmekte zorlanan ve tedavisi olmayan deniliyor.Gece körlüğünün tedavisi yok.

Bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.Teşekkürler...

Hekimbey
12-03-2006, 16:39:13
Merhaba Arkadaslar,
Bir göz hekimi olarak cogu soruyu cevaplayabilecek biriyim. Gozluk numarasi ile ilgili sorulara yanitim su, astigmatizmanin yarisi, miyopinin uzerine ekleniyor, buna da sferik esdeger deniyor. Sferik esdegerin tıbbi dogru tanimi bu... Miyopi yada Hipermetropi + Astigmatizmanın yarısı.
Ancak Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde bu tıbbi bilgi yanliş gösterilmiş.
Yönetmelikteki baskı hatasi 10 yıldan uzun zamandır var, ancak askeri doktorlar tıbben dogru olani kulaniyorlar...
Yani bir kişinin hem miyopisi hem astigmatizması varsa, miyopinin tamamı, astigmatizmanın yarısı toplanır. Hipertmetropi ve astigmatizması varsa, hipermetropinin tamamı ile astigmatizmanın yarısı toplanır. Bu toplam degere göre cizelgeye baskınız.

Gece körlüğü sorusuna gelince... Bu hastalığın adı Retinitis Pigmentosa... Bu tanıyı alan biri, seferberlik durumunda bile askere alınmaz. Yani D sinifina giren bir hastalıktır.

cujo
23-03-2006, 14:13:00
Gözlerim -6,50 miyop (1,25 Astigmat) - 6,00 miyop (0,50 astigmat)
Sayın Hekinbey in belirttiği şekilde toplamda 13,375 ediyor.

Bir soru takıldı aklıma:

Yönetmeliğe göre toplam: 14,25 ile B sınıfına giriyorum ve askerlik için elverişli değilim.
Hekimbey in söylediği gibi mevzuattaki teknik hata düzeltilerek toplanınca 13,375 ve askerliğe elverişliyim..

İşin hukuksal boyutu nedir acaba ?
Teknik olarak hatalı/yanlış bir mevzuatta karar neye göre verilir ?
Aklım ve mantığım teknik olarak doğru olanın geçerli olacağını söylüyor ama hukuk nasıl yorumlar ?

ilgilenenlere teşekkürler..Merhaba Arkadaslar,
Bir göz hekimi olarak cogu soruyu cevaplayabilecek biriyim. Gozluk numarasi ile ilgili sorulara yanitim su, astigmatizmanin yarisi, miyopinin uzerine ekleniyor, buna da sferik esdeger deniyor. Sferik esdegerin tıbbi dogru tanimi bu... Miyopi yada Hipermetropi + Astigmatizmanın yarısı.
Ancak Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde bu tıbbi bilgi yanliş gösterilmiş.
Yönetmelikteki baskı hatasi 10 yıldan uzun zamandır var, ancak askeri doktorlar tıbben dogru olani kulaniyorlar...
Yani bir kişinin hem miyopisi hem astigmatizması varsa, miyopinin tamamı, astigmatizmanın yarısı toplanır. Hipertmetropi ve astigmatizması varsa, hipermetropinin tamamı ile astigmatizmanın yarısı toplanır. Bu toplam degere göre cizelgeye baskınız.

Gece körlüğü sorusuna gelince... Bu hastalığın adı Retinitis Pigmentosa... Bu tanıyı alan biri, seferberlik durumunda bile askere alınmaz. Yani D sinifina giren bir hastalıktır.

Ekleyen: Hekimbey - 12/03/2006 : 16:39:13

emre ataklı
24-03-2006, 18:14:17
benim her iki gözde de 6.75 miyop ve 0.75 astigmat sorunum var. buna göre 6.75x2+(0.75x2)/2=14.25 oluyor. bu durumda askerlik hizmeti yapacak mıyım?

Orhank
24-03-2006, 20:17:19
Herkese merhaba,
Nisan 2006 celbinde yd.subay aday adayı olarak sevke tabiyim.
Gözlerimde -7,25 derece bilateral miyopi var (ismi kulağa değişik gelse de bildiğiniz sıradan miyopluk durumu). İki gözümdeki kırma kusuru eşit ve toplamı -14,5 derece ediyor.
Bu durumun askerliğime engel oluşturabileceği üzerine bolca rivayet duyduğum için gitmeden önce askerlik şubemden hastaneye sevkimi istedim ve bugün Kasımpaşa'daki Asker Hastanesinde muayene oldum.
Muayene sonucunda doktor aslında 7,25 olan bozukluğu 6,75 olarak rapor edip A7F1 (Askerliğe elverişlidir, komando olamaz) kararı verdi.
Oysa TSK sağlık yeterliliği yönetmeliğini incelediğimde toplam 14,5 derece miyopi ile askerliğe elverişli olunamayacağına dair bir izlenim edinmiştim.
Bu aşamadan sonra birliğime teslim olduğumda veya daha öncesinde yapabileceğim bir şey var mı?
Bu konuda beni aydınlatabilecek kimse var mı?
Zamanını ayıran ve yanıt yazan herkese şimdiden çok teşekkür ederim.

AjanN
16-04-2006, 12:39:58
Merhaba Syn. Hekimbey
Öncelikle sorumu yanıtladığınız için teşekkür ederim.Gece körlüğü olanlar askere elverişsiz raporu alır demişsiniz benim de bildiğim gibi, ancak ; ilk muayenemde bildirmeme rağmen "Askere elverişlidir" denildi ve hastaneye sevkedilmedim.Okul dolayısıyla tecil ettirmiştim, acaba tecilden dolayımı fazla önemsenmedi ? Yüksekokul mezunuyum,açıköğretime devam ettiğim için tecil ettirmiştim ilk ve tek muayenemde . Acaba tecil sürem bitince ki üniversite mezunu sayılıyorum , o zaman hastaneye sevkim olur mu acaba son muayenemde ? Hastaneye sevkimde ısrar etsem bu sefer yanlış anlaşılırım diye korkuyorum ama gece körlüğünden dolayı günlük hayatımda da sıkıntı çekiyorum ki askerde gece eğitimi,nöbet esnasında görmeden kimi nereyi koruyabilirimki? Tedavisi şuan mümkün değil gece körlüğünün ilaç tedavisi görüyorum ama düzelme yok.
Yardımlarınız için teşekkürler.

AjanN
16-04-2006, 12:39:58
Merhaba Syn. Hekimbey
Öncelikle sorumu yanıtladığınız için teşekkür ederim.Gece körlüğü olanlar askere elverişsiz raporu alır demişsiniz benim de bildiğim gibi, ancak ; ilk muayenemde bildirmeme rağmen "Askere elverişlidir" denildi ve hastaneye sevkedilmedim.Okul dolayısıyla tecil ettirmiştim, acaba tecilden dolayımı fazla önemsenmedi ? Yüksekokul mezunuyum,açıköğretime devam ettiğim için tecil ettirmiştim ilk ve tek muayenemde . Acaba tecil sürem bitince ki üniversite mezunu sayılıyorum , o zaman hastaneye sevkim olur mu acaba son muayenemde ? Hastaneye sevkimde ısrar etsem bu sefer yanlış anlaşılırım diye korkuyorum ama gece körlüğünden dolayı günlük hayatımda da sıkıntı çekiyorum ki askerde gece eğitimi,nöbet esnasında görmeden kimi nereyi koruyabilirimki? Tedavisi şuan mümkün değil gece körlüğünün ilaç tedavisi görüyorum ama düzelme yok.
Yardımlarınız için teşekkürler.

cujo
03-05-2006, 17:22:31
15 Aylık serüvenim başlıyor. Mayıs 23 te Isparta Eğirdir'e teslim olacağım.
Göz numaralarım toplamı 13,375 :) işin enteresan tarafı Askeri Hastaneden Göğüs Hastalıkları bölümünden "komando olamaz" raporum var!!! Ama ben Dağ Komando eğitimine gidiyorum......

Gerçi herkes direk refüze edilirsin diyorlar, hayırlısı...
Askerde olan ve gidecek herkese hayırlı teskereler dilerim...
Gözlerim -6,50 miyop (1,25 Astigmat) - 6,00 miyop (0,50 astigmat)
Sayın Hekinbey in belirttiği şekilde toplamda 13,375 ediyor.

Bir soru takıldı aklıma:

Yönetmeliğe göre toplam: 14,25 ile B sınıfına giriyorum ve askerlik için elverişli değilim.
Hekimbey in söylediği gibi mevzuattaki teknik hata düzeltilerek toplanınca 13,375 ve askerliğe elverişliyim..


Ekleyen: cujo*-*23/03/2006*:* 14:13:00

cujo
03-05-2006, 17:22:31
15 Aylık serüvenim başlıyor. Mayıs 23 te Isparta Eğirdir'e teslim olacağım.
Göz numaralarım toplamı 13,375 :) işin enteresan tarafı Askeri Hastaneden Göğüs Hastalıkları bölümünden "komando olamaz" raporum var!!! Ama ben Dağ Komando eğitimine gidiyorum......

Gerçi herkes direk refüze edilirsin diyorlar, hayırlısı...
Askerde olan ve gidecek herkese hayırlı teskereler dilerim...
Gözlerim -6,50 miyop (1,25 Astigmat) - 6,00 miyop (0,50 astigmat)
Sayın Hekinbey in belirttiği şekilde toplamda 13,375 ediyor.

Bir soru takıldı aklıma:

Yönetmeliğe göre toplam: 14,25 ile B sınıfına giriyorum ve askerlik için elverişli değilim.
Hekimbey in söylediği gibi mevzuattaki teknik hata düzeltilerek toplanınca 13,375 ve askerliğe elverişliyim..


