PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mahkeme Sonucuekremozer
09-08-2005, 10:10:55
Merhabalar;

Geçen yıl YÖK'ün verdiği karar neticesinde memuriyetten çıkartıldım. Bölge idare mahkemesine yaptığım başvuru sonucu önce yürütmeyi durdurma kararı çıktı ve geçenlerde de danıştay yolu açık olmak üzere itarzın rad edildiği kararı geldi. Şimdi YÖK'ün danıltaya başvurup vurmadığını nasıl öğrenebilirim. Ayrıca çalışmadığım 6 aylık hakediş ücretlerimi almak için hangi yola başvurmam gerekli bu konuda yardımınızı bekliyorum

Av.Fırat Bayındır
09-08-2005, 12:14:04
Elinizdeki kararda dosya numarası vardır, bu numarayla kararı veren mahkeme kaleminden temyiz edilip edilmediğini öğrenebilirsiniz, temyiz edilmiş ise zaten temyiz dilekçesi size tebliğ edilecektir.

Ücret alacağınız için de lehinize verilen kararı dayanak göstererek önce idareye başvurmanız, idarenin talebinizi reddetmesi veya 60 gün içinde cevap vermemesi halinde 60 gün içinde tam yargı-alacak davası açmanız gerekecektir.

ekremozer
09-08-2005, 12:37:23
Fırat Bey ilk önce cevabınız için teşekkür ediyorum,
Temyiz konusunu anladım, ücretimi alabilmek için idareye başvurmam gerekiyor demişsiniz. İdareden kasıt çalıştığım kurum mu acaba ve idarenin talebimi reddetme diye bir olasılığı varmı ? Açıkçası ben mahkeme kararında çalışmadığı dönemdeki ücretlerinin ödenmesi diye bir ibare göreceğimi tahmin ediyordum.

ahaltuner
09-08-2005, 14:06:25
Sayın ekremozer,
Sayın Fırat Bey'in de belirttiği gibi,Ücret alacağınız için çalıştığınız kurumdan mahkeme kararını da ekleyerek talepte bulunun.Kurumunuz ya ödemeyi yapar yada reddeder.Ödemeyi yaparsa sorun zaten halledilmiş olacak.Eğer reddederse red cevabını aldığınız günden itibaren altmış gün ve yine talebinize hiç bir bir cevap yazamayarak cevapsız bırakırsa talep tarihinizden itibaren 60 gün sonrasındaki 60 gün içinde dava açarsınız.Mahkeme bu dava sonucunda görmeyi istediğiniz ''üceretlerin ödenmesi'' diye karar verebilir..
Saygılarımla

Av.Fırat Bayındır
09-08-2005, 14:27:02
Yanlış anlamadıysam sizin açtığınız dava, memuriyetten çıkarma işleminin iptali davasıdır. Bu davadaki talebiniz aynı zamanda çalışmadığınız dönemin ücretlerinin ödenmesini kapsamadığından, mahkelerce de istekden fazlasına karar verilemeyeceğinden, kararda ücretlerinizle ilgili bir hüküm kurulması zaten mümkün değildi.


İdare Mahkemesi, memuriyetten çıkarma işlemini iptal ettiğine göre bunun doğal sonucu, idarenin zararlarınızı karşılamasıdır. Bunu için de çalıştığınız kurum eğer YÖK ise elbetteki buraya başvurup zararınızın giderilmesini isteyeceksiniz. Bir avukata ayrıca danışmanız daha yararlı olacaktır.

ekremozer
11-08-2005, 13:03:57
İdare Mahkemesini Kararını aynen yazıyorum;

Bu durumda; eksik incelemeye dayalı soruşturma raporuna dayanılarak davacının "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin YÖK Yüksek Disiplin Kurulu kararında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 66.90 YTL yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, tebligat giderlerinden artan kısmın istemi halinde davacıya iadesine, Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere .....tarihte oybirliğiyle karar verildi.

karar metni bu, bana bu metni sade bir dille anlatırmısınız. Burada bahsi geçen paralar ne
teşekkürler