PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Karayolları kenarındaki iş yerleri ile ilgilicem yalınız
03-10-2003, 19:17:27
ilk önce Yardımcı olacak forum yöneticilerimize ve üye arkadaşlarımıza selamlar, başarılar.
Arkadaşlar Zonguldak,Ereğli-Akçakoca Karayolu kenarında 10 yıldan(1993) beri İçkili Restaurant işletmekteyim.
1- İlgi sayılı emirler gereğince 2918 sayılı karayolları trafik kanununun 4785 sayılı kara yolları trafik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla ek-12'nci maddesi ''Konaklama Yerleri ve Belediye Mücavir alanları hariç olmak üzere, otoyollarda ve devlet karayollarında yapılacak ve açılacak yapı ve tesislerde Alkollü içki satılmasına izin verilmez'' şeklinde hükme bağlanmıştır.

2- 2918 sayılı kanunun 4785 sayılı kanunla eklenen geçici 17nci maddesi ise ''Bu kanunun ek-12nci maddesi kapsamına giren ve daha önce yapılmış yapı ve tesislerde bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde ek-12 nci maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilir''Hükmü Amir olduğunu.

3- Bu durumda 99/13681 Sayılı Açılması izne bağlanacak yerlere yapılacak işlemler hakkında yönetmelik kapsamında ruhsat alan tesislerin kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren önce açılmış içkili yer ruhsatlarının 4785 sayılı Kanunun ek-12nci maddesi uyarınca müteakip hak teşkil edemeyeceği, bu durumdaki işletmelerle ilgili olarak 15 OCAK 2004 Tarihine kadar kanunda belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerektiği.

4 Konaklama yerleri ve belediye mücavir alanları hariç olmak üzere otoyollarda ve Devlet karayollarında bulunan Turizm belgeli işletmeler, 2634 sayılı Turizmi Teşvik kanunu kapsamında bulunmakta olup, ayrıca konaklama hizmeti, ayrıca konaklama hizmeti verilen bu tesislerin 4785 sayılı kanunun ek-12 nci madde kapsamına girmeyeceği.

Yukarıda belirtilen hususlar bizzat aşağıda ismi yazılı işletme sahibine tebliğ edilmiş olup bu tebliğ tebellüğ belgesi tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır...
-------------
Bu yazıya istinaden 10 yıl önce almış olduğum'' içkili lokanta ruhsatı'' iptal edilmek istenmektedir.
Aynı durumda 4 adet daha işyeri vardır
Bulunduğumuz bölge Daha önce belediye mücavir sahasına alınmış fakat köy halkının imza toplayıp itiraz etmesi sonucu. Bakanlar kurulu kararı ile tekrar köye dönmüştür.
1- Bu maddelere göre, Bizim ruhsatlarımızı iptal edebilirler mi?
2- Edilirse Zararlarımızı tazmin ederler mi?
3- ve önerileriniz neler olabilir...
4- Türkiyede bizim durumuzda olan başka işyerleride illaki vardır. onlarla nasıl birlik olabiliriz
saygılarımın kabulünü........

Not: Hükmü Amir olduğunu'nun anlamı nedir.?


cemboy

çilek
04-10-2003, 22:53:28
Amir: Emredici demektir.
Kanuna göre sizin de kurala uymanız gerekmektedir.
Daha önce aldığınız ruhsatın MÜKTESEP (kazanılmış) hak olarak kabul edilmeyeceği de kanunda açıkça yazmaktadır.

cem yalınız
05-10-2003, 00:04:29
Bu durumda bir sürü işletmeci ve çalışanı, aileleri mağdur olacak.Kanun koyucular bunları düşünmüyorlarmı acaba. Öyle komik bir durum ortaya çıkıyorki o zaman aralarında sadece 100 metre mesafe olan iki restaurant olan arkadaşlar var. biri mücavir sahada, biri değil. biri kapanacak, biri devam edecek. böyle bir şey kanunimidir
12 Km'lik sahil şeridinde aynı ilçeye bağlı ilk 4 km mücavir saha, sonraki 4 km köy, sonraki 4 Km yine mücavir saha. arada niye köy bırakıyorlar aynı ilçeye bağlı, orayıda mücavir sahaya alamazlar mı. bunun bir yolu var mı acaba?
Bir de bu mağduriyetle ilgili devletin verdiği zarar tazmini gibi bir şey talep edilebilir mi.?
Madem iş yerlerimize İlçenin Mülki Amir'inin verdiği İçkili lokanta Ruhsatını iptal ediyorlar. o zaman Zararımızı versinler. 10 seneden beri devlete vergi ödüyorum, Yeniden bir iş yeri açmak kolay mı? Bir sürü iş yerine yatırım yaptım, bize yazık değil mi?.

-Bölge idare mahkemesine dava açılabilir mi?


Yapılacak neler olabilir, Bu kanununları çıkaran devlet babanın, mağdurluğuda bir şekilde gidereceğine inanıyorum,
Önerilerinizi bekliyorum. saygılarcemboy