Ekleyen: cujo*-*23/03/2006*:* 14:13:00

AjanN
19-10-2006, 17:30:24
Merhaba arkadaşlar,
Açıköğretimden dolayı askerliğimi tecil ettirmiştim.Yukarda yazdığım açıklamadaki gibi,ilk muayenede hastaneye sevkimi istememe rağmen sevkedilmedim gece körülüğü vardı.
Ani bir kararla AÖF'yi dondurup,tecili durdurup askere gitmeye karar vermiştim birkaç gün önce.Şubeme gittim gerekli formları doldurdum.Memur bana,"muayene olmuştun dimi"dedi.Evet dedim ama tekrar olmak istiyorum,gece körlüğüm var dedim."O zaman burda olma,seni direk hastaneye sevk edeyim dedi."ok" dedim.
Bugün askeri hastaneye gittim.Doktor bey,"sorunun ne"dedi."Gece körlüğüm var" dedim.Makinayla gözümü inceledi ve yanımda götürdüğüm raporlarımı verdim(birhayli çoktu)."Tamam,sen askere gitmeyeceksin delikanlı" dedi.(Bu arada hiç de sinirli bir doktor değildi,çok ılımlıydı saolsun.)Yarınki heyete raporlarını fotokopi vs. getir,işlemlerin bitsin dedi.Tamam dedim ve yarın tekrar ve son olarak gidicem inşallah.
Maksadım askerlikten yırtmak değildi,gidince gözlerimden dolayı,nöbet,eğitim vs.yapamamamın acısını ve hatta askerler tarafından alay konusu olmayı istemezdim.O açıdan isabetli karar oldu.Ve zaten yukardaki mevzuata göre gece körlüğü askere elverişsiz demektir.(Ayrıca -2,50 miyopastigmat da vardı bende)
Saygılarımla...

EmRaHSaRaL
29-10-2006, 19:59:59
Merhaba, Benim Sağ gözümde 5.0, sol gözümde 6.50 Miyop bozukluğu var.Toplamı 11.50.Askerliği yapıp, yapamama durumum nedir.ASkerliğe gitmeme 2 yıl daha var, o zamana kadar bu göz numaralarımda artacak.Bu konuda beni bilgilendirimisiniz.Şimdiden Tşk ederim.

EmRaHSaRaL
30-10-2006, 10:06:33
Yokmu ayrdım edebilecek birisi yahu.Lütfen arkadaşlar..

yld19sm
03-11-2006, 09:19:25
bildiğim kadarı ile iki gözün toplamı 15 i geçmesi gerekiyor.

yld19sm
09-11-2006, 14:45:43
Raporun sağlam diyorsa askere gidecekin sağ elini kullandığın için silahta bir problem olmaz çünkü sağ gözünü kapatıp solla atarsın hurafelere inanma.

enigmaguy79
31-03-2007, 03:09:50
Merhabalar,
Askerlikle ilgili son yıllarda sorun yaşayan birisi olarak bu ve benzeri forumlardan çok yararlandım. O nedenle başkalarının da faydalanması adına ben de kendi tecrübelerimi yazmak istedim.
1997 yılında girdiğim üniversiteyi iş, güç derken bir de araya evlilik girince bitiremedim ve nihayetinde 2005 yılında okuldan kaydım silindi. Tabii bununla birlikte askerlik problemi de kapıya dayandı. Bu konuda duyarsız davrandığımdan 2005 Ekim itibariyle yoklama kaçağı konumuna düştüm. İkametgahım defalarca değiştiğinden 2006 yılından itibaren nüfusa kayıtlı olduğum yerde aranmaya başlamışım. Aslında kaçmak gibi bir niyetim yoktu ancak askere gitmek için gerekli ortamı da bir türlü yaratamadım. Neyse ailemin yaşadığı yerde polislerin sık sık gelip gitmeye başlamasıyla artık bu sorunu çözmem gerektiğine karar verdim. Gözlerimdeki ileri derecede miyop-astigmat(son ölçümlerde sağ 8.00 miyop -1.25 astigmat, sol -8.50 miyop -1.75 astigmat) ve son 6 aydır sağ gözümdeki görme kaybını da düşünerek bu konuda internetten sıkı bir çalışma neticesinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin Göz Hastalıkları kısmını iyice inceledikten sonra askerlikten muaf olmam gerektiğine kanaat getirdim. Tabii her ne kadar her şey ortada da olsa bunun için askeri hastaneden rapor almak dolayısıyla da askerlik şubesine gitmek gerekiyordu. Yoklama kaçağı olduğumdan, korkarak da olsa en yakın askerlik şubesine gidip bir kaç form doldurarak hastaneye sevkimi istedim. (Bu arada merak etmeyin askerlik şubesine gittiğinizde kolunuza kelepçeyi takıp askere göndermiyorlar.) Beni en yakın askeri hastane olan Haydarpaşa GATA'ya sevkettiler. Tabii bu sevk işlemi tam bir günümü aldı. Yok fotoğraf sakallıydı, yok diploman eksik filan derken askerlik şubesine 3-4 kez girip çıkmak zorunda kaldım. (Not:İstenen belgeler 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet diploma fotokopisi, 12 adet de sakalsız fotoğraf. Bu arada hastanedeki son günümde 1 fotoğraf daha gerekmesi nedeniyle 4 saatimi harcadım. O nedenle yedek bir kaç fotoğraf bulunudrmakta fayda var). Bir sürü bürokrasiden sonra ertesi gün hastaneye gitmek üzere askerlik şubesinden ayrıldım. Hastaneye gidip göz polikliniğine kaydımı yaptırıp bir süre bekledikten sonra sıram geldi ve doktor rahatsızlığımı sordu. Ben de ileri derece miyop olduğumu, astigmat da bulunduğunu söyledim ve beni direkt olarak numaralarımı öğrenmek için bir başka yere yolladı. Bilgisayardan çıkan sonuç içimi rahatlattı. Çünkü son ölçümlerden bu yana biraz daha ilerlemiş ve sağ -8.00 miyop 1.25 astigmat, sol da -9.25 miyop 2.00 astigmat çıktı. Ben bu sonuçlardan sonra çürük raporunu verip yollarlar herhalde diyerek epey rahatladım ancak pek öyle olmadı. Oradan bir başka doktora, ertesi gün bir kez daha, daha ertesi bir muayene derken hastaneye girişimin 7. gününde heyetten "b7-f4 Biomerital Miyop Astigmatizma Askerliğe elverişli değildir" raporunu alabildim. Açık söylemeliyim ki hastanede geçirdiğim bir hafta boyunca çok stresli ve bir o kadar da moral bozucu olaylarla karşılaştım. Bir kere özellikle hastanede üniformalı askerlere pek iyi davranmıyorlar. Ben kendi adıma herhangi bir kötü davranışlı karşılaşmadım ancak asker olanlar her yerden fırça yiyorlardı. Bunları gördükçe askerlik yapmayacağınızdan emin bile olsanız "Ya yaparsam benim halim nice olur acaba!" diye telaşa düşüyorsunuz. Yapanlara saygım sonsuz ancak ben kendimi hiç mi hiç hazırlamamıştım. O nedenle raporu elime alana kadar yusuf yusuf :) durumları vardı.
Bir kaç tavsiye: Öncelikle farklı forumlarda da bi muallak var: Toplamı 10 mu olması lazım 14 mü şeklinde. http://www.turkforum.net/showthread.php?t=459394 adresindeki Göz Hastalıkları kısmından da inceleyebileceğiniz üzere şu anki yönetmelik iki göz toplamı için 14 şeklinde. Astigmat hesabı konusunda da başka forumlardan edindiğim bilgiye göre astigmatların yarısı hesaplanıyor. Yönetmelikteki ifadenin yanlış olduğu ama doktorların bu konuda yönetmelikte tam anlaşılmayan ifadenin yerine olması gerekeni yani yarısını hesapladıkları söyleniyor. (Ne derece doğru bilemem) Bence astigmat hesabını yaparken yarımşar toplayıp sınırı 15miş gibi düşünürseniz bir sürprizle karşılaşmazsınız. Hastanedeki aletlerin doğru ölçüm yaptığından emin olabilirsiniz. Yalnız damlalı muayenelerde damlasızlara göre 0.25 lik küçük bir fark olabiliyor. Bu da gayet normal. Farklı tip rahatsızlıklarınızın birlikte düşünülerek değerlendirileceğini sanmayın. Örneğin bi gözde görme kaybı, hafif şaşılık, biraz miyop, biraz astigmat gibi ortaya karışık bir yönetmelik maddesi yok. :) Yönetmelikte ne yazıyorsa o. Bir başka tavsiyem doktorlara gereksiz soru sormayın, çürüğe çıkmaya çok istekliymiş izlenimi edindirmeyin. Bu sonucu değiştirmez ama işinizin bitmesini uzatabilir. Beklemekten dolayı strese girip agresif tavırlar takınmayın. Ben hep sabrettim özellikle hastanede. Siz de öyle davranmalısınız. Orada babanız general bile olsa standard prosedürün dışına çıkmanız imkansız gibi. O nedenle tüm prosedür boyunca sakin olmakta fayda var gereksiz yere zaman kaybetmek istemiyorsanız tabii. Son olarak şunu söyleyeyim. O raporu aldığınız an öyle bir sinir boşalması yaşıyorsunuz ki ben neredeyse ağlayacaktım. Açıkçası bir hafta boyunca askerlik yaptığımı söyleyebilirim çünkü çevremde sürekli askerler, askeri doktorlar, subaylar vs. vardı. Nihayetinde kendi adıma mutlu son. Hepinize hayırlı teskereler…

borsaci_b
29-04-2007, 17:53:00
birşey soracağım, son muayenede renk körü çıktım, gerçi tecil ettirdim ama merak ettim genede renk körlüğünün askerliğe bir etkisi var mı ki?

yld19sm
30-04-2007, 08:12:37
Yok.

robot
05-05-2007, 09:56:01
Merhaba,
Haftaiçi bir göz rahatsızlığım için doktora gittim. Doktor göz numaralarımı da kontrol etti ve sol gözümün numarasının 6.75'e ilerlediğini söyledi. Sağ gözümün de 6.00 miyop ve her iki gözde de 1.50 astigmat olduğunu söyledi.
Göz numaraları toplamının 14 ve yukarı olmasının askerliğe engel teşkil ettiğini duymuştum, Intternet'te araştırma yaparken bir önceki sayfada örnek gösterdiğiniz kaynağa rastladım.
Benim gözlerimin toplamı artı astigmatın yarısı hesaplandığında 14.25 çıkıyor. Bu durumda ben askerlikten muaf mı tutuluyorum?
Açıkçası ben hem kısa dönem askerlik hem de askere gitmeden önce bazı işlerimi yoluna sokmak için açıköğretimde kayıtlıyım. Eğer muafiyet durumum varsa benim için çok ciddi bir durum olacak bu, askerlik nedeniyle sürekli ertelediğim birçok şeyi hayata geçirebileceğim.
Benim için çok önem taşıyan bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.
Teşekkürler.

yld19sm
06-05-2007, 16:17:29
Bu tamamen tibbi ve teknik bir konu.Buna askeri hastahaneler karar verecek.Sizi yanıltmak istemeyiz.Sonuçta göz doktoru değiliz.

robot
06-05-2007, 20:59:31
yine de teşekkür ederim ilgilendiğiniz için.

yld19sm
08-05-2007, 09:47:05
Elimizden gelen bu.İyi günler.

erdiken
12-05-2007, 18:11:48
ayrıntılı bilgi için TSK Beden Kabiliyeti Ve Sağlık yeteneği yönetmeliğine bak..
pek anlayacağını da sanmıyorum ya..
sevgi ve sayglıarımla.

castertroy
14-05-2007, 23:38:15
Merhabalar...

