PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Hak düşürücü süreaziz1
09-09-2003, 17:30:56
Daha önceki soruma bir cevap gelmedi ,tekrar kısaltarak sormak istiyorum.Umarım bu sefer cevaplanır.(şahsen danıştığım avukatlardan farklı cevaplar aldığım için burda sormakta ısrar ediyorum)
--Danıştayın , idari işlemin iptaline karar verdikten sonra ,tazminat davası acabilmek için gereken süre ne kadardır?
(konunun ayrıntıları -manevi tazminatın olabilirliğine dair - klasörde dir)

intas
06-10-2003, 11:31:28
İdari Yargı kararlarının uygulanmamasından doğan sorumluluğu düzenleyen İ.Y.U.K.'un 28. maddesidir. Bu maddeye göre açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının süresine ilişkin bir düzenleme getirmemiştir. Yargı ilamını eline alan kişi makul süre içinde kararın uygulanmaması halinde dava açma sürelerine ilişkin olarak DAnıştay'ın içtihatları arasında birlik yoktur. Örn. bir kararda " ...ilgililerin, idari yargı yerlerince alınan bir kararın uygulanması istemiyle on yıllık zamanaşımı süresi içerisinde idareye başvurarak bu kararın uygulanmasını istemeleri, bu istemlerinin reddi üzerine yasanın 10.maddesinde belirtilen süre içerisinde dava açmaları mümkündür.."demekte bir başka kararda "...iptal kararının uygulanmamasından doğan zararlar 1050 sayılı yasanın 93.maddesi gereğince 5 yıl içinde dava konusu yapılabilir.." denmektedir. Burada ilgililerin lehine olan 10 yıllık sürenin uygulanması kanımca yerinde olur. Ancak ilamın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi yasal bir zorunluluktur. Buna uymayan idareye karşı herhangi bir süre ve başvuruya gerek kalmadan maddi ve manevi tazminat davası açılabilir kanaatindeyim.

Av.Özcan İNTAŞ