PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Toplu istifa, işe iadeKASIMAN
10-10-2005, 21:52:18
Merhaba,
Bir işyerinden 55 kişi 10 gün içerisinde istifa dilekçelerini vermek suretiyle ( ibraname ve bordroya da imza atarak ) istifa ettikten sonra,
Baskı ile işten çıkarıldıklarını söyleyerek işe iade davası açarlarsa sonuç ne olur?
Görüşlerinizi bekliyorum.
Ben doğru cevabı biliyorum. Bilmeyenler için ilginç bir konu.

Av.Abbas Bilgili
11-10-2005, 19:29:14
İstifa eden (kendi isteği ile ayrılan) işçi işe iade davası açarsa bu davayı kaybeder. Bunun toplu ya da bireysel olmasının soncu değiştirmeyeceği kanısındayım. Ancak, baskı kanıtlanabilirse doğal olarak bunun bir istifa olmadığı sonucu çıkar. Çünkü istifa özgür irade ile verilen bir karardır. Baskı ile alınan istifanın bir geçerliliği ypktur. Çünkü, hukukta hata, hile ve ikrah (baskı) ile imzalatılan sözleşmelerin geçerli olmayacağı bilinen bir husustur. Ancak, baskıyı kanıtlamak bu tip olaylarda çok güçtür. Kanıtlama işi dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Bu konuda iş mahkemeleri ve Yargıtay tanık beyanları ile yetinmemekte ve baskı konusunda daha somut kanıt aramaktadır. Örneğin, Adana'da bir ilçe belediyesinde sopa zoruyla dilekçeler imzalatıldı, olaylar basına ve savcılığa da intikal etmiş olmasına rağmen Yargıtay, dilekçelerin baskı ile imzalandığı görüşüne katılmadı (bu bir alacak davası idi). Selamlar. Av. Abbas Bilgili

KASIMAN
11-10-2005, 20:05:35
Sayın Bilgili,
açıklamalarınız, her zamanki gibi ışık tutucu. Ancak size gerçekleşmiş bir vakayı aktarmak istiyorum. Bu hadise bildiğim bir fabrikada gerçekleşti ve mahkeme işe iade kararı verdi.
Bu yılın Mayıs ayında, küçülmeye giden fabrikadan 83 kişi istifa ederek ayrıldı. İstifa dilekçeleri el yazıları ile yazılarak imzalanmıştı. İbranameye imza atmış, maaş bordrolarını da imzalamışlardı. Bazıları istifaya ikna edilmişti; bazılar şirketin tazminatlarını vereceğini öğrenince kendileri istifa etmişlerdi. Tazminatları tazminat olarak değil "ödenek" olarak verildi.
33 kişi işe iade davası açtı ve 27.09.2005 tarihli duruşmada Çorlu İş Mahkemesi işe iade kararı verdi. Dayanak, 2 ayrı Yargıtay kararıydı.
Şirket avukatları temyize başvurdu, sonucu bekliyor.
Konuyu çok yakından takip ettim. Detay isterseniz göndermeye gayret ederim.
Sevgiler.

Av.Abbas Bilgili
16-10-2005, 14:29:24
Sayın KASIMAN;
İşe iade davaları benim özel ilgi alanım olduğundan, bahsettiğiniz mahekeme kararı da ilgimi çekti. Daha önce de belirttiğim gibi, istifa eden işçinin açtığı işe iade davasının reddi yönünde Yargıtay'ın kararları vardır. Ancak, sizin bahsettiğiniz olayda işçilerin hepsinin birlikte istifa etmiş olmasının mahkemece normal bir durum olarak değerlendirilmediği, somut olaya göre baskı sonucunda bu dilekçeleri imzaladıkları sonucuna varmış görünüyor. Kaldı ki, bu dilekçelerde veya ibranamelerde "işe iade davası açmayacağım" ya da "işe iade davası hakkımdan da feragat ediyorum" şeklinde bir cümle varsa, Yargıtay bu tür vazgeçmeleri de geçerli saymıyor.
Aslında sizin olayda işe iade davası açısından ilginç olan nokta şudur;işveren işçi çıkışı konusunda bir sebebe dayanmak zorundadır. işyerinde küçülme demek, işverenin ekonomik sebeplere dayanması demektir. Oysa istifa işverenin dışında bir gelişmedir ve işçilerin iradesi ile ilgili bir konudur. Yani işveren sebep olarak işyerindeki küçülmeyi göstermişse ve işçilerin de kendilerinin istifa ettiğini ileri sürmüşse bu büyük bir çelişkidir. Bu çelişkili durumu yaratanın muhtememeln işveren olduğu konusunda mahkemede kanaat oluşmuştur. Şu aşamada henüz yerel mahkeme kararı düzeyinde olan kararların Yargıtay'dan nasıl geçeceğini doğrusu merak etmemek mümkün değil. Bizi bilgilenririrseniz sevinirim. selamlar.