PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Adli sicil kaydının silinmesistudent
04-07-2005, 11:21:05
merhabalar. ben 1998 yılında işlediğim hırsızlık suçundan hapis cezası aldım. cezamı çektikten sonra yeni bir yaşama başladım. yeni bir üniversitede okumaktayım. okulum bitince sabıka kaydımdan dolayı iş bulamamaktan korkuyorum. 4 yıllık bir fakültede okuyorum. cezam 1999 yılında doldu ve cezaevinden çıktım. 5 yıllık bir süre zarfından sonra kayıtların silinmesi mümkünmü. şu an başka bir şehirde ikamet etmekteyim. buradaki adliyeye başvurabilirmiyim. hangi belgelere ihtiyacım var ve neler yapabilirim

avukathuseyin
18-07-2005, 10:19:32
ADLİ SİCİLDEKİ KAYDIN ÇIKARTILMASI

Madde 8 - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,

b) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beşyıldan fazla ağır hapis veya hapis cezasına mahkûmiyet hariç olmak üzere; beşyıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkûmiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adli sicildeki kaydın çıkar tılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Yukardaki süreler gecmiş ise bulundugunuz yerdeki asliye ceza mah. yada hükmü veren mahkemyeye basvurabilirsiniz umarım yardımcı olabilmişimdir.

ladresnaturel
11-08-2005, 18:18:03
Benim asıl üzerinde durmak istediğim konu adli sicilin silinmesi için gerekli 5 yıllık sürenin ne zaman başladığıdır!Yani ceza 2001 de işlenmiş ama sonuç 2002 de belirlenmişse burada zaman aşımını nasıl hesaplayacağız?İişlenen tarih mi,Karar tarihi mi?Yanıt alabilirsem çok mutlu olacağım.Umarım işlenen tarihtir.

Av.Ragıp Atay
14-08-2005, 01:27:33
karar, kesinleşmeden adli sicile işlenmez. bu nedenle, kararın kesinleşmesinden itibaren süre işlemeye başlar