PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Bırakınız (aşk) yapsınlar, bırakınız (karşı-devrimci saflara) geçsinlerHarun Gür
04-02-2009, 23:36:22
Özgürlüğü serbestiyetten mütevellit sanan adam, önce bireysel özgürlüğünü?!!! kullanıp, içinde bulunduğu ve sorumluluğunu taşıdığı insanları bir kenara itti ve özgürce terörizmi savunanların safında yer aldı.

Halbuki özgürlük demek eşitlik demekti. Silah olmadan da farklı farklı insanların eşitliği savunulabilirdi. Bu coğrafyada silahı eline alanın, özgürlüğün en temel şartı olan bağsız ve bağlantısız olamayacağını anlayamamıştı adam...

Aynı adam, hem özgürlükçü solu savunduğunu iddia ediyordu, hem de o özgürlüğü; sadece kendilerinin talepleri gündeme geldiği zaman hatırlayan, dogmalardan ve hurafelerden beslenen, tek tip insan yaratmak amacında olup, bu nedenle aklı, mantığı reddedenlerin sağlayacağını düşündüğünden olsa gerek, bunların dizlerinin dibinden ayrılmıyordu.

Halbuki özgürlük, ilim demekti, irfan demekti, çağdaş uygarlık demekti, fikri ve vicdanı hür olmak demekti.

Aynı adam, savunduğu demokratik solun devriminin; demokratik, şeffaf, dürüstçe, kitleleri kazanarak, onların dertlerine çare olarak gerçekleştirilebileceğini bilse de, önüne sürülen, domatesi mercimeğinden kat be kat fazla olan çorbayı, servis edildiği üzere hiç sorgulayıp tatmadan "mercimek çorbası" diye bir dikişte içiverdi. "Bu, daha çok domates çorbasına benziyor" diyenlere de "Ergenekoncu" dedi. Darbelere karşı olmanın sadece anti-militarizm ile sınırlı kalmaması gerektiğini, sivil karşı-devrimcilere de karşı olmak anlamına geldiğini unuttu. "Aşk" ile "aşk yapmayı" birbirine karıştırdı.

Velhasılı aynı adam, "aşka da, devrime de" hiç olmayacak yeni anlamlar yükledi.

Bu düşüncelerle "güneşin ufuktan şimdi doğması" da mümkün değildi. Ancak güneşin doğmasını da engelleyemezsiniz.

Ne diyeyim? Hayırlı olsun...

Av.Dilek Kuzulu Yüksel
05-02-2009, 13:23:00
İşin ilginci, aynı adam ya yaptıklarının farkına varılmadığını sanacak kadar saf olduğundan ya da karşısındakileri, anlamayacak kadar saf zannettiğinden (dizlerinin dibinden ayrılmadıklarından bulaşmış olsa gerek) aldığı sonuç karşısında "Sürpriz oldu." yanıtını verebiliyor. Ne bekliyordu ki acaba?..

horasan
05-02-2009, 18:14:04
Kurtuluş Savaşı boyunca ve cumhuriyetten sonra “Kemalist Bağımsızlık Anlayışı” ile “Tanzimatçı Bağımsızlık Anlayışı”nın çatışması görülecektir.

Atatürk yalnız emperyalizmle değil, en yakın çalışma arkadaşlarıyla da mücadele ede ede tam bağımsızlık davasını başarıya ulaştıracaktır.

Fakat kökü kurutulamayan tanzimat batıcıları tipi bir bağımsızlık anlayışı, Atatürk’ün ölümünden sonra hortlayacaktır.

DOĞAN AVCIOĞLU

ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? İLERİ YAYINLARI, BİRİNCİ BASIM, SAYFA 71

/////

Sayın gür,

Şimdi bazı üyeler alıntı yaptığım YÜZAKInın adını okuyunca hop oturup hop kalkacaklar ve alıntıdaki bu güzel tespiti sulandırmaya çalışacaklardır...

Tıpkı tespitlerinizdeki şahsiyetler ve taktiklerle... :)

Av.Abbas Bilgili
07-02-2009, 22:32:46
Bugün uluslararası ilişkilerde "tam bağımsızlık" değil, "karşılıklı bağımlılık" ilkesi geçerlidir. Örneğin, Türkiye AİHM'ni tanımakla egemenlik hakkını kısmen de olsa başkalarına devretmiştir. Ama bu devir işini yapan sadece biz değiliz, başkaları da bu oyunun aktörü olacaksa bu kuralı kabul etmek durumundadır.

