PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Adli sicil kaydılm_lm
27-05-2005, 15:59:29
Selam mal beyanında bulunmamak suçundan düşen cezalarım için başvurup adli sicilden düşürmedim.Şimdi yeni TCK ye göre bu cezalarım kendi kendine silinirmi bilgi verirseniz teşekkür ederim iyi günler

dangerous
28-05-2005, 18:28:48
selam. adli sicilden kendi kendine silinmez, bir dilekçeyle kararı veren mahkemeye başvurmanız gerekiyor. yeni yasayla sadece mal beyanından verilen cezalar kalkıyor...

lm_lm
28-05-2005, 18:44:50
Selam benimde yalnızca mal beyanından bulunmamak suçundan ceza vardı düştü yeni yasa ile kalkıyorsa ben başvurmadan silinmezmi acaba?

Av.Ahmet Kezer
30-05-2005, 16:09:25
GEÇİCİ MADDE 2.- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarı ile bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir, diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76 ncı maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.
(2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıl-dığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mah-kûmiyetler dışındaki kayıtlar için,
ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.

Yasanın incelenmesinde;
MADDE 9.- (1) Adlî sicildeki bilgiler;
a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

..Halinde, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

dangerous
01-06-2005, 20:04:53
Av. Ahmet Kezer ilgili yasa hükmünü sunmuş zaten. Siz hakkınızı aramazsanız kimse size kendiliğinden hakkınızı vermez. Sabıka kaydınız varsa, silinmesi için ilgili yerlere talepte bulunmalısınız...

lm_lm
08-06-2005, 17:02:44
-KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARI ERTELENECEK-

İdam yerine öngörülen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
hükümlünün hayatı boyunca devam edecek, sıkı güvenlik rejimine göre
çekilecek. Müebbet hapis cezası ise hükümlünün hayatı boyunca sürecek.
Kısa süreli hapis cezaları adli para cezasına, mağdurun veya
kamunun uğradığı zararın giderilmesine, cezanın yarısından bir katına
kadar süreyle belli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikten
yasaklanmaya, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin belirli sürelerle
geri alınmasına, kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya
çevrilebilecek.
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de
olsa adli para cezasına çevrilebilecek, ancak bu hüküm, bilinçli
taksir suçlarında uygulanmayacak.
İşlediği suçtan dolayı 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına
mahkum olunan kişinin cezası ertelenebilecek.
Not: Bu madde için; yeni TCK'yı hazırlayan hukukçu ekibin başta gelen üyesi; İÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Adem Sözüer TRT'de 20-10-2004 sabahı bir programda; bu maddeyle bundan böyle; icralık olup mal beyanı vermediği için verilen 10 gün hapis cezası uygulamasının da mutlak hapis cezası olmaktan çıktığını söyledi. Krizzedelere müjde verdi, devlet halkıyla barışıyor dedi.


Bunu bir siteden aldım herhalde artık böylece sicilimizden direk silinir....

lm_lm
08-06-2005, 21:45:45
BU son yazdıpım konu hakkında görüşü olan yokmu acaba?

lm_lm
09-06-2005, 16:18:23
Selam bu yazdığım metin hakkında bir fikriniz varmı şimdi bu eski cezalar otomatik olarak silincekmi MBB den dolayı olanlar saygılar

dangerous
11-06-2005, 11:33:55
beyefendi, bu cezalar kendi kendine adli sicilinizden silinmez. hakimlerin-memurların başka işi yok da mal beyanından ceza verdikleri eski dosyaları tekrar tekrar inceleyip, kimin sabıka kaydında mal beyanından ceza gözüküyor diye tespit edecek de, kendi kendilerine bu cezaların silinmesine karar mı verecek??? adli sicil sabıka kaydınızın silinmesi için ilgili mahkemelere yazılı talepte bulunmalısınız...