PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Toplu iş sözleşmesinde ayrımcılıkrahmi16
22-06-2009, 21:41:24
Bizler kamuda büroda iş kanununa tabi işçileriz.Toplu iş sözleşmesinde bizim yararlanacağımız bir madde var,diğer maddelerin hiç birinden faydalandırılmamışız.Örneğin diğer işçilerin izin süreleri sözleşmeyle artırılmış fakat biz bu madde dışında bırakılmışız vb.işçiler arasında böyle bir ayrım yapılması doğru mudur?Bizler hepimiz tahsilliyiz diye diğer işçilerden farklı tutulmuşuz.Kanunlarda büro işçisi ve bedenen çalışan işçi ayrımı varmı?neler tavsiye edersiniz?teşekkür ederim.

Harun Gür
24-06-2009, 21:13:57
İşyerinizde yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi'nin "Kapsam ve Yararlanma" başlıklı bölümüne bakın. Yaptığınız iş ve görev ünvanlarınız Kapsam ve Yararlanma bölümünde geçmiyorsa yapacak bir şeyiniz yok. Geçiyorsa İş Mahkemesi'nde dava açmanız gerekir.

Selamlar,

rahmi16
25-06-2009, 08:56:30
Selam.Harun Bey yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim.Dediğiniz gibi kapsam ve yararlanma ilgili bölüme baktığımda çeşitli ünvanlarla birlikte büro işi yapanlar bu tis in sadece bir maddesinden yararlanırlar demektedir .o sözkonusu maddede de sadece sosyal destek priminden yararlanır ve kıdem tazminatları iş kanununa göre hesaplanır,özlük ve sosyal hakları aynı işi yapan devlet memurunun özlük haklarını geçemez denmektedir.Oysa sendikalar kanununda sendika üyesi olan işçiler toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar denmekte işçilerin hangi işleri yaptığı nerede çalışınca bu haklardan yararlanacağı hakkında bir hüküm yoktur.Bizlerde işçi olduğumuza göre bu haklardan yararlanma hakkına sahip değilmiyiz?kanun mu önce gelir sözleşme mi?sözleşmeler kanuna aykırı ise ne yapılmalı?ben işverene toplu iş sözleşmesindeki hakların tümünden yararlanmak istiyorum.büro işi yapmak istemiyorum desem ne olur?teşekkür eder.saygılarımı sunarım.

Harun Gür
25-06-2009, 15:46:11
4857 sayılı İş Kanunu'na tabi herkes işçidir. Bir özel şirkette bir bölümün Müdürü de Kanun'a göre işçidir. Bu durum, Toplu İş Sözleşmesi'nin Kapsam ve Yararlanma bölümünde kapsam dışında sayılmış iş ve görevleri yapanların, sırf işçi olduklarından kapsam içinde sayılanlara göre ayrımcılığa uğradıkları anlamına gelmez.

İşçi sendikası toplu sözleşme görüşmelerinde oturur, kamu işvereni ile anlaşır ve sizin yaptığınız iş ve görevler de kapsam içerisine alınırsa, siz de Toplu Sözleşme hükümlerinden yararlanırsınız. Bu konu işçi sendikasının toplu sözleşmede pazarlık gücü ile ilgilidir.

Selamlar,

rahmi16
25-06-2009, 19:16:58
Selam.Sayın Gür toplu iş sözleşmesinde sendikanın pazarlık gücü önemli tamamen haklısınız.Ama bir şirkette bir bölümün müdürü kapsamdışı bırakılabilir bence bir nevi işveren vekili sayılabilir.Zaten bu konuda kanunlarımızda hüküm var.Biz işveren vekili değiliz sadece büroda bedenen değil beynen çalışıyoruz.Fakat anlatmak istediğim biz sendika üyesiyiz kapsamdışı değiliz.sadece bir maddeden yararlanıyoruz.kapsamdışı kalsak neyse.

Harun Gür
25-06-2009, 19:53:04
Sadece kamuda değil, özel sektörde yapılan toplu iş sözleşmesinde de ofis personeli (sadece işveren vekilleri değil, diğer ofis elemanları) Kanun karşısında işçi olarak tanımlanmakla birlikte, sendikaya üye olsalar dahi eğer toplu iş sözleşmesinin Kapsam bölümünde sayılan iş ve görevleri yapmıyorlarsa, o Toplu İş Sözleşmesi'nin getirdiği haklardan yararlanamazlar. Bunun ayrımcılıkla bir ilgisi yoktur.

Selamlar,

rahmi16
27-06-2009, 12:45:10
Selam.Sayın Gür o zaman ben büro işi yaptığım ve bu yüzden tisden belli oranda yararlanacaklar ünvanlar arasında yer aldığım anlaşılıyor.Peki ben işverene ben sendikal(tis) haklardan tam olarak yararlanmak istiyorum beni bu haklardan faydalanacağım bir işte görevlendirin desem ne olur?(neticede ben işçiyim)işveren hayır ben seni öyle bir alanda görevlendirmem dese...Sendikal haklardan yararlanma bildiğiniz gibi anayasada yer alan bir konu.O zaman bir ihlal oluşmaz mı?Ne dersiniz?Teşekkür ederim.