PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Sendikaatom18
14-10-2005, 02:04:02
biz çelik iş sendikasında üyeyiz.
ama harp iş bizim çalıştığımız iş kolunda biz yetkili olmalıyız diye çalışma bakanlığına yetki müracadında bulundu sonrası mahkeme mahkeme 10 aydır sürüyor ne kadar süreceğide belli deyil
01,01,2005 ten itibaren bizde yetkili sendika yok.
iş ci sendika deyiştirmedi yani başka sendikaya üye olmadı işcini rızası alınmadan sendikalar kendileri yapıyorlar yetki mücadelesini.
benim sorum bunlardan biri yetkiyi alınca sendika aydatlarını 01,01,2005 den itibarenmi kesecekler yoksa yetkiyi aldıkları tarihtenmi sonra kesecekler.? birde işcinin görüşü ve rızası alınmadan yapılıyor biz şimdi maduruz sözleşmeler bitti diğer kurumlarda zamlı maaşlarını alıyorlar biz ise alamıyoruz bundan doğan zararları kim karşılayacak bizim tazminat hakkımız doğacakmı kurum MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ CEVAP VERİSENİZ MEMNUN OLACAM ARKADAŞLARDA MERAK EDİYOR

buybas
14-10-2005, 10:19:28
Sendikalar yetki mücadelesi için işçinin onayını almak mecburiyetinde değiller. Kaldı ki her iki sendikanın da mücadelesi kendi üyeleri yararınadır. İkinci olarak, sendika aidatı ödemek için, üye olunan sendikanın illaki TİS yetkisi bulunması gerekmez. Yetkili veya yetkisiz Tüm sendika üyeleri, bağlı bulundukları sendikaya aidat öderler. Ancak konu TİS yetkisi ve "DAYANIŞMA İADATI" ise durum farklıdır. Şöyle ki, TİS hümlerinden yararlanmak isteyen sendika üyeleri TİS'ne taraf olan sendikaya dayanışma aidatı ödeyerek TİS hükümlerinden yararlanırlar.
İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının, toplu iş sözleşmesi yapılmamışsa veya sona ermişse yetki belgesi alan işçi sendikasının yazılı talebi ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine, işveren, üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri üyelik aidatını ve sendikaya ödenmesi gerekli dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatın nevini belirterek tutarını ilgili sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya göndermeye mecburdur. Yani dayanışma aidatını ancak yetkiyi aldıktan sonra talep edebilir.
Üçüncü ve daha önemlisi;Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın feshi veya infisahı yahut faaliyetten men edilmiş olması veyahut yetkiyi kaybetmiş olması veya toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin değişmesi toplu iş sözleşmesini sona erdirmez.
Yani eğer TİS süresi dolmamışsa, siz hala TİS hükümlerinden yararlanabilirsiniz ve eğer sözkonusu süre dolmamış ve siz hala TİS'nden kaynaklanan haklarınızı alamıyorsanız iş mahkemesine başvurarak TİS#8217;nde var olan haklarınızı işverenden talep edebilirsiniz.

Av.Abbas Bilgili
16-10-2005, 14:10:47
Sendika aidatı sendikanın yetkili olması ile değil, sendikaya üye olmakla ilgilidir. Sendika üyesi işçinin ücretinden işveren aidat kesip sendikanın hesabına yatırmak zorundadır. Bu aidatın yetki ile bir ilgisi yoktur.
Ancak, bir de dayanaışma aidatı konusu var, sayın buybas buna değinmiş. Yetkili sendikanın üyesi olmayan işçiler bu sendikanın imzaladığı TİS'den yararlanmak isterlerse bu sendikaya dayanışma aidatı ödemek zorundadırlar.
Anladığım kadarı ile sizin işyerinizde yetki çekişmesi devam ettiğinden, ileride imzalanacak TİS farklarından sendika aidatı kesilip kesilmeyeceği konusunu soruyorsunuz. İleride imzalanacak TİS farkları işçilere topluca ödenirken bunu içerisinden o döneme ve farka ilişin sendika aidatının da ödeme anında kesilmesi gerekir. selamlar.