PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Sporadik bir kuşHarun Gür
31-10-2008, 00:30:39
Bazı ağaçlar vardır, kendi başlarına yaşamlarını sürdüremezler, başka canlıların desteğine muhtaçtırlar.

Örneğin bir cins ağaç, kendi ile aynı adı taşıyan bir kuş olmazsa varlığını devam ettiremez. Çünkü o ağacın döktüğü tohumları aynı adlı kuş yeyip dışkılamazsa, ağacın döktüğü tohumlar tutmaz. Ağaç ancak kuş sayesinde üreyip varlığını sürdürebilir.

Ülkeler ve rejimler de o ağaca benzerler. Kuruluş amaçları ve varlıklarını devam ettirecekleri kurucu ilkeler, halk tarafından benimsenmezse kısa sürede yıkılır giderler. Bunun için halkın, bağımsızlık ve özgürlüğü şiar edinmiş ve kurucu felsefeye gönülden bağlı olması gerekir. Bu uğurda canını, kanını ortaya koymuş olması gerekir. Bunları metazori değil, yürekten yapması gerekir.

Cumhuriyetimiz 85 yıldır bunca iç ve dış çabaya rağmen halen ayaktaysa işte bundandır. Cumhuriyetin değerlerini ve kurucusunu yürekten özümseyenler bu ülkede hala çoğunluktaysa işte bundandır.

Botanik ve ornitoloji ilgi alanlarım içerisinde yer almıyor ancak yanlış hatırlamıyorsam internette okumuş olduğum, botanik ve ornitoloji bilimlerinin her ikisinin de çalışma alanına giren bir anekdot bana çok çarpıcı gelmişti.

-Neden artık o ağaç eskisi gibi yetişmiyor? Kuş mu azaldı?

-Yok beyim, aksine kuşlar çoğaldı.

-Ee öyleyse?

-Kuşlar çoğaldı çoğalmasına da beyim, artık ağaca değil çöplüklere gider oldular, orada daha kolay besleniyorlar.
Harun Gür Notu : Bu yazı, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlığımız için canını seve seve veren ve neredeyse bir asır sonra ulusal bütünlüğümüzü korumak için hala davulla-zurnayla ölüme gidenlere ithaf edilmiştir.

turkuaz1923
31-10-2008, 01:30:07
Bunların "kurtuluş savaşımızın bir parçası" sandıkları Çanakkale muharebeleri bir "halk savaşı olmadığı" gibi, kurtuluş savaşımız da bir halk savaşı değildi.
Çünkü halk savaşı diye bir şey yoktur. Savaşı yürüten ve kazananlar, bunu öyle tanıtırlar. Öyle tanıtmak gereğini duyarlar.

'Halk savaşı değildi'

Sayın Gür,bilmece gibi yazmayın,yoksa bu halk ne ardıç ağacını ne de kuşunu tanır.

Harun Gür
03-11-2008, 23:31:14
Sn. turkuaz1923,

Bu tip kuşlar, gayri resmi tarihçi olacağız havasıyla kendilerince resmi tarih olarak adlandırdıkları ve her fırsatta yerden yere vurdukları tarihi, gayri resmi safsatalarla yıkmaya muvaffak olamadıkça daha da azgınlaşıyorlar.