PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Şartlı tahliyey_aynur__
20-06-2005, 18:00:06
Sayın avukatlar
Mahallemizde oturan çok yaşlı bir teyzemizin ricası ve çok ağlaması üzerine size bu forumu yazmak durumunda kaldım.
Teyzemizin torunu 1997 yılında adam öldürmekten cezaevine girmiş. Daha sonrada sanırım 4616 sayılı kanun gereğince şartlı tahliye edilmiş. Hapisaneden çıktığı günde ailesiyle görüşmesine izin verilmeden askere alınmış. Askerliğinin acemi birliği kısmını tamamladıktan sonra normalde verilmesi gereken 15 günlük izni eski mahkumlu olduğu için verilmemiş ve bir gün sonra usta birliğine gitmesi söylenmiş Arkadaşımız evli ve bir çocuk babası hapisten çıktığını duyan hasımları da eşini ve çocuklarını tehdit etmeye başlamışlar arkadaşımızda o bir günlük izinde ailesinin yanına gelmiş onları başka bi yere götürmek için bu iş uzun sürdüğü içinde sahte kimlik düzenlemiş neyse sonra yakalanmış ve bir yıla mahkum edilmiş.

Kararı aynen yazıyorum : Sanığın başkasına ait nüfus cuzdanına kendi fotoğrafını yapıştırarak kullandığı anlaşıldığından eylemine uyan TCY 350/1-son madde ve fıkra gereğince suçun işlenmesindeki özellikler sanığın kasıt ve amacı gözönüne alınarak taktiren 1 sene hapis cezası ile cezalandırılmasına
Sanık hakkında yasal ve taktiri artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,
Sanığın kişiliği, suçu işlemesindeki eğilimi ve kararlılığı gözönüne alınarak hakkında 647 S:Y nin 1 ve 6, maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına
(Altını çizdiğin yerdeki kasıt ve amaçtan kastı nedir?............... artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına demek isterken neyi kastediyor.? Birde 647 S:Y nin 1 ve 6, maddelerinin nelerdir ve neden uygulanmıyor?
Karar kesinleştiğinde daha önce işlediği suç nedeniyle hakkında TCY 17, maddesinin uygulanması için Samsun Ağır Ceza Mahkemesine bildiminde bulunmasına

Daha sonra mehmet arkadaşımız 1 yıl cezasını çekmek üzere cezaevine girmiş fakat sonra şartlı tahliyesi geri alınmışve yani bu durumda 2026 da cezaevinden çıkacak. Sanırım bu arkadaşımız sonradan bu duruma itiraz etmiş onun sonucunuda yazıyorum:
Hükümlü ........... in infaz dosyasında mevcut 16/09/1997 tarihli müddetnamede meşruten tahliye tarihinin 21/06/2000 olarak belirtildiği, bunun üzerine ....... Ağır Ceza Mahkemesinin 20/06/200 gün ve ................. müt.sayılı kararı ile 21/06/2000 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliye edildiği, hükümlünün deneme süresi dolmadan tekrar suç işlediği ve Tekkeköy Asliye Ceza Mahkemesinin 14/11/2001 gün ve ........ esas-karar sayılı ilamı ile nüfus cuzdanı üzerinde tahrifat yapmak suzundan dolayı TCK.nun 250/1 son maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı, daha sonra Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/08/2002 gün ve .........esas-karar nolu ilamı ile sanığın şartla tahliyesi geri alınmış ve ikinci suz tarihi olan 14/08/2001 tarihi eli bihakkın tahliye tarihi olan 21/06/2028 tarihleri arasındaki sürenin aynen infazına karar verilmiştir.
Şartla salıverilmeden geri alınan ve aynen çektirilmesine karar verilen ilk suçun suç tarihinin 4616 sayılı kanuun kapsamında bulunduğu halde şartla salıverilmenin geri alınmasına neden olan ikinci suçun suç tarihi itibariyle 4616 sayılı kanun kapsamında olmadığı aynen çektirilmesine karar verilen cezaya 4616 sayılı kanun uygulanabilmesi için hem şartla salıverilmeden geri alınan, hem de şartlı salıverilmesinin geri alınmasına neden olan suçların her ikisinin de 4616 sayılı kanun kapsamında bulunması gerektiği, bu hususun Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 27/09/2002 gün ve .... esas karar salıyı ilamları ile de belirtildiği, bu nedenle şartları oluşmadığından hükümlünün şartla salıverilmeden geri alınarak aynen infazına kara verilen bakiye cezasının yerine getirilmesinde 4616 sayılı kanundan yararlanamayacağı bu nedenle isteminin reddine
Bu arkadaşımız halen cezaevindedir. Benim sorum bu arkadaşımız tekrar dava falan açsa yada istese bir sonuç alınabilirmi yani şartlı salıverilmesi tekrar uygulanırmı Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Benna
20-06-2005, 18:28:00
bu suc islemis olan kisi yaklasik 28 sene hapis cezasına mahkum olmus. ardından cikan af yasası 4616 sayılı yasa (teknik olarak af değil cezalarda belli sartlarla indirim ve sartla salıverme sağlayan yasa)
bu yasaya göre bu kisi belli süre icerisinde suc islememesi kaydiyla saliverilmis.
aldığı cezasının bir bölümünü ceken bu kisi yatması zorunlu olan yaklasık oniki yıllık cezasından af kanunu kapsamında on yıl düsüldükten sonra belli bir süre yatmis olduğu icin salıverilmis. bu salıverme aynı yasaya göre aynı cins yada daha ağir bir suc islenmesi halinde dosyası tekrar ele alınacaktır. ancak bu kisi tekrar suc islediği icin Türk Ceza Kanunu 17. madde itibariyle kasıtlı bir suc (kasten davranarak sahtecilik) islediği icin sartli saliverilmesi geri alınmıştır. burada alınan cezanın miktarına bakılmaksızın geri alma ve kalan tüm cezayı cektirme sözkonusudur. durum buna uymaktadır.
benim önerim bu kisinin olayına ve dosyasına hakim olmak gerekli bu nedenle ilgilenecek bir avukat tutması en doğrusudur. buradan yanlis anlama ve yaniltma sözkonusu olabilir.

Av.Dilek Kuzulu Yüksel
20-06-2005, 18:29:28
Sayın y_aynur,

Sorunuza net bir cevap verebilmemiz için teyzenin torunun dosyasını incelememiz gerekli. Bu nedenle bir avukatla temasa geçmenizde fayda var.

Ancak şunu söyleyebilirim ki, bu şahıs ikinci suçu kasten(bilirek ve isteyerek) işlediği ve sahte olarak düzenlediği kimliği amaca yönelik olarak kullandığı için suçu sabit görülmüş ve hakkında indirim (cezayı hafifletici) sebeplerinin uygulanması uygun görülmemiştir.

Ayrıca şartlı tahliye adından da anlaşılacağı üzere mahkumun tahliye edildikten sonra deneme süresi içerisinde yeniden suç işlememesi şartı ile tahliye edilmesidir. Yani bu süre zarfında suç işleyen ve mahkum olan kişinin önceki cezaları da infaz edilir.

Saygılar...