PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Sendikadan topluca istifa ettirdilerfugue
24-04-2009, 22:49:33
Bağlı olduğumuz sendika vardı zaten..notere giderek imza atıp girmiştik.hatta sözleşme de yapmıştık daha bir ay önce..Ama şimdi işverenimiz yanında başka bir sendika gurubuyla gelerek sendikadan istifa etme ve yeni sendikaya kayıt kağıtları doldurtturdu..ve belgeleri alarak gittiler..notere falan da henüz gitmedik..durumumuz nedir..Sevgiler

Harun Gür
16-05-2009, 00:09:39
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
Madde 25 - İşçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
(Değişik fıkra: 04/04/1995 - 4101/6 md.) Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdiki ile olur. Çekilme bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç üç işgünü içinde ilgili işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Çekilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Çekilenin bu bir aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.


Selamlar,