PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Eşim nasıl izin alacaksbuyukkose
19-03-2009, 19:42:03
Merhabalar, eşim 7 yıldır özel bir fabrikada çalışmakta doğum yaptı doğum izinlerini kullandı ve 15 gündür çalışıyor, fakaty çocuğumuza bakacak kimse olamdığı için, belli bir süre ücretsiz izin almamız gerekiyor, işyeri ya istifa et ya çalış diyor bu durumda ne yapabiliriz, işyeri tazminat korkusuyla kendisi işine son vermiyor eşimin, lütfen bilgilendirirmisiniz, teşekküe ederim.

sbuyukkose
24-03-2009, 17:48:59
arkadaşlar soruma cevap verecek kimse yokmu, rica ediyorum birisi cevap versin.

Erdoğan Kırcalı
24-03-2009, 18:32:36
İş kanunu madde 74 e göre yazılı olarak izin talep edecek.
"- Analık halinde çalışma ve süt izni
MADDE 74. - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır."

dursunsir
16-04-2009, 22:55:49
arkadaşlar soruma cevap verecek kimse yokmu, rica ediyorum birisi cevap versin.

Merhabalar,

Başlığın üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen, konuya bir ek olması açısından, Erdoğan Bey'in vermiş olduğu ilgili maddenin pratiği için uygun olacağını düşündüğüm ücretsiz izin işçi ve işveren yazılı bildirimlerini eklemek isterim...
Ücretsiz izin işçi ve işverenin karşılıklı yazılı bildirimleri(dilekçe) ile yapılması en uygunudur:

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Kullanmak İsteyen Kadın İşçinin İşverene Vereceği Dilekçe Örneği...............................İşverenliğineKonu: Doğum Nedeniyle Tarih:......./......./ 200

Ücretsiz İzin Talebi Hakkında

...................adresinde kurulu.............unvanlı işyerinizde .......................tarihinden beri çalışmaktayım..........tarihinde doğum yaptım.Doğum iznimi kullandım. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74.maddesi gereğince ..........tarihinden itibaren 6 ay ücretsiz izin talep ediyorum.Gereğini arz ederim.

İşçi

Adı-Soyadı-İmzası
Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Kullanma Talebinde Bulunan Kadın İşçiye İşverenin Vereceği Yazılı Belge Örneğiİşçi...........................Sayı:..................... Tarih:..........................

Konu:Ücretsiz İzin Talebiniz Hakkındaİlgi:.................. tarihli dilekçeniz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74.maddesi gereğince ..........tarihinden itibaren 6 ay süreyle ücretsiz izin kullanmanız uygun görülmüştür.Bilginizi ve gereğini rica ederim.

İşveren/İşveren Vekili

Adı-Soyadı

İmza-Kaşe