Diğer yazılan forumlardan ve arkadasların söylediklerinden anladığım kadarıyla göz numarası belli bir seviyenin üzerinde olanlar Askerlik'ten muaf tutuluyormuş.

Daha önce bu tip şeyler duymuştum etrafımdakilerden ve hatta göz doktorumdan,benimde gözlerim her ikiside yaklaşık 7-8 ay önceki kontrolümde
7.5 derece idi. Sağ ve sol aynı. Burada yazılanlardan kesin birşey çıkmıyor gibi,yani askeri heyetin insiyatifinde sanırım bu olay. Uzun dönem gidecek olmam ve şu anda bir işimin olması ve aileme bakıyor olmam eger böyle bir şey varsa bundan faydalanabilirmiyim sorusunu getiriyor aklıma. Böyle birşey yaşamış bir arkadaşımız veya bu konu hakkında bilgi verebilecek bi arkadaşımız varsa şimdiden çok teşekkürler

Göz numaraları ile ilgili yazıları geçmişlerdeki forumlardan okudum,onlar içinde ayrıca teşekkürler.

yld19sm
24-05-2007, 14:54:21
İki göz toplamı 15 ve daha yüksek olanlar elverişsiz diye biliyorum.

aonb
28-05-2007, 08:58:41
İyi günler herkese...
Sorum sağ ve sol gözüm yüksek derecede miyopi ve astigmat.. tek gözüm miyopi 10 astigmat 1.5 derece yani iki gözün toplamı hayli hayli 14 geçiyor. Ama sorun lisans diplomam... Marmara elektronik müh. mezunuyum... Lisans diplomasından dolayı askeriyede geri hizmette görevlendirirmiyim? Yoksa direk çürüğe mi çıkarırlar. Şu an için askere gitmek istemiyorum. Tecilim var. Ama çürüğe çıkmam kesin ise gidip askerliği hayatımdan çıkarmak istiyorum. Birde ben muayene olmak istiyorum çıkmazsam çürüğe gitmeyebilimiyim tecilimi uzatma imkanım varmı? Cevaplarınızı bekliyorum.

erdogan guler
29-05-2007, 08:31:37
Geri hizmet diye bir sey yok. Sen askere alinmazsin. İstersen doktora yapmis ol saglik yonetmeligine gore uygun degilsen askerlik yapmazsin.

aonb
29-05-2007, 15:54:34
iki göz toplamı 14 ise askerliğe elverişsizdir. bütün araştırmalarım öyle deniyor. Senin durumundayım bende çünkü... ama toplamda miyop ve hipermetropu tam topluyorlar astigmatı yarısı kadar toplama katıyorlar. örneğin gözünün biri miyop 7 astigmatı 2 diğer gözünün miyopi değeri 7.5 astigmatı 1 böyle olunca toplam değer 8 + 8 = 16 gibi kabul ediyorlar. tabi ölçüm ve kontroller gene askeri hastanede yapılıyor. Son söz onların.

aonb
29-05-2007, 16:00:02
iki göz toplamı 14 ise askerliğe elverişsizdir. bütün araştırmalarım öyle deniyor. Senin durumundayım bende çünkü... ama toplamda miyop ve hipermetropu tam topluyorlar astigmatı yarısı kadar toplama katıyorlar. örneğin gözünün biri miyop 7 astigmatı 2 diğer gözünün miyopi değeri 7.5 astigmatı 1 böyle olunca toplam değer 8 + 8 = 16 gibi kabul ediyorlar. tabi ölçüm ve kontroller gene askeri hastanede yapılıyor. Son söz onların.

aonb
29-05-2007, 16:02:47
Bütün forumlarda araştırma sonucumu açıklıyorum...
iki göz toplamı 14 ise askerliğe elverişsizdir. bütün araştırmalarım öyle deniyor. Senin durumundayım bende çünkü... ama toplamda miyop ve hipermetropu tam topluyorlar astigmatı yarısı kadar toplama katıyorlar. örneğin gözünün biri miyop 7 astigmatı 2 diğer gözünün miyopi değeri 7.5 astigmatı 1 böyle olunca toplam değer 8 + 8 = 16 gibi kabul ediyorlar. tabi ölçüm ve kontroller gene askeri hastanede yapılıyor. Son söz onların.
Ama sorun geri hizmet diye bir problem varmı. Alma ihtimalleri varmı?

bilginmefa
17-08-2007, 19:12:50
Merhaba,

Benim göz damarlarım da bir sorundan dolayı görme kapasitem sağ gözde 0,4 ve sol gözde de 0,4. Bu rahatsızlığım askere gitmeme engel olabilir mi acaba?

Teşekkürler

pearl007
31-08-2007, 12:24:01
herkese selam,
Öncelikle böyle güzel bir forum yapilip bu konularin konusulmasindan dolayi cok memnun oldugumu dile getirmek isterim.
Benim sorum su yönde olucak:
Benim göz kusurum nedeniyle askerlik icin uygun olmamam gerektigini forumda teyit etmis bulunuyorum.(her iki gözümde miyop ve de toplami 15 üzeri)
Suan yurtdisinda yuksek lisans ogrencisi oldugumdan 2008 nisanina kadar tecilim ve tezimle ugrasiyorum.Sanirim aralik ayi icinde tezimi bitiriyor olacagim.
Benim ögrenmek istedigim tecilimi gecersiz kilmadan daha önceden bunu askeri hastanede teyit ettirip rapor alma imkanim sözkonusu olabilir mi yoksa 2008 nisanina kadar beklemem mi gerekiyor?

simdiden ilginize , önerilerinize ve gelen cevaplara tesekkür ederim..

saygilar

yeliz06
03-09-2007, 19:18:23
Merhaba arkadaşlar,
Açıköğretimden dolayı askerliğimi tecil ettirmiştim.Yukarda yazdığım açıklamadaki gibi,ilk muayenede hastaneye sevkimi istememe rağmen sevkedilmedim gece körülüğü vardı.
Ani bir kararla AÖF'yi dondurup,tecili durdurup askere gitmeye karar vermiştim birkaç gün önce.Şubeme gittim gerekli formları doldurdum.Memur bana,"muayene olmuştun dimi"dedi.Evet dedim ama tekrar olmak istiyorum,gece körlüğüm var dedim."O zaman burda olma,seni direk hastaneye sevk edeyim dedi."ok" dedim.
Bugün askeri hastaneye gittim.Doktor bey,"sorunun ne"dedi."Gece körlüğüm var" dedim.Makinayla gözümü inceledi ve yanımda götürdüğüm raporlarımı verdim(birhayli çoktu)."Tamam,sen askere gitmeyeceksin delikanlı" dedi.(Bu arada hiç de sinirli bir doktor değildi,çok ılımlıydı saolsun.)Yarınki heyete raporlarını fotokopi vs. getir,işlemlerin bitsin dedi.Tamam dedim ve yarın tekrar ve son olarak gidicem inşallah.
Maksadım askerlikten yırtmak değildi,gidince gözlerimden dolayı,nöbet,eğitim vs.yapamamamın acısını ve hatta askerler tarafından alay konusu olmayı istemezdim.O açıdan isabetli karar oldu.Ve zaten yukardaki mevzuata göre gece körlüğü askere elverişsiz demektir.(Ayrıca -2,50 miyopastigmat da vardı bende)
Saygılarımla...merhaba...
benim nişanlımında gece körlüğü rahatsızlığı var fakat tecilini bozdurarak askere gitti.. bu arada nasıl bir yol takip edeceğini bilmediği içinde sevk almakta gecikti. askerlik şubesine gittiğinde artık seb-ni sadece hastaneye birliğin sevk eder dediler ve bilceciğe gitti.. şuan hala orda hastaneye sevk olmak için uğraşıyor. orda nasıl bir yol izlemeli lütfen yardımcı olunuz
şimdiden teşekkürler...

yeliz06
14-09-2007, 19:33:00
kimse cevap vermediği ve soruma cevap bulamadığım için çok teşekkürler:kızgın:

birsen38
15-09-2007, 10:00:36
merhaba eşim keratakonus hastası sol göz -7.25 sağ göz -1.25 görmekte güçlük çektiğini söylüyor özelliklede karanlıkta şu anda askerde çürük raporu alabilirmi ?cevap verirseniz çok sevinirim.

yeliz06
15-09-2007, 10:06:18
birsencim benim nişanlımda retinitis pigmentosa rahatsızlığı var yani gece körlüğü... gitti askere çok istedi gitmeyi ama zorlandı gece eğitimlerinde sonra revire çıkıp söyledi ve hastaneye sevk ettiler... bilecikte acemi birliğindeydi ama oradakiler çok şükür anlayışlı çıktı ve hemen hastaneye sevk ettiler... dün muayene oldu erg cihazına girdi ve pazartesi çürük raporu alacak inşallah... eşin nerde yapıyo askerliğini ne kadar oldu gideli?

birsen38
15-09-2007, 10:09:54
inşallah alırda kavuşurşunuz. benimkide gitti ,acemi birliğinde ,ama zaman yok ustabirliğine gittiğinde çık demişler. ilk zamanlar ilgilenmedi illede yapıcam dedi .sonra anladı tabi yapamayacağını ,zorlandı şimdide uğraşıyor ama bakalım inşallah verirlerde kurtulur

birsen38
15-09-2007, 10:21:51
merhaba eşim keratakonus hastası sol göz -7.25 sağ göz -1.25 görmekte güçlük çektiğini söylüyor özelliklede karanlıkta şu anda askerde çürük raporu alabilirmi ?cevap verirseniz çok sevinirim.

