PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Anayasa Mahkemesi Kararları - Geriye Yürümez İlkesiahmet_1983
16-07-2009, 12:37:44
Değerli hukukçularımızın bir konuda bilgisini almak istiyorum. Anayasa Mahkemesine yapılan bir iptal başvurusu var. Malumunuz askerin sivil yargıda yargılanması hakkında cumhurbaşkanının onaylamış olduğu bir kanun var. Kanun şu şekilde:
---
(2) Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda yer alan askerî mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirâk halinde işlemesi durumunda asker olmayan kişilerin soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adlî yargı mahkemeleri tarafından yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunla, 5271 sayılı Kanunun 3 üncü ve 250 nci maddesinde yapılan değişiklik hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturmalarda da uygulanır.
----

Benim askeri yargıda devam eden bir davam var ve şu an sivilim. Suçun işlendiği zaman ise asker idim. Bu kanuna göre dosyamın sivil mahkemelere gönderilmesi gerekiyor mu?

Ana muhalefet partisinin ise bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine bir başvurusu var. Ben mahkemeye yetkisizlik nedeni ile başvuru yaptığımda nasıl bir süreç izlenir? Hakim iptal başvurusu var, başvuru sonucunun beklenmesine diyebilir mi? Ya da derhal sivil mahkemeye iade etmesi mi gerekiyor? Ya da diyelim ki, dosya sivil mahkemye intikal etti, Anayasa Mahkemesi de kanunu iptal etti. Bunun sonucunda dosya tekrar Askeri Mahkemeye iade mi olacak? Konu hakkında bilgilerinizi paylaşabilir misiniz?

Teşekkür ederim.

ahmet_1983
19-07-2009, 16:30:41
Konu günceldir. Bilginiz var ise paylaşmanızı rica ediyorum.

Recidivist
20-07-2009, 10:25:34
Konu günceldir. Bilginiz var ise paylaşmanızı rica ediyorum.

Çok kilit bir noktayı sormuşsunuz ben de bu sorunun cevabını merak ediyorum.
Firar suç olarak asker şahısken işleniyor ama yakalanmadan ilişiği kesilen şahış davaya sivil olarak çıkıyor. Sivil yargıda karşılığı olmayan bir suç, yani hırsızlık vs olsa askeri ceza kanununda da sivil ceza kanununda aynı ama bu öyle değil ki, sivil hakim yargılasa bile sonuçta Askeri Ceza Kanuna göre mi karar verecek?O zaman ha sivil hakim bakmış ha askeri hakim, ne farkedecek? :D

Ayrıca sorduğunuz gibi davalar diyelim sivil yargıya intikal etti, sonra da kanun iptal oldu bu dava dosyaları pinpon topu gibi oradan oraya mı gidecek?:deli:

Av.Veysel Demir
20-07-2009, 12:56:26
Pinpon topu benzetmeniz çok yerinde.İşte bir kanun değişikliği böylece hazırlıksızca yapılırsa olacağı budur.Benim fikrimce mahkemeler iptal kararını bekleyecektir.

ahmet_1983
20-07-2009, 16:53:35
Pinpon topu benzetmeniz çok yerinde.İşte bir kanun değişikliği böylece hazırlıksızca yapılırsa olacağı budur.Benim fikrimce mahkemeler iptal kararını bekleyecektir.

Anayasa Mahkemesinin web sitesinden almış olduğum bilgiye göre, iptal ve yürürlüğün durdurulması istemi CMK nın 250. maddesinde yapılan "halinde" kelimesine istinaden imiş. Yani, sivil kişilerin Askeri Mahkeme'de yargılanmasının iptali istenmiyor. Durum böyle olunca, Askeri Mahkemelerin halen sivil olan kişiler için yargılamalarının sivil mahkemelere devretmesi gerekmiyor mu?

bandıırmalı
01-08-2009, 11:54:17
Arkadaşlar artık askerde suç işleyen bir kişi sivilse askeri mahkeme yargılayamayak.Davaya sivil mahkeme bakacak ve artık sanırım firar,emre itaatsizlikten kimse hapis yatmıyacak.Çünkü sivil yargı askeri yargı gibi karar verirse bu kanun değişikliğinin hiç bir anlamı kalmıyor.Sivil mahkemeler TCK'ya göre bir yargılama yapacak çünkü bu adı üstünde sivil yargı.Sanmıyorum sivil mahkemeler askeri ceza kanuna göre bir yargılama yapsın.Benim bildiğim sivil mahkemeler askeri ceza kanuna göre değil,TCK'ya göre yargılama yapar.

unbelievable
15-09-2009, 10:56:51
Suçu işlediğiniz zaman askermişsiniz bu durumda sizin zaten değişiklikle bir ilginiz yok.Her halukarda askeri mahkemelerde yargılanmaya devam edeceksiniz.