PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Ufak Çaplı Bir İSTATİSTİKgerunsal
05-10-2003, 11:53:51
ABD, IRAK, PETROL, SAVAŞ, VS...
1. Dünya nüfusunun ne kadarı ABD'nin?
- Yüzde altısı (% 6).
2. Dünya üzerinde üretilen gelirin ne kadarı ABD'nin?
- Yüzde ellisi (% 50).
3. En fazla petrol rezervine sahip ülke hangisidir?
- Suudi Arabistan.
4. Ondan sonra en çok rezerv kimdedir?
- Irak'ta.
5. Dünya çapında, askerî bütçelere ayrılan para ne kadardır?
- 900 milyar dolar ($).
6. Bunun ne kadarını ABD harcar?
- Yüzde ellisini (% 50).
7. ABD askerî bütçesinin ne kadarıyla, dünyadaki her insanın temel
ihtiyaçları karşılanabilir?
- Yüzde onuyla (% 10).
8. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana meydana gelen savaşlarda kaç insan öldü?
- 86 milyon.
9. Irak kaç yıldır kimyasal ve biyolojik silahlara sahip?
- 1980'lerin başlarından beri (yaklaşık yirmi -20- yıldır).
10. Irak, sahip olduğu kimyasal ve biyolojik silahları kendi mi geliştirdi?
- Hayır, malzeme ve teknoloji Amerikan ve İngiliz hükümetleri ile şirketleri
tarafından sağlandı.
11. ABD, İran'a karşı savaşta gaz kullandığı için Irak'ı kınadı mı?
- Hayır.
12. Saddam Hüseyin Kürt şehri Halepçe'ye zehirli gaz saldırısı
düzenlediğinde kaç insan öldü?
- Beş bin (5000).
13. Bu saldırıyı kaç Batılı ülke kınadı?
- Sıfır (0).
14. ABD Vietnam'da kaç litre "agent orange" (özel bir zehirli gaz) kullandı?
- Yetmiş yedi (77) milyon litrenin üzerinde.
15. 11 Eylül terörist saldırısı ile Irak'ın ilişkisi olduğuna dair herhangi
bir kanıt var mıdır?
- Hayır.
16. Körfez Savaşı'nda kaç sivilin öldüğü tahmin ediliyor?
- Otuz beş bin (35.000).
17. Irak ordusu Körfez Savaşı sırasında Batılı ordulara ne kadar kayıp
verdirdi?
- Sıfır (0).
18. ABD tankları, geri çekilmekte olan kaç Irak askerini yakarak öldürdü?
- Altı bin (6.000).
19. Körfez Savaşı bittiğinde Irak ve Kuveyt topraklarında ne kadar uranyum
bırakılmıştı?
- Kırk (40) ton.
20. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Irak'ta 1991 ile 1994 arasında
kanser vakalarında meydana gelen artış ne kadardır?
- Yüzde yedi yüz (% 700).
21. 1991'de, ABD, Irak'ın askerî kapasitesinin ne kadarını yok ettiğini ilân
etmişti?
- Yüzde seksenini (% 80).
22. Halen Irak'ın, sahip olduğu silahları kendini savunma dışında bir amaçla
kullanacağına dair herhangi bir kanıt var mıdır?
- Hayır.
23. Irak şu anda, dünya barışı için, on yıl öncekinden daha büyük bir tehdit
mi oluşturuyor?
- Hayır.
24. Pentagon, 2002-2003'te Irak'a bir saldırı yapılırsa muhtemelen kaç
sivilin öleceğini öngörmüştü?
- On bin (10.000).
25. Bunun ne kadarı çocuklar olacak?
- Yarısından fazlası (% 50).
26. ABD kaç yıldır Irak'a hava saldırıları düzenliyor?
- On bir (11) yıldır.
27. ABD ve Britanya, Aralık 1998 ile Eylül 1999 arasında resmen Irak'la
savaş halinde miydi?
- Hayır.
28. Bu süre içinde Irak'a ne kadar bomba atıldı?
- Dokuz (9) milyon kilogram.
29. Irak'ın ithalat ve ihracatına büyük sınırlamalar getiren Birleşmiş
Milletler kararı (661 sayılı) kaç yıl önce alındı?
- On iki (12) yıl önce.
30. 1989'da Irak'ta bebek ölüm oranı ne kadardı?
- Binde otuz sekiz (100'de 38).
31. On yıl sonra, 1999'da, Irak'ta bebek ölüm oranının ne kadar olduğu
tahmin ediliyor?
- Binde yüz otuz bir (1000'de 131). Bu, on yılda yüzde üç yüz kırk beşlik (%
345'lik) bir artış anlamına geliyor.
32. 1999 Ekim'ine ulaşıldığında, kaç Iraklı'nın Birleşmiş Milletler
yaptırımları yüzünden öldüğü tahmin ediliyordu?
- Bir buçuk milyon (1,5 milyon).
33. 1997'den bu yana, kaç Iraklı çocuğun bu yaptırımlar yüzünden hayatını
kaybettiği tahmin ediliyor?
- Yedi yüz elli bin (750.000).
34. Saddam BM silah denetçilerini Irak'tan kovdu mu?
- Hayır.
35. Kasım ve Aralık 1998'de Irak'ta kaç defa silah denetimi yapıldı?
- Üç yüz (300).
36. Bu denetimlerin kaçında sorun çıktı?
- Beşinde (5).
37. Silah denetimcilerinin Baas Partisi karargânına girmelerine izin verildi
mi?
- Evet.
38. Aralık 1998'de, "Fiilen Irak modern tarihte benzeri görülmemiş biçimde
silahsızlandırılmıştır" diyen kimdi?
- UNSCOM (Birleşmiş Milletler Özel Komisyonu) Başkanı Scott Ritter.
39. Irak'ın 1991 öncesinde sahip olduğu, kitle imha silahları geliştirme
kapasitesinin ne kadarının yok edildiği veya işlevsizleştirildiği 1998'de
açıklanmıştı?
- Yüzde doksanının (% 90).
40. Irak silah denetimcilerinin tekrar gelmesine razı mı?
- Evet.
41. 1992'den bu yana İsrail kaç Birleşmiş Milletler kararını çiğnedi?
- Altmış beşten (65) fazla.
42. 1972 ile 1990 arasında ABD, İsrail ile ilgili kaç BM kararını veto etti?
- Otuzdan (30) fazla.
43. Kaç devletin nükleer silahlara sahip olduğu kabul ediliyor?
- Sekiz (8).
44. Irak'ın elinde kaç nükleer başlık var?
- Sıfır (0).
45. ABD'nin kaç nükleer başlığı var?
- On binden (10.000) fazla.
46. Nükleer silah kullanmış olan tek devlet hangisidir?
- ABD.
47. İsrail'de bunlardan kaç tane var?
- Dört yüzden (400) fazla.Gökçe Erünsal