yld19sm
15-09-2007, 20:04:16
Tavuk karası askerliğe elverişsizlik yaratmaz.

birsen38
17-09-2007, 07:53:16
merhaba eşim keratakonus hastası sol göz -7.25 sağ göz -1.25 şu anda askerde ve görmekte çok güçlük çektiğini söylüyor özelliklede karanlıkta bu durumda çürük raporu alabilirmi ? cevabınızı bekliyorum
lütfen cevaplayın.:(

yeliz06
17-09-2007, 12:23:30
birsencim sorunun cevabını burdan bulabilmen çok zor bence konuyla ilgili mevzuatta maddeleri incele bence ordan yanıt bulabilirsin... bak mesela benim soruma tavuk karası askerliğe elverişsizlik yaratmaz demişler ama maddelerde d sınıfı rahatsızlığa girdiği yazıyooo bence araştır biraz daha...

birsen38
17-09-2007, 12:42:03
Teşekkür Ederim Yelizciğim Çok Sağol Sende Olmasan Cevap Veren Yok .Aldimi Nişanlin Raporunu Bugün Alacağini Söylemiştin.

sabrii
17-09-2007, 17:23:10
Merhabalar benim adım burak ben de göz tembelliği çocuk yaşlardan beri yaşadığım bir hastalık ve en son askerlikte geçerli olan yeterli görme oranı nedir ?
Ve benim Sağ gözüm 100 / 10 görüyor % 30 özürlü raporum var acaba bu şartklar altında beni askere alırlarmı

birsen38
19-09-2007, 08:22:30
göz tembelliğin varsa askere almazlar durumunu bildirir tam teşekküllü hastaneden (askerlik şubesinin seni muayene için göndereceği hastane)askerliğe elverişli değildir raporu alırsan askere hiç gitmeden halledebilirsin çok araştırdım göz sorumlarını benim eşimde askerde keratokonus hastası onunla ilgili fazla bilgi bulamadım ama göz tembelliğine kesin olarak askerliğe elverişsizdir raporunun verildiğini biliyorum.

oxycodone
08-12-2007, 03:36:34
Merhaba,

Ben Istanbulda ozel bir firmada sistem uzmani olarak calisiyorum. 1980 dogumluyum ve 1997 yilinda universiteyi kazandim,ancak okulu bitiremedim ve 7yil sonunda kaydim silindi, daha sonra cikan aftan faydalandim askerligimi tecil ettirdim, ama yine sinavlara giremedigim icin okulu bitiremedim ve Subat 2005'te tamamen okuldan kaydim silindi.

Sorum su Ocak 2008'de askere sevk edilecegim er olarak uzun donem, ancak bundan 1.5 ay once gecirdigim bir trafik kazasi sonucu sag gozum gormez oldu, askerlik subesini aradim konu ile ilgili bilgi veremeyeceklerini sevk tarihinde subeye gitmem gerektigini soylediler. Acaba bu sekilde beni askere alirlarmi geri hizmet,bilgisayar vs. yoksa direk muaf mi ederler? Sevk zamani gidip,sevkimi istedigim zaman beni askere alinmadan sevk ederlermi?

Vereceginiz cevaplar icin simdiden tesekkurler.
Saygilar.
Tarik

Erdoğan Kırcalı
08-12-2007, 12:08:40
İlk sayfada verilmiş cevap var.İncelediniz mi hiç?
http://www.hukuki.net/forum/showthread.php?t=6617

oxycodone
08-12-2007, 15:42:51
Evet incelemedim, butun forumlari okudum neredeyse ama celiskiye dustugum icin yazdim. Kimi yerlerde kor olsada bir gozun geri hizmete alinirsin denmis, kimi yerlerde askerlige elverissiz olunur denmis. O yuzden burada sorarak direk kendi durumum ile ilgili aciklayici bir cevap bulmak istedim. Cevaplarsaniz cok sevinirim.
Saygilar.

oxycodone
09-12-2007, 14:33:41
İlk sayfada verilmiş cevap var.İncelediniz mi hiç?
http://www.hukuki.net/forum/showthread.php?t=6617

Ilk sayfada gece korlugunden bahsedilmis, okudum tekrar.

Benim yazdigim ise;

Sorum su Ocak 2008'de askere sevk edilecegim er olarak uzun donem, ancak bundan 1.5 ay once gecirdigim bir trafik kazasi sonucu sag gozum gormez oldu, askerlik subesini aradim konu ile ilgili bilgi veremeyeceklerini sevk tarihinde subeye gitmem gerektigini soylediler. Acaba bu sekilde beni askere alirlarmi geri hizmet,bilgisayar vs. yoksa direk muaf mi ederler? Sevk zamani gidip,sevkimi istedigim zaman beni askere alinmadan sevk ederlermi?

oxycodone
24-12-2007, 00:55:25
Lutfen konu hakkinda bilgisi olan birisi cevaplasin artik iki hafta gecti yazan olmadi. Subeyi ariyorum 2 ocakta gel gerekirse sevk ederiz diyerek kestirip atiyor doktor, direk net yanit alamiyorum.

Erdoğan Kırcalı
24-12-2007, 10:11:28
Direk net yanıta askerlik şubeniz kanalıyla sevk edileceğiniz hastaneden alacağınız raporla ulaşabilirsiniz sn.oxycodone.
Ayrıca bu konunun 1.sayfasındaki göz rahatsızlıkları ile ilgili neredeyse göze kirpik kaçmasını bile içine alan,rahatsızlıkların tümü ve doğacak sonuçlar ile ilgili geniş bir açıklama mevcut.Geçen 2 hafta içinde zahmet edip okumadığınız konuyu isyan etmek yerine 1(bir) kez okursanız durumunuza uyan maddeyi bulabileceğinize emin olabilirsiniz.
http://www.hukuki.net/forum/showthread.php?p=47532#post47532

sabrii
03-01-2008, 18:58:51
Merhabalar Arkadaşlar beni sağ gözüm % 10 sol gözüm ise % 80 görüyor ve devlet hastanesinde % 30 özürlük belgesine sahibim benim bu durumda askerlik ile ilgili durumum ne olur cevaplarsanız sevinirim.

SEYREALEM1
09-02-2008, 22:11:35
Merhaba,
benım küçük yaştan beri sol gözümde goz tembellığı var.Bu yuzden ehlıyet alamamiştim.
Yuzde kaç gordugunu resmı olarak bılmıyorum.

Göz tembellığının askerlıkte çürük çıkmaya sebep olma kıstası nedır acaba? Yuzde kaçın altında olursa askerlığe elverışlı degıldır raporu alabılırım?

ahmetos
13-02-2008, 13:26:30
ehliyet kuralındaki görme keskinliği ile askerlik kuralında bulunan görme keskinliği aynı. hatta ehliyette istedikleri görme keskinliği daha düşük.(her iki göz %50 nin altında ise). ama buna rağmen askerlikten muaf olacağınızı pek sanmıyorum. çünkü askerlik muayenesinde o gözler bir şekilde %50 görür, gördürülür.

ahmetos
13-02-2008, 13:41:20
aslında genelde askere gidildiğinde ilk gün yapılan muayene daha ciddi oluyor. yani askere gitmeden "ben kurallara göre muaf olmam gerekiyor" diye düşünmeyin. çünkü pek kolay olmaz o iş. ama askere gittiğinizde ilk gün isterseniz hastaneye sevk ediyorlar. ve eğer kuralara göre muafsanız muafiyet veriyorlar. yani o zaman kolay olur. çünkü iki gözünde 17 diyoptri miyop olan bir arkadaşım muafiyet alamadı. ve celb tarihini bekliyor. ayrıca kural 14 diyoptri(14 dahil) bilginize. ve arkadaşım muhtemelen askerden geri gönderilecek.

ahmetos
13-02-2008, 13:47:39
muafiyet sebebi herhangi bir rahatsızlığınız varsa ve sevk edilmek istiyorsanız(askerde veya gitmeden önce) heyet raporu alın bir devlet hastanesinden. yani sağlık bakanlığına bağlı bir hastaneden.

SEYREALEM1
01-03-2008, 17:36:18
Selam.
Muayne sonucu aldığınız raporda eger çürük çıktınız diyelım.Hastane size raporunuzu verıyor ve sızde bu raporu askerlık şubenıze goturuyorsunuz sanırım.Askerlık şubesı de sıze askerlığe elverışlı değildır başlığında bır kağıt mı verıyor? verılen bu kağıtta neden askerliğe elverışlı olmadığınız açıkça yazıyor mu?
Merakımın sebebi şu:Çalıştığım iş alanında neden askerlıkten muaf oldugumun bılınmesını ıstememekteyım,işe girişlerımde sorun olabılır.

Julien
07-03-2008, 16:52:42
Herkese merhaba,

Nisan 2008 yedek subay aday adayi olarak sevke tabiyim :))

Son birkac olcumumde cikan goz bozuklugu degerlerim:
SOL GOZ: 5.50 Miyop + 3.25 Astigmat
SAG GOZ: 6 Miyop + 2.5 Astigmat

Buna gore, sferik esdegerler:
SOL GOZ: 7.125
SAG GOZ: 7.25

Yani her iki gozun toplam bozukluk degeri 14.375 ediyor.
Bildigimiz uzere de 14 sferik esdegerden sonrasi askerlikten muaf tutuluyor.

Herkes askeri hastanedeki olcum cihazlarinin normalden dusuk olctugunu soyluyor. Eger ordaki sonuclar 14'den dusuk cikarsa herhangi bir itiraz hakkim var mi? Askeri olmayan baska hastanelerden alacagim raporlar bu itirazlarda bir ise yarar mi? Yoksa hic itiraz etmeden askere gidip askerdeyken tekrar hastaneye sevk almami mi onerirsiniz?

Tesekkurler.

Julien
12-03-2008, 01:21:40
Gecen gun GATA'da muayenemi oldum ve A7F1, A7F2 raporunu aldim. Kisaca "askerlige elverislidir, komando olamaz" raporu.

Size tavsiyem GÖZ NUMARANIZ NE OLURSA OLSUN muayeneye cok fazla umutla gitmeyin. Eger muaf olmak isteyen biriyseniz muaf olmayacakmissiniz gibi gidin.. Olursaniz sevinirsiniz, olmazsaniz cok uzulmezsiniz..