AİHM eski yargıcı sayın Rıza Türmen'e bunu sorduğumda, "elbette devredeceksiniz, bunun kuralı budur, sizi zorla çağıran yok, girmek isteyen sizsiniz, girmek istediğinize göre kurala da uyacaksınız" demişti.

AİHM sadece bir örnektir. Bu tür uluslararası kuruluşları tanımak zorunda değilsiniz. Tanımazsanız, "tam bağımsız" bir ülke olarak dünyadan soyutlanmış bir ülke olarak kalırsınız.

Bu bir tercih meselesi. Dünyadan soyutlanmış, ağırlığı beş kuruş olmayan ama "tam bağımsız" bir Donkişot olarak da yel değirmenleri ile uğraşırsınız. Doğan Avcıoğlu böyle bir "tam bağımsız" ülke düşlemiş olabilir, ama Atatürk'ün böyle bir ülke düşlediğini zannetmiyorum.

Harun Gür
07-02-2009, 23:31:39
Uluslararası kuruluşlarda yer almayalım, kendi kabuğumuza çekilelim diyen olacağını sanmıyorum. Ülkeler sosyal veya ekonomik nedenlerle böyle oluşumlar içerisinde yer almaya ihtiyaç duyabilirler, bunlar gayet normaldir.

Mesele şudur ki, "tam bağımsızlık"tan kastedilen bu değildir. Tam bağımsızlık "kuyruğu dik tutmaktır."

Cemiyet-i Akvam'a ağlaya zırlaya değil, davet üzerine girişimiz gibi...

milo
08-02-2009, 00:21:26
Devrim/ci mi kaldı ki sayın Gür karşı-devrim/ci olsunlar,

Devrim dediğin, Bolivya' nın dağlarından esen tatlı ve nostaljik bir esintidir, yakışıklıdır,sakallıdır ve hep siyah-beyazdır...
http://www.acikgazete.com/img/news/2006.04.24_00-49-21che_w.jpg

Devrim dediğin,


Türkiye'nin bağımsızlığından
başka bir şey istemedim.
Bundan dolayı da ölümden korkmuyoruz.
Ve ben 24 yaşındayken kendimi
Türkiye'nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum.

Bizlerin tek özlemi tahsil sırasında bulunmamıza rağmen Türkiye'nin bağımsızlığıdır. Biz hiçbir zaman bütün çabamıza rağmen Türkiye'nin bağımsızlığını temin edemedik.

Biz 50 sene evvel Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkenin çocukları olarak Kurtuluş Savaşı'nın gerçek tahlilini yapmaya her zaman için muktediriz. Biz yine çok iyi biliriz ki Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı yapmak için Samsun'a çıkanlara İstanbul örfi idaresince ve mahkemelerince idam cezası verilmiştir. Ve yine bilmekteyiz ki, Osmanlı İmparatorluğu yüzlerce generalinden ancak birkaç tanesi Kurtuluş Savaşı'na iştirak etmiştir. Ve yine bilmekteyiz ki Kurtuluş Savaşı yapıldığı sırada İstanbul'da bulunanlar bunları yapanlara eşkıya demiştir.

1950 tarihinde Amerikan emperyalizmi iktidara geldi. Demokrat iktidar 27 Mayıs 1960'da tarihe gömüldü. Demokrat Parti gitti, bunun gitmesiyle tellaklar değişmedi. 27 Mayıs'ı kastetmiyorum, bundan sonrasını kastediyorum. Hamam aynı fakat bu defa da tellaklar değişti. Amerika bu dönemde imdada yetişip İnönü'yü düşürdü, Demirel'i iktidara getirdi.

Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz

Öğrenci hareketlerine gelince, Türkiye'de öğrenci olayları 50-60 senedir eksik olmamıştır. Sultan Hamit'in Tıbbiye talebelerini Sarayburnu'ndan denize attığı tarihten itibaren öğrenci hareketleri Türkiye'de devam edegelmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında faşizme hayır diyen gençler ilerici gençlerdi. Ve 28 Nisan 1960 tarihinde özgürlük savaşı veren gençlerdir. Amerikan emperyalizmi tarafından İnönü hükümetten düşürüldüğünde protesto gösterisi yapan gençler ilerici gençlerdir. Anayasa'ya Bağlılık Mitingi'ni de bizler yaptık. O günün mitinginde iktidarın kiralık adamlarından ve polisinden dayak yiyen de gene bizlerdik.

