PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Takipsizlik, itiraz, itirazın kabulü, iddianameozcanhukuk
15-08-2003, 22:45:45
Verilen bir takipsizlik kararına karşı yapılan itiraz
üzerine Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı "takipsizlik
kararına itirazın kabulü ve ...sanıklar
hakkında...maddelerine göre kamu davası açılması"na
kesin olarak karar verdikten sonra CMUK 168 maddesine
göre bu kararı icra etmesi gereken C.Savcısı
iddianameyi hazırlarken Takipsizlik kararını kaldıran
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının kararında gösterdiği
sanıklar ve sevk maddelerine karşın başka sanıkları
da katacak şekilde iddianame düzenleyebilir mi? Ve
kararda gösterilen sevk maddelerinden bir kısmını
görmezden gelerek sadece gösterilen bir kısım sevk
maddelerine göre kamu davası açabir mi? Somutlaştırmak
gerekirse; Takipsizlik kararının kaldırılarak kamu
davası açılması kararında sanıklar (A),(B) haklarında
TCK x,y,z maddelerinden dava açılmasına karar
verilmişken C.Savcısı (A) VE (B) haklarında sadece x
ve y suçlarından kamu davası açıp z suçu bakımından
kamu davası açmamazlık edebilir mi? Böyle bir takdir
hakkı artık var mıdır? Şayet yoksa buna karşı ne
yapılabilir?Sevgi ve saygılarımla,