Benim gozlerin toplami 14-15 arasi degerlerdeydi..
Orada benimle muayene olan ve benden cok yuksek degerlere sahip bir arkadas bile muafiyet raporu alamadi, onun degerleri de 16, 17 civarindaydi..

Doktor'a "hocam bu degerler muaf olmuyo mu" diye sordugumda hayir olmuyo dedi. Ben de "14'u gecince muaf oluyor biliyordum" dedim.. O da bunun uzerine "miyoplarin belli bir yuzdesi", astigmatlarin da yarisi aliniyor dedi.

Yani internetteki saglik yonetmeligine fazla guvenmemek gerekiyor.

Forumlardan ben de bircok sey okudugum icin bu tecrubemi sizinle paylasmak istedim..

Dedigim gibi fazla umutlanmayin, uzulursunuz :)

(prosedure gelince: sevkinizle beraber sabah direk er/erbas goz poliklinigine gidiyorsunuz, 10a dogru doktor ve hemsiresi geliyor, sevk evraginizi hemsireye verip disarda bekliyorsunuz, sonra doktor icerden kafasina gore bekleyenleri birer birer iceri aliyor. once neyin var diye soruyor daha sonra zart diye makinayla numaralari olcuyor.. degerler belli bir degerin ustundeyse ardindan diger koltuga oturtup gozlere bakiyor, "su isigi takip et vs diyor..." daha sonra duvara birkac harf yansitip okumani istiyor... ardindan 5er dakka arayla gozlere 4er damla goz damlasi damlatiyor.. goz bebekleri iyice buyuyunce tekrar makinayla olcum aliyor... hasta bir rapor veya muafiyet verilecek durumdaysa "bekle, seni hoca'ya gosterecegiz diyor".. saat 3e dogru ust rutbeli doktor geliyor o da sonuclara bir bakiyor.. ardindan isikla gozune bakiyor.. ve sana asker olursun/olamazsin soyluyor. ardindan gene bekliyorsun.. evraklarini eline veriyor, sekretere goturuyorsun ve sekreter de raporunu basip sana veriyor. ve sen de bu raporla gule oynaya veyahut fenalik gecirerekten askerlik subenin yolunu tutuyorsun..)

herkese hayirli tezkereler..

bu arada, durumu belli olduktan sonra forumun yuzune bir daha bakmayip bizi cevapsiz birakan arkadaslari kiniyorum :(

yld19sm
12-03-2008, 08:47:34
Yedek subaylarla erleri karıştırma.Onların yönetmelikte tabi olduğu hükümlere sen tabi değilsin.Bir sınıf için elverişsiz olsan dahi başka sınıfta istihdam edilebilirsin.Ayrıca kimseye sitem etmeye hakkın olduğunu sanmıyorum.Herkes cevap verip vermemekte özgür.Hele kınama çok yanlış.Hayatta ve askerlikte başarılar.Gerçi askere gittiğine üzülmüş bir halin var gibi ama umarım ben yanlış anlamışımdır.

osmanfuat
13-03-2008, 12:45:42
Arkadaşlar bilginizden ve sorunlarınızdan baya cok yararlandım...Bunun için hepinize teşekkür ederim.
08.03.2008 tarihinde devlet hastanesinde muayene oldum ve ilk önce bilgisayar da göz numaralarımı ölçtüler.
Bu değerler benim sağ gözüm Sfreik Cam - + 2.50 Slindrik Cam - 3.75 Aks 30 derece ( Mix ) ve doktorun bana dediği olum senin sağ gözünde tembellik var bunun tedavisi yok sana yazdığım gözlüğü ister al ister alma görmende hiç bir yardımı olmayacak ama ben olsam almazdım çünkü alışmakta cok zorlanacaksın dedi.
Ben özel hastanede tekrar muayene oldum sağ gözümde % 90 görme kayıbı var
pazartesi askeri hastanede muyane oldum ve göz doktoru izinde olduğu için danışma hekim askerliğe elverişlidir.komanda olamaz raporu verdi,hiç bir muayene tabii tutulmadan gittiğim bütün doktorlar acemi birliğinden gönderilirsin diyor ve ben bu celişkiğe anlam veremedim ve sizden fikir almak istiyorum...Ben bu durumda nereye başvuracağım göz doktorunun muayene etmesi için

Julien
20-03-2008, 00:47:21
Yedek subaylarla erleri karıştırma.Onların yönetmelikte tabi olduğu hükümlere sen tabi değilsin.Bir sınıf için elverişsiz olsan dahi başka sınıfta istihdam edilebilirsin.Ayrıca kimseye sitem etmeye hakkın olduğunu sanmıyorum.Herkes cevap verip vermemekte özgür.Hele kınama çok yanlış.Hayatta ve askerlikte başarılar.Gerçi askere gittiğine üzülmüş bir halin var gibi ama umarım ben yanlış anlamışımdır.


Bu forumdaki bircok arkadastan bu konuda cok sey ogrendim ve yukaridaki mesajlarimda da goruldugu gibi merak edilenleri, ogrendiklerim ve tecrubelerim dogrultusunda en ince ayrintisina kadar anlatmaya calistim.

Insanlar tabii ki cevap verip vermemekte ozgurler. Ben de sitem etmekte ozgurum. Ayrica bunu dostane bi hava icerisinde yaptim. Neden bunu sorun ettin ki kendine?

Beni taniyor musun? Icinde bulundugum durumu biliyor musun ki bana bu sekilde hak-hukuk-dogru-yanlis ogretmeye yelteniyorsun? "Umarim ben yanlis anlamisimdir" gibi konuyla hic alakasi olmayan seyler sacmaliyorsun..

Kabadayı mısın? Savcı mısın? Kimsin?

SEYREALEM1
20-03-2008, 22:02:48
julien size katılıyorum.

Julien
21-03-2008, 01:29:39
Selam.
Muayne sonucu aldığınız raporda eger çürük çıktınız diyelım.Hastane size raporunuzu verıyor ve sızde bu raporu askerlık şubenıze goturuyorsunuz sanırım.Askerlık şubesı de sıze askerlığe elverışlı değildır başlığında bır kağıt mı verıyor? verılen bu kağıtta neden askerliğe elverışlı olmadığınız açıkça yazıyor mu?
Merakımın sebebi şu:Çalıştığım iş alanında neden askerlıkten muaf oldugumun bılınmesını ıstememekteyım,işe girişlerımde sorun olabılır.

Merhaba,

Benim askeri hastaneden aldigim tek sayfalik raporda kimlik bilgilerimle beraber su bilgiler vardi, fotokopisi de su an elimde:
-----------------------------------------------------------------
TANI: H52.2 Astigmatizma, H52.1 Miyopi
KARAR: A7/F1-A7/F2 ASKERLIGE ELVERISLIDIR. KOMANDO OLAMAZ.
-----------------------------------------------------------------

bu belgenin orjinalini askerlik subesine teslim ettim, onlar da direk fotokopi cektiler, birini benim askerlik subemdeki dosyama koydular, digerini de ben nisan basinda sinava girecegim icin kapali zarfla birlikte bana verdiler.

yani demem o ki, hastaneden alinan bu raporu direk kullaniyorlar, baska yeni birsey yazmiyorlar.. ve bu raporda da yukarida goruldugu gibi "TANI" bolumunde sorunun ne oldugu acikca goruluyor.

belki akil yurutmende isine yarayabilir diye yazdim bunlari.

benim bir arkadasim var goz muafiyeti alali cok oluyor, su anda da calisiyor. ona bir sorarim muafiyet raporunu ise kendisi mi teslim etti.. raporda rahatsizliginin ne oldugu yaziyor muydu vs..

sonucu yazarim buraya..

Julien
21-03-2008, 16:53:43
@SEYREALEM1;
arkadasa sordum, konusma aynen asagida:

-------------------------------------------------------------------------
- muafiyet belgesini askeri hastaneden verdiler. Sanirim onlar bu belgeyi bagli bulundugun askerlik subesine veriyorlar, ya da sen bu belgeyi askerlik subesine getiriyorsun. Daha sonra bagli bulundugun askerlik subesinden gibip tezkere yerine gecen belgeyi aliyorsun. Ise girerken bu belgelerden herhangi birinin ornegi isyerine verilebilir.

-peki isyerine verdigin bu belgede "SORUN"unun ne oldugu yaziyor mu? yoksa sadece MUAFTIR tarzi seyler mi yaziyor?

-hmm.. sanirim belge uzerinde muafiyet aciklamasi yani "sorun" dedigin sey yaziyor. Orn: Ileri Miyopik Astigmatizma .. falan filan, gibi. ama isyerine verilen belgeler uzerine kafayi cok takmamak lazim. yani isyeri belgeyi didik didik etmiyor.. herhangi bir belge versen yeterli olur yani, Bilmem anlatabildim mi kardesim.
-------------------------------------------------------------------------

kolay gelsinn...

SEYREALEM1
21-03-2008, 20:50:22
Ben de araştırdım.Askerlık şubesının verdığı belgede neye istınaden bu belgenin verıldığı yazılmıyormuş.Belgenın bırebırını yazdılar bana ve askerlık şubesınde çalışmış ve bu tur belgelerı duzenleyıp vermış bırınden de teyıt ettim.Arkadaşın zaten sanıırım demiş,belgede yazılanları hatırlamıyor olabılır belkı?

alfamet
22-03-2008, 19:18:03
Arkadaşlar Nisan da sevke tabi yedek subay aday adayıyken, dün itibariyle Kerotokonus hastası olmamdan kaynaklı "Bilateral Yüksek Miyop ve Astigmatizma" dan askerliğe elverişli değildir raporumu aldım. Rapor Süreci çok zahmetli ve uzun oldu başımdan geçenleri aşağıda detaylarıyla yazıyorum.

1. gün: Ankara'daki askerlik şubesine giderek sıra numarasını aldım, sıranın gelmesini 1 saat bekledim. Sıram gelince nüfus cüzdanının 2 fotokopisiyle beraber doldurduğum matbu dilekçeyi görevliye verdim. Kayıtlı olduğum askerlik şubesi başka bir şehir olunca, görevli önce faks çekip durumunu soracağız dedi ancak bundan önce nüfus cüzdanın çok eski bunu kabul edemeyiz bu nedenle değiştirdikten sonra gel dedi. İyi dedik ayrıldık şubeden.

