PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Sabıka Kaydı - Askeri Kanunese24
01-07-2005, 23:51:17
yedek subaylık hakkının iadesi ile ilgili bir soru

2 yıl önce almış olduğum 20 aylık ceza ile 8 ay cezaevinde cezamı tamamlarken yeni çıkan tck ile lehime olan maddeler ve benim ilgili bulunduğum madde olan 181. madde de ceza seviyesi indirilmesi sonucu erken tahliye oldum ve askerlik görevini yapmak üzere askerlik şubesine başvurdum ve yedek subay aday adaylığı hakkımı kaybettiğimi askeri kanunun 1111. maddesi gereğince sabıka kaydım yüzünden 15 ay er olarak askerlik yapacağım söylendi ,,, şimdi yeni çıkan sicil affı yasası ile sicil kayıtları silinince bu benim yedek subay aday adaylık hakkımı geri getiriyormu yoksa arşivde olan bu kayıtlar yinede benim yedek subaylık hakkım kaybınamı neden oluyor

teşekkürler ...

Av.Başak Şahin
04-07-2005, 11:42:22
Merhaba,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin verdiği aşağıdaki kararları inceleyin isterseniz.

http://www.msb.gov.tr/prgs/ayim/Ayim_kararlar.asp?ctg=000002000032000002

http://www.msb.gov.tr/prgs/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=2188&ctg=000002000032000006

Bu kararlarda da belirtildiği gibi,askeri kanunlara göre önemli olan adli sicil kaydı değil,yedek subay yada askeriye içinde başka bir görevi yapmaya engel olabilecek bir suç işlendiği takdirde kaybedilen hakların geri verilmeyeceği belirtilmiştir. Kararda da "Öte yandan Askerî Ceza Kanununun “memnu hakların ne suretle geri verileceği ve neticeleri” başlıklı 52 nci maddesinde, Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun memnu hakların geri verilmesi hususundaki hükümlerinin, askerî şahıslar hakkında da tatbik olunacağın, ancak memnu hakların geri verilmesine karar verildiği takdirde mahkumiyetle zayi olan bilcümle askerî rütbe, ünvan, memuriyet, nişan ve askerî hizmet esnasında kazanılan sair hakların geri gelmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm de davacının, mahkumiyeti sebebiyle kaybettiği yedek subaylık veya 8 ay erlik statüsünün geri verilmesine engeldir. " şeklinde bu durum ifade edilmiştir.

Hoşçakalın..