PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Tüketici hakem heyet başkanlığı kararıyardali
18-05-2005, 08:49:46
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Madde: 22 'de Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir. Hükmü mevcut.

Ben bir sağlayıcı firmayı ayıplı hizmetten dolayı Tüketici hakem heyet başkanlığına şikayet ettim ve haklı bulunduğumdan paramın iadesi için firmayı icra'ya verdim. Buna karşılık firmada icrayı durdurup benim hakkımda Tüketici Mahkemesine haklı oldukları gerekçesiyle dava açtı. Dava şuanda sürüyor Dava sonucu olumlu veya olumsuz çıkarsa yukarıdaki hüküme göre bu davanın ileri aşaması olmaz mı? Karar kesin demek itiraz edilemez demek manasındamıdır?
Teşekkür Ederim.

Av.Tayfun Eyilik
09-06-2005, 09:45:53
Tüketici yasası 22/3 )Değeri beşyüzmilyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

22/4) Değeri 670,36 YTL (*) ve üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırlar her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan edilir.

HUMK
İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar
MADDE 426/A.- (Ek: 5236 - 26.9.2004 / m.15 - Yürürlük m.22) İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.
Miktar veya değeri birmilyar lirayı geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir.Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda birmilyar liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.
Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü birmilyar lirayı geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.
İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.

sayın yardali her iki yasanın ilgili hükümlerine bakıldığında bahsettiğiniz kuralın rakamsal sınırla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. davanızın değerine göre kesin olup olmadığı belirlenecektir.