2. gün: 12 adet fotoğraf çektirdim ve SSK işhanına giderek nüfus cüzdanımı yeniledim.

3. gün: Askerlik şubesine tekrar gittim sıramı aldım bekledim dilekçeyi verdim. Bu defada oradaki görevli 20 tane fotoğraf lazım, faks sonucu gelince önce buradaki doktor muayene edecek gerekli görürse hastaneye sevk edecez dedi. Ya Sabır dedik.

4. Gün: Ankarada Demirtepe'deki fotoğrafçılarda 54 tane fotoyu 7 YTL'ye çektirdim. Fotoları 1 saat sonrada aldım. O gün şubeye gitmedim maazallah faks(belgegeçer) gelmez falan yine boşuboşuna sıra bekleriz diye.

5. Gün Sabahın köründe askerlik şubesinin yoluna düştüm mesaiyi beraber açtık çok şükür. Görevli belgeleri düzenledi, oradaki doktora muayene oldum derdimi sordu söyledim sevk etti. Görevli tekrar bu defa sevk belgelerini düzenledi her bir belgeye 3'er adet foto yapıştırılıyor. Ayrıca 9adet fotoğraf askerlik şubesince arkaları mühürleniyor. Belgelere yapıştırılan her fotoğrafın üstü kimlik kaplanır gibi kaplanıyor. Neyse görevli belgeleri zarfa koydu, mühürledi ve bana teslim etti. 3 gün geçerlilik süresi varmış sevkin bu süre geçerse işlemler yeniden yapılırmış. Hiç geçirirmiyim merak etmeyin dedim. Bu arada direk GATA'ya sevk de etmediler, İncek'te Jandarmanın olduğu yerde (kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde anlayacağınız) Beytepe Asker Hastanesine sevk ettiler. Gidecek vasıta bile yokmuş oraya, İncek dolmuşları dahi 3-4 km yakınında indirebiliyormuş. Ya Sabır dedik.

6. Gün: Sabahın köründe Keklikpınarı'ndan taksiye atladım Beytepe Asker hastanesine gttim. Taksiye 25 YTL bayıldım. İnsanın ruhu kararıyor orada in cin yok. Ancak hastane çok güzel. Girişte kaydımı yaptırdım, göz polikliniğine geçip bekledim. 08.30'da muayene başladı 09:30 gibi içeri girdim doktor biraz muyene etti sonra damla damlattı 5'er dakika arayla 2 defa sonra tekrar muayene etti. Tam bitti diye seviniyorken kararı GATA versin seni oraya sevk ediyorum dedi. Hayda madem sen karar veremiyorsun neden bu hastaneye sevk ediyorlar o zaman anlamadım dedim, asteğmendi doktor maalesef dedi ve sevketti. Sevk evrağını baştabip onaylsın diye 1,5 saat bekledim. Sonra telefon edip Keklikteki taksi durağından yine taksi çağırdım geri döndük. Ya sabır demeyi de unutmadık bu arada. 25+25=50YTL

7. gün: Damlanın etkisi geçmedi gözbebekleri kocaman, dışarda gözümü hem açamıyorum hem de bulanık görüyorum. Neyse yine sabah erkenden GATA'ya gittim. Göz polikliniğinde kuyruğa girdim ki poliklinik muyenesi için sıra alabileyim. Ama sırayı sadece 1 kişi veriyordu kuyruğun bitip sra numarasını almam 1,5 saat sürdü. Al işte bir Ya Sabır daha. Sıramı aldım muayene için sıra beklemeye başladım. Neyse sıra geldi muyene olduk doktor yazdı çizdi bişeyler başka bir doktora gönderdi, üstrütbeli ve hocaları olan bu doktor da muayene etti ve bulguları elime tutuşturdu (bilgisayar ölçümü kağıdı ve not kağıdı) ve Kurula sevketti. Bulgulara ilişkin belgeleri kaybetmemem içi sıkı sıkıya da tembihledi. Başhekimlikten Sağlık Kurulu sevk evrakını onaylattım. Sağlık Kurulunun olduğu binaya gittim. oradaki memure sağlık kurulu rapor kağıdına onaylı fotolarımdan birini yapıştırdı ve üzerini kaplamayı da ihmal etmeyerek bana verdi. Ertesi gün tekrardan rapor yazdırmak için, göz polikliniğinin hemen yanında göz heyeti diye bir yer var orada olacaksın raporun yazılacak dedi. Hemen göz heyeti denilen yere gittim saat 13:30'da orada zar zor bulduğum görevliyede teyit ettirdim kaçta burada olmak lazım dedim. 09:00'da hazır bulun dedi. Yine bir Ya Sabır diyerek GATA'dan ayrıldık.

8. Gün. Sabah 09:00'da Göz Heyeti denilen yere geldim elimdeki heyete sevk ve bulgulara ilişkin belgeleri içeriye verdim sizi sırayla çağıracaz dediler. Ama bir öğrendim ki millet 08:00 da gelip belgleri içeri vermiş, bu durumda en sonunculuğu garantiledik. Ya Sabır. Bekledik Saat 11:00 oldu içeri girdim, başka bir doktor muyene etti be oradaki sekretere raporumu yazdırdı aynen bir hakim ve katip gibi. Parmak izimi aldılar orada ve raporumu elime vererek Sağlık Kuruluna teslim edeceksin dediler. Rapora baktım askerliğe elverişli değildir yazıyordu. Raporu sağlık kuruluna teslim ettim, Yarın saat 13:00'da burada hazır ol heyete gireceksin dediler. Ya Sabır diyerek GATA'dan ayrıldım.

9. Gün: Saat 13:00'da GATA Sağlık Kuruluna gittim bekleme salonunda kısa bir süre bekledikten sonra heyetin bulunduğu odaya aldılar orada masanın en başında oturan doktor, evrakımı eline aldı kimlik kontrolünü yaptı ve aynen "Bilateral Yüksek Miyop ve Astigmatizma. Askerliğe elverişli değildir." dedi ve her iki başparmağımın yeniden parmak izini alarak dışrda bekleyeceksin dedi. Saat 15:00 da ön raporumu görevliden aldım.

10. gün: Ön Raporu askerlik şubesine götürüp teslim edeceğim ancak bunu henüz yapmadım hafta sonu geçince yapacam inşallah.


İşte size süreç; böyle uzun, zahmetli ve sinir bozucu. Eğer çalışıyorsanız işyerinden nasıl izin alacağınızda ayrı bir mevzu. Artık tam olarak rapor alma sürecinde başınıza gelecekleri tam olarak biliyorsunuz başka kimseciklere sormanıza gerek kalmamıştır. Rapor için hastaneye gideceklere Allah sabır versin demekten başka diyecek bişeyimizde yoktur. GATA'nın olmadığı küçük şehirlerdeki arkadaşlara tavsiyem işlemlerini direkt büyük şehirlerde yaptırsınlar yoksa bu hastaneden hastaneye sevk bayağı bir uzun sürebiliyormuş. Orada gördüğüm birisi Mersinden çıkmış yola önce Adana, sonra Ankara Etimesgut ve en son GATA'da almış soluğu ve hepside muayene edip diğerine sevk etmiş.

Şimdilik hoşçakalın

emre_etg
10-04-2008, 15:38:47
Evet arkadaşlar beni soruma cevap verirseniz çok memnun olurum
ben yaklaşım 1,5 yıl önce şaşılık ameliyeti oldum önceden de bir kere olmuştum küçüklükten beri gelen bir olay sağ gözüm neredeyse 1,5 metreyi göremiyor secemiyor sol gözümde pek etkili degil bu durumda askerlik yapabilirmyim..

yld19sm
10-04-2008, 15:50:05
Evet arkadaşlar beni soruma cevap verirseniz çok memnun olurum
ben yaklaşım 1,5 yıl önce şaşılık ameliyeti oldum önceden de bir kere olmuştum küçüklükten beri gelen bir olay sağ gözüm neredeyse 1,5 metreyi göremiyor secemiyor sol gözümde pek etkili degil bu durumda askerlik yapabilirmyim..

Bunlar tamamen teknik konular.Derecelerin kaç olacağı doktorun ölçmesi ile belli olur.Benzer durumu yaşayan varsa o başka.Derecelere göre TSK SAğlık Yeteneği Yönetmeliğinden bakabilirsin.

sc1978
12-04-2008, 05:36:37
sevgili alfamet kardeşim, her bir şeyi yazmışsın çok teşekkür ederiz ama göz değerlerini yazmamışsın ben de keratokonus hastasıyım ve yakında askere gideceğim. rica etsem göz derecelerini yazarmısın. ayrıca miyop varsa keratokonusla birlikte mi değerlendiriliyor. teşekkürler

alfamet
12-04-2008, 17:14:24
sevgili alfamet kardeşim, her bir şeyi yazmışsın çok teşekkür ederiz ama göz değerlerini yazmamışsın ben de keratokonus hastasıyım ve yakında askere gideceğim. rica etsem göz derecelerini yazarmısın. ayrıca miyop varsa keratokonusla birlikte mi değerlendiriliyor. teşekkürler

Kerotokonus değerlendirmeye alınmıyor. Değerlendirmeye alınan miyop ve astigmat ölçüleri. Benimkiler 8,25 miyop ve 5,25 astigmat çıktı her iki gözde de.

sc1978
12-04-2008, 21:40:42
Kerotokonus değerlendirmeye alınmıyor. Değerlendirmeye alınan miyop ve astigmat ölçüleri. Benimkiler 8,25 miyop ve 5,25 astigmat çıktı her iki gözde de.

teşekkür ederim cevabın için. bir sorum daha var, cevaplarsan sevinirim keratokonustada miyop ve astigmat değerleri yine (miyop+ 1/2 astigmat 14 ten büyük olmalı) şeklinde mi değerlendiriliyor.çünkü bir arkadaş bana göz numaralarının sol 4,5 sağ 10,5 olduğu için askere alınmadığını söyledi. acaba bu değerleri astigmatik değerler midir? geçmiş olsun

EmRaHSaRaL
29-04-2008, 08:53:32
Kerotokonus değerlendirmeye alınmıyor. Değerlendirmeye alınan miyop ve astigmat ölçüleri. Benimkiler 8,25 miyop ve 5,25 astigmat çıktı her iki gözde de.