1968 senesine gelince, üniversiteler öğrenciler tarafından işgal edildi. İşgalleri gayet meşru idi ve kürsü ağaları dahi bu işgallerin haklılığını hiçbir zaman inkar edemedi. Aynı yılın Temmuz ayında Amerikan Filosu'na karşı gösteri yapanlardan Vedat Demircioğlu polis tarafından hunharca öldürüldü. İktidarın kiralık kuvvetleri ve polisi hunharca devrimcilerin üzerine saldırdı. 20'ye yakın devrimci öldürüldü. Bunların hiçbirinin katili bulunamadı. Polis karakolları işkencehane haline getirildi. Hiçbir savcı buna karşı çıkmadı. Fikir özgürlüğünü ve Anayasa'yı paravan yapanlar "önceden Atatürkçü geçinirken O'nun fikir ve şahsiyetini de küçük görmeye başladılar, sadece Mustafa Kemal tarafını beğeniyorlardı." suçlamasını kesin olarak reddediyorum ve asla kabul etmiyorum. Diğer yurtseverler de bunu kabul etmez.

Gerçekler örtülmek isteniyor. Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz. Onun İstiklal-i tam prensibini, ve onun istiklal-i tam Türkiye idealini yalnızca biz devam ettiriyoruz.

Anayasa'yı en fazla savunan bizleriz

İddianame'de bizim Anayasa'yı cebren ilgaya teşebbüs ettiğimiz ileri sürülmektedir. Öteden beri arzetmiş olduğum gibi, bu ülkede Anayasa'yı en fazla savunanlar bizleriz. Anayasa'yı ihlal edenlerse ortadadır. Anayasa'nın uygulanmasını isteyen gene bizleriz. Anayasa'yı uygulamayan yavuz kimselerse hâlâ ortadadır. Ve yine o kişiler bizim kellemizi istemektedirler. Bile bile iddia makamı bizim Anayasa'yı ilgaya teşebbüs ettiğimizi ileri sürmektedir.

İdddia makamı bizim vermekte olduğumuz Bağımsızlık Savaşı'na karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na karşı, reformlara karşı ve bu nedenle bizim Anayasa'yı ilgaya teşebbüs ettiğimizi ileri sürmektedir. Çünkü Süleyman Demirel hâlâ ortada gezmektedir. Kudreti yetiyorsa Süleyman Demirel hakkında aynı şekilde dava açsın, onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya alışmışlardır.

Amerika sizin döneminizde ülkeye girdi ve hiçbiriniz sesinizi çıkarmadınız

Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil sizlersiniz. Çünkü Amerika sizin döneminiz sırasında Türkiye'ye girdi ve hiçbiriniz sesinizi çıkarmadınız. Ve Demokrat Parti iktidarına 10 yıl ses çıkarmadınız. Ta ki 38 yurtsever subay ses çıkarana kadar ve onları devirene kadar. Ve bugün aynı savcılar bu şahıslar hakkında da idam kararı istemektedir. Süleyman Demirel'in Anayasa'yı ihlaline ve despotizmine ve ülkeyi Amerika'ya satmasına ses çıkarılmadı.

Ve meydanlarda bunlara karşı bizler dövüşmek zorunda kaldık, bizler kurşunlandık. Ve sonunda idam isteğiyle buraya getirildik

Bizim düşmanımız
Amerikan emperyalizmi ve yerli işbirlikçileridir

Dediğim gibi Türkiye'yi bu hale getiren eski yöneticilerin bütün suçları bize yüklenmek istenmektedir. Bütün eski idarecilerin suçu bize yükletilmek istenmektedir.

Türkiye'nin bağımsızlığından başka hiçbir şey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk. Varlığımızı Türkiye halkına armağan ettik. Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir. 12 Mart Muhtırası muvaffak olmasaydı bizi itham eden makam onları da aynı şekilde itham ederdi. Buna da kanaatim tamdır. 12 Mart Muhtırası Anayasa'nın uygulanmadığını iddia etmektedir ve parlamentoyu açıkça suçlamaktadır.

