PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Davadan Çekilmeckarakus1
04-10-2005, 06:08:01
Görev yaptığım yerde valilik aleyhinde; kademe ilerlememin yapılmaması ile ilgili idare mahkemesinde dava açmıştım. Ancak mahkeme devam ederken valilik tarafından kademe ilerlemem yapıldı. Kademe ilerlemesinin yapılmasıyla dava konusu idari işlem ortadan kalkacağından dolayı davamı geri çekmek istiyorum.

1) Davamı geri çekebilirmiyim?Hangi kanuna göre geri çekme hakkım var?

2)Davamı geri çekmemin benim açımdan herhangi bir sakıncası olurmu?

Av.Ragıp Atay
04-10-2005, 09:07:32
mahkemeye, dava konusu işlemin yapıldığı ve davanın konusuz kaldığını belirten bir dilekçeyle davadan vaz geçebilirsiniz