@alfamet

Merhaba, yukarıda vermiş olduğunuz numaralar her iki gözün toplamı mı, yani miyop toplamı 8,25 - Astigmat Toplamı 5,25 Öyle mi.

Eğr böyleyse benim iki gözün toplamı miyop olarak 7,00 + 5,25 =12,25 Ediyor astigmat'da 2,50+2,50 =5,00 yapıyor.Bu Durumda Muaf Olma Durumum Nedir.
Cevabızı Bekliyorum..
Tşkler

yld19sm
29-04-2008, 09:58:39
@alfamet

Merhaba, yukarıda vermiş olduğunuz numaralar her iki gözün toplamı mı, yani miyop toplamı 8,25 - Astigmat Toplamı 5,25 Öyle mi.

Eğr böyleyse benim iki gözün toplamı miyop olarak 7,00 + 5,25 =12,25 Ediyor astigmat'da 2,50+2,50 =5,00 yapıyor.Bu Durumda Muaf Olma Durumum Nedir.
Cevabızı Bekliyorum..
Tşkler
Cevap Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık Yeteneği Yönetmeliği Hastalık ve arızalar listesi Madde 1 ve devamı.

Roquentin
05-05-2008, 14:10:19
Yeni bir konu açacaktım sorum için, ama arama yapınca bu konuyu buldum. Buradan sormak istedim.

Ben 18 yaşındayım ve doğuştan monokülerim. Sağ gözüm hiç görmüyor, sol gözümde de görme zayıflığı var bu yüzden gözlük kullanıyorum. Bu sene üniversiteye başlayacağım.

Anladığım üzere benim çürük raporu almam gerekecekmiş.

Peki ben işlemleri ne zaman yaptıracağım, seneye mi? Ne zaman yoklama yaptırmaya gitmeliyim? Sadece göz muayenesi yaptırmam yeter mi?

Bu askerlik durumum, ileride iş hayatımı etkileyebilir mi?

Çok teşekkürler, cevaplarınızı bekliyorum.

ToKoBa
05-05-2008, 15:09:09
@alfamet

Merhaba, yukarıda vermiş olduğunuz numaralar her iki gözün toplamı mı, yani miyop toplamı 8,25 - Astigmat Toplamı 5,25 Öyle mi.

Eğr böyleyse benim iki gözün toplamı miyop olarak 7,00 + 5,25 =12,25 Ediyor astigmat'da 2,50+2,50 =5,00 yapıyor.Bu Durumda Muaf Olma Durumum Nedir.
Cevabızı Bekliyorum..
Tşkler
Her iki gözde de dediğine göre toplam olmaması lazım.

thefatih
11-05-2008, 16:18:32
Arkadaşlar merhabalar,
Ben iranda doğdum ve büyüdüm, annem türk.
İranda üniversiteden mezun olduktan sonra gözümden dolayı askerlikten muaf oldum.
(Sol gözüm Hipermetrop damla ile 7.25, damlasız 6.25)
iranda hipermetrop için bir göz 6'nın üzerinde ise muaf oluyorsun.
Bu arada 19 yaşımdayken türkiye vatandaşlığına başvurdum ve 2002 de türkiyeye gelince anca nüfüs cüzdanımı alabildim. bu şekilde çifte vatandaş oldum.
İranda askerlikten muaf olduktan sonra türkiyede yaşamaya karar verdim. 2002 de türkiyeye gelip nüfüs cüzdanımı aldım.
ve Askerlik şübesine başvurdum. Askerlik şübsi irandaki askerlikten muaf edilmemei kabül etmedi (NATO Ülkelerinden birisinden çifte vatandaşı olanlar ikinci ülkelerinde askerlik yapmışlarsa yada mufa olmuşlarsa türkiyede askerlik yapmiyorlar)
Bu arada iranda üniversite bitirdiğimden bana denklik soruldu. denklik için yök e başvurdum yök 6 ay beklettikten sonra bir sınava abi tuttu beni. Değerli arkadaşlar öyle bir sınav düşünün ki okuduğunuz 4 senelik üniversitenin tüm derslerinden iki aşamalı bir sınava giriyorsunuz ve sınav türkçe, ve de müfredat belli değil. bu sınavdan 80 üzerinden 70 almanız gerekiyor. haliyle bu sınavı geçen kimse olmuyor (514 kişi sınava girdik en yüksek puan 53 idi).
Böylece denklik sevdasından vazgeçtim.
Boğaziçi okulunda master'e başvurdum, denklik istemiyordu ve kabul edildim.
Şu an Boğaziçi üniveristesinde master yapiyorum.
Askerliğimi tecil etmek için öğrenci belgemle askerlik şübesine gittim ama askerlik şübesinden benim lisans dönemimdeki denkliği yine istediler. Denklik alamiyacağım ortadayken master'ın bitmeside bana çare olmiyacağı ve masterı bırakıp askere gitmem gerektiğini söylediler.
Hal böyle olunca ne yaptığımı şaşırdım ve Türkiyedeki Askerlikten muaf olmak için göz hastalıkları şartları öğrenmek ilk aklıma geldi.
Çok uzattım biliyorum ama inanın ki ne yapacağımı bilmiyorum.
Dünya Göz hastanesinde muayeneye gittim ve bana bu değerleri verdiler.
Damlasız Ölçüm +0.25 - 0.20*175
+6.25 - 1.0*5
Damla ile Ölçüm +0.50 - 0.50*175
+7.25 -0.75 * 15 ya 13
Görme Tam
0.15
Göz tansiyonu 12
15
Doktorun yazdılarını bu kadar okuyabildim.
Lütfen benim durumumu anlayabilmemde bana yardım edermisiniz.
Sevgilerle.

thefatih
11-05-2008, 16:59:29
Bu arada forum yöneticilerinden ve bilgilerini paylaşanlardan teşekkür ederim.
Belirttiğim yukarıdaki bilgilere birde şunu ilave etmek istiyorum.
Benim sol gözüm çocukluktan tembel ve bu kadar zayıf olmasının nedeni bu, Bu benim muaf olmamı sağlayacakmı?
Aslında askere gitmeye çok isterdim ama türkiyede yeni tutunmaya başladım ve aileme bakıyorum. O yüzden muaf olmak gibi bir dururmum varsa değerlendirmek isterim.
Bir başka sorum şu. Asker hastanesine gider ve oradan askerliğe elverişlidir diye bir sonuç çıkarsa oradan beni direkt askere götürürlermi?

darkenroad
19-05-2008, 01:49:08
Selam arkadaşlar okulu bitirmeye ve askerliği düşünmeye başladığım şu günlerde bakalım ne gibi şeyler beni bekliyo asker arkadaşların ne gibi tecrübeleri var diye internette araştırma yaparken bu konuya denk geldim kafam karıştı ben o verilen askeri sağlık mevzuatından inanın hiçbişey anlamadım benim ;

sağ gözüm 8.00 miyop artı 0.75 astigmat
sol gözüm 8.00 miyop artı 1.25 astigmat

1-okuduğum yazılara göre ben çürüğemi ayrılıcam?
miyoplar artı astigmat yarısı 8+8+1=17 yapıyor...

2-Bir diğer sorum ben yuksek lisans yapmayı düşünürsem ve yazında bu durumu aradan çıkarmak istersem beni hemen askeremi alırlar eğer uygun görülürse yoksa sadece muayene olup gelmiş mi olurum? yada bu durumu sorabileceğim hastane türü nedir devlet hastaneleri yada benzeri bir kurum bu durumu bilirmi? yada beni illa askeri hastanede mi muayene ederler?

3-Son sorumda bi damladan bahsediliyo bu ne işe yarar daha düşükmü gösteriyor gözlerimizi bu gözleri ne kadar düşürebilir bilmiyorum ama gözlüksüz burun ucu görünmüyo bende:D

şimdiden cevaplar için tesekkur ederim....

yld19sm
20-05-2008, 10:10:07
1- Eğer doğruysa 15 ve üzeri elverişsiz diye biliyorum.
2-Askeri hastahaneler bunun için var.
3-Damla bildiğim kadarı ile göz bebeğini büyüterek muayeneyi kolaylaştırıyor.8 dereceyi 4 veya 5 düşüren damla olsaydı herkes kullanırdı diye düşünüyorum.

izozey
28-05-2008, 18:33:43
Merhaba
Ben keratokonus hastasıyım.
sag göz -2,5 e - 3,5 axis 20 derce görme oranı camlı 0,5
sol göz -3,25 e -3,75 axis 150 derece görme oranı camlı 0,3
Askerlikten muaf alabilme durumum var mı?
tesekkürler

snowland
18-06-2008, 02:04:20
merhaba sag göz 10/10 ve sag gözde tansiyon var galiba bişiler gecior gözümün önünden saki ince tel gibi.sol göz 1/10 altında.Sol ambliyopi,sol micro ezotropya yazıor devlet hastanesinden aldıgım raporda. Sizce askerlik yaparmıyım? Cevap verenlere şimdiden tşkler

#BIGBOSS#
09-07-2008, 13:02:06
Arkadaşlar bu göz olayında iki gözdeki miyoplar + astiğmatların yarısı diye gördüm netten araştırmalarımda bu ne derece doğru tam bilgisi olan varmı bide 14 üstü muaf oluyo muş heralde tam bilgisi olanlar yanıtlarsa sevinirim...:)

yld19sm
09-07-2008, 13:20:37
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine bakın.

fener123
10-07-2008, 14:17:58
slm kardeş bende keratokonus hastasıyım sen ne yaptın çürük raporu alabildinmi??

fener123
10-07-2008, 14:20:59
mrb

yaklaşık 4 yıldır keratokonus hastasıyım hastaneye gittigimdr hastalıgımın ne oldugunu anlayamadıklarından bana gözlük verdiler 2 yıl o gözlükleri takarak iyi görmesemde hiç yoktan iyi diyrek taktım gözlerimi iyice bozdum ve şuan hayatan umudumu kesmiş bir durumdayım yani o derece kötü görüyorum her geçen gün dahada ilerlediginin farkındayım asıl sizden sormak istedigim askerlikten çürük raporu alabilirmiyim bu konuda bilgilendirmenizi rica ederim saygılar

emre_etg
18-07-2008, 18:26:35
Ben daha öncede yazdım ama pek ilgilenen olmadı arkadaşlar biraz daha dikkat etsek....