Biz strtaejik olarak düşüncelerimizi hiçbir zaman saklamayız. Hangi şartlar altında olursak olalım bunu açıkça söyleriz. Düşüncelerimizi mezara kadar götürürüz. Nasıl burada namluların ve dipçiklerin gölgesi altında konuşuyorsak düşüncelerimizi her zaman açıkça ifade ederiz. Bizim Anayasa'yı ilgaya teşebbüs gibi bir kastımız bulunsaydı, bunu da burada açıkça söylemekten çekinmezdik. Bizim böyle bir amacımız yoktur.

Bizim düşmanlarımız Amerikan emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçileridir. Yani emperyalizm ile işbirliği yapan patronlar, feodal mütagallibe yani bezirgânlar, tefeciler. Toprak ağaları ve diğer işbirlikçileri ve bizim bütün eylemlerimiz bu hedefe yönelmiş bulunmaktadır. Bunun dışında başka bir hedefimiz yoktur.

Milyon metrekare vatan toprağı işgal altındayken mili bütünlüğü bozmakla suçlanıyoruz

Bizim kişi güvenliğini, mülkiyet hakkını, egemenlik ilkelerini, milli bütünlüğünü bozmak için harekete geçtiğimiz iddiaları vardır. Kişi güvenliğini ihlal edenler kimlerdir. Bunu evvela tesbit etmemiz lazım. Karakollarda işkence gören bizler olduk. Meydanlarda kurşunlanan yine bizler olduk. Bakanların emriyle hapishanelere atılan bizler olduk. Buna rağmen kişi güvenliğini bozan olmakla itham ediliyoruz. Yukarıda anlatılan asıl kişi güvenliğini bozanlar ise serbestçe meydanlarda dolaşmaktadır.

Mülkiyet hakkını ortadan kaldıracağımız iddia ediliyor. Bizatihi Anayasa mülkeyet hakkını toplum yararına kısıtlamıştır. Mutlak mülkiyet hakkı tanımamıştır. 50 köye sahip bir toprak ağasını anayasamız kabul etmemiştir. Egemenlik ilkelerine karşı çıkanlar halkın sırtından geçinenlerdir.

Ayrıca milli bütünlüğe karşı çıkmakla da suçlanıyoruz. 101 tane Amerikan üssünün bulunduğu ülkede bizim milli bütünlüğü bozmak istemekle itham edilmemiz gülünç olmaktadır. Milyon metrekare vatan toprağı işgal altındayken bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür.

21 yılın hesabını 21 gençten sormak istiyorlar

Mustafa Kemal sağ olsaydı bugün çok şaşırırdı. İddianame baştan beri sırf kelle istemek maksadıyla hazırlanmıştır. Şeklen de hukuk mantığından mahrumdur. Hukuki kıymet ve değerden mahrumdur. 21 yılın hesabını 21 gençten sormak maksadıyla ve suçluların telaşı içerisinde hazırlanmış bir iddianamedir.

Ben şunu iddia ediyorum ki, hareketimiz tamamen Anayasal bir harekettir. Anayasa'nın başlangıç ilkesinde belirtilen ulusun zulme karşı direnme hakkını kullandık. Bu sebeple Anayasal bir davranışta bulunduk. Yaptıklamızın haklı olduğuna inanıyorum. Halen de bu inancı taşıyorum.

Türkiye'nin bağımsızlğından başka bir şey istemedim. Ve bu sebeple Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadele verdik. Bundan dolayı da ölümden korkmuyoruz. Onu ancak işbirlikçiler düşünsün. Ve ancak onlar kendi canının telaşına düşsün. Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye'nin bağımsızlığına armğan etmekten onur duyuyorum. Bu bağımsızlık düşüncesini mezara kadar götüreceğiz
işte böyle bir masaldı, gözlerden akan üç damla yaştı,

(http://www.hukuki.net/wiki/Resim:Yusuf_aslan.gif)
http://www.ortakantin.com/photos/groups/2/278_20074_3_0_5_9.jpg (http://www.hukuki.net/imgres?imgurl=http://www.itusozluk.com/img.php/4f1f928d0792624e8cae201bb867dea121312/yusuf%2Baslan&imgrefurl=http://www.itusozluk.com/gorseller.php/yusuf%2Baslan/9171&h=583&w=300&sz=34&tbnid=JpddiuJmp0s_MM::&tbnh=134&tbnw=69&prev=/images%3Fq%3Dyusuf%2Baslan&hl=tr&usg=__2oj1vXnrsqZCZIYnlotlyJdBKeI=&ei=MwaOSffyIsml-gbpg42iCw&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&cd=1)Aşk'ın ise sadece adı kaldı bize yadigar.