benim sorunun şaşılıktı bu yüzden iki kere ameliyat oldum ve şaşılık düzeldi ama körlükde degişen bişey olmadı ve şimdi muayene olacam ....
benim sag gözüm neredeyse 1,5/2 metre uzaklıgındaki bir cismi tam secemiyor aşırı bunanık görüyorum yazıları hiç okuyamıyorum ve güneşte gözümü açmam imkansız gibi birşey..sizce ben ne olurum...
LÜTFEN ÇEVAP YAZALIM BU İŞTEN ANLAYAN ARKADAŞLAR

sharper
31-07-2008, 13:37:26
merhaba arkadaşlar,
ben de ağustosta sevke tabiydim ama miyoptan dolayı askere alınmadım. ben de olayın nasıl olduğunu az çok anlatayım istiyorum; çünkü süreçten önce ben de sadece buradan bilgi alabiliyordum. bilgi aldığımız gibi bilgilerimizi de paylaşmak lazım :)

öncelikle muayene isteğinde bulunabilmek için sevke tabi olmak lazım. yani ben muayene olayım durduk yere de sonra işte gidecek miyim gitmeyecek miyim belli olsun diyemiyoruz. ben ağustosta sevke tabiydim ve temmuzun ortasında ankara askerlik şubesine belgelerimle gittim. belgeler de üniversite diploması, nüfus cüzdanı, bunların fotokopileri vs. şubeye başvurduğumda göz numaramın yüksek olduğunu söyledim ve sevk istediğimi söyledim. 2 adet dilekçe doldurdum, işlemin başlaması için nüfus cüzdanımı istediler ama nüfus cüzdanımda tc. kimlik no olmadığı için yenilemem gerekti. yenilemek için muhtarınızdan bi kağıt istiyorsunuz, fotoğraf ve bu belge ile kızılaydaki nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. neyse, bu işlemi hallettikten sonra ertesi gün elimde yaklaşık 20-30 fotoğraf ile şubeye tekrar gittim. bu şekilde dilekçeyi verip işlemime başladık.
öncelikle askerlik şubeme faks çekildi ve daha önceden bu tarz bi sevk isteğinde bulunup bulunmadığım soruldu. oradan olumsuz yanıt alınınca belgelerim hazırlnamya başladı ve bu belgeler ile askerlik şubesindeki doktora gittim. sıkıntımı sordu ve numaralarımı söyledim tahmini olarak, o da hastaneye sevk gerekli diyerek imzaladı. tekrar bankodaki kişilere bu kağıtları götürdüm ve gerekli belgeleri foroğrafları vs. hazırlayıp beni etimesgut asker hastanesine sevk ettiler. sevk edildiğimde elinize bir zarf veriliyor ve bu zarfı sizin açmanız kesinlikle yasak. zarf açılmış ise tekrar sevk istemek zorunda kalıyorsunuz. aynı gün öğleden sonra etimesgut ask. hastanesine gittim ve ilk önce kayıt işlemi yaptırdım. ardından göz polikliğine gittim ve muayene için sıra bekledim. muayene için içeri girdiğinizde zaten sizin bişey demenize gerek kalmıyor, oradaki hemşire durumunuzu belirten kağıdı doktora okuyor. ilk muayenemi oldum, numaralarım ölçüldü ve karşıdaki yazıları okumamı istedi doktor. ardından da damla damlatarak 10-15 dakika dışarıda beklememi söylediler. ardından tekrar ölçüm yapıldı ve doktor asıl sonucu heyetten alacağımı söyledi. daha sonra gerekli işlemler yapıldı ve heyetin ilk toplandığı gün heyetin toplandığı yerde beklemeye başladım. öğleden sonra heyet toplandı ve benzer şekilde heyete giren kişilerin durumunu açıkladılar. durum açıklanırlken odaya alınıp karar yüzünüze okunuyor. eğer muafiyet aldıysanız parmak iziniz alınıyor ve bi belge veriyolar. daha sonra o belge ile askerlik şubesine gidiyorsunuz ve onu teslim edip sizde bulunacak tarzda geçiçi bir muafiyetinizi bildirir belge evriliyor.
ben biraz yüzeysel anlattım ama genel prosedür bu şekilde, bu adımlar sırasında en azından 2-3 gün uğraşırsınız. bi de askeri hastanede çok fazla sıra beklemeniz gerekiyor.
umarım yazdıklarım birilerine yardımcı olur..

EmRaHSaRaL
31-07-2008, 21:35:35
Merhaba @sharper Askerlikten muaf işleminizi gayet açık ve net anlattınız çok teşekkür ederim.Ama söylemediğiniz bir şey var.Hangi numaralardan dolayı askerlikten muaf tutuldunuz.Prosedür nasıl bu konu hakkında bilgi verirmisiniz ...
Benim gözümde de sol -7,00 sağ -5,25 ayrıca her iki gözde de 2,50 astigmat var.
Sizce bu numaralar ile muaf olurmuyum askerlikten.


Bu konuyu ayrıntılı konuşmak istiyorum.
Çok teşekkür ederim şimdiden...

EmRaHSaRaL
06-08-2008, 07:12:30
sharper Senden Cvp Bekliyorum.
Foruma Girmiyorsun Galiba :(

sharper
18-08-2008, 13:30:32
benim sol 7 sağ 7.5 miyop ve her iki gözümde de 2.25 astimat vardı. ama yani sizin numaralarınız ile alakalı yorum yapabilecek bilgiye sahip değilim. muayene eden doktorun ve de karar veren heyetin kriteri nedir o konuda en ufak fikrim yok, ben de muayeneye gitmeden önce kesin bir bilgi edinememiştim bu konuda.

berkay_26
18-08-2008, 17:43:09
Ben Bu Siteye Daha Yeni üye Oldum.oldukça Güzel Bir Forum.sorum şu:ben ReNk Körüyüm .acaba Askerlikte Bir Sorun çikarmi.tşkkr Ederim.

yurekli_adam
08-09-2008, 16:56:05
Merhaba arkadaşlar sizlere bir sorum olacaktı.

Sağ gözüm 1.25 astiğmat.
Sol gözüm 0.75 miyop.

Muayenede komutan A7 F1 yazdı. Sanırım bunun açılımı Askerliğe elverişlidir Komando olamaz.

Sizlere sorum bu karara rağmen Komando acemi birliklerine beni gönderebilirlermi?

Bir arkadaşın göz derecesi 13 derece imiş. Ne ilginçtir ki Isparta/Eğridir de komando eğitimi alacak.

Yardımlarınızı bekliyorum.

dejavucum
11-09-2008, 12:22:02
arkadaşlar geçen ay sol güzmdeki göz tembelliğinden dolayı %93'lük görememe ile
askerliğe başvurdum beytepe askeri hastanesine sevk ettiler muayneyi fln geçiyim
sonuca geliyim A7 F3'e uyar askerliğe elverişlidir

KORKMAZER
14-09-2008, 10:59:35
[QUOTE=berkay_26;206572]Ben Bu Siteye Daha Yeni üye Oldum.Değerli hocam ve arkadaşlar; ben bu siteye yeni üye oldum. Ben bu an askerim ve gözümden amaliyat olmak istiyorum. Yani sağ gözümün beyaz kısmında küçük cam kırıgı var. İzize gittiğimde memleketimde askeri hastane olmadıgı için devlet hastanesinde amaliyat olup heyet raporu alsam askerlikten sayılırmı? vereceğiniz bilgi için teşekkürler.

kdali
16-09-2008, 11:49:47
Selamlar dün istanbul gatada muyahane oldum ve askerlige elverişlidir nöbet ve atış faaliyetlerinden muaftır diye bir rapor verdiler ama benim dikkatimi ceken nokta doktorun kendi el yazısı ile yazdıgı notlardı. Göz doktoru olanlar daha iyi anlayacaktır ama V (tahminim vizyon yani görüş demek ) sağ göz icin tam sol göz icin 0.05. Yani sol gözün görme keskinligi yüzde 5 iken nasıl olur da bana muaf raporu vermez bunu anlamadım. Anlayan birileri icin diger detayları buraya yazayım ve bundan sonra nasıl bir yol izlemeliyim onu ögrenmek istiyorum. Fiksasyon santral 5 derece ezotropya. Makineden cıkan sonuclarım ise asagıdaki gibi
sag göz icin
sph------ cyl------- axs
+2.50 ------ -0.50------- 5
+2.50------ -0.50------- 8
+2.75------ -0.50------- 6
+2.75------ -1.00------- 1
+2.50------ -0.25------- 3

*+2.50------ -0.50------- 6

sol göz icin
sph------ cyl------- axs
+3.00------ -0.25------- 1
+3.25------ -0.75------- 169
+3.50------ -1.25------- 144
+3.00------ -0.50------- 20
+3.00------ -0.25------- 170
+3.25------ -0.50------- 163

*+3.00------ -0.50------- 170

Askerlik görevini yapan birine itiraz yolları nelerdir ve yukarıdaki ifadelere göre muaf olma durumum nedir bilgi verir misiniz

orkun41
16-09-2008, 22:05:27
Herkese merhaba sizden soracagım sorumun cevabını ıstıyorum
Ben son yoklamamı oldum ve muaynemıde oldum. Ancak muayeneden bıkac gun sonra gıttıgım goz doktoru sol gözünde göz tembelliği var dedi.Ancak bu durum yasantımı hıc etkılemıyo. Benım ne yapmam gerek acaba yardımlarınızı beklıyorum.

deepboy
22-09-2008, 06:47:40
Ben gatadan rapor ön bildirim belgesi aldım ama kararında yazanlardan bişi anlamadım biri bana açıklamasını istiyorum
B/9 F-1 , B/9 F-5 bunun açıklamasını yaparmısınız bi zahmet...

kdali
23-09-2008, 09:18:54
deepboy durumun seferberlik harici askerlige elverişli degildir kapsamına giriyor.Askerlik hizmetinden muafsın.
Bu arada yukarıda sordugum soru havada kaldı.. Normalde muaf etmesi gerekirken geri hizmete verir gibi nöbet ve atış faaliyetlerinden muaf etmesine karşı nasıl bir yol izleyebilirim