PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Hukuk dışı yurtdışı yasağıcenkcenk
12-05-2005, 20:37:33
Iyi Gunler.
Bir anayasal hak olan seyahat etme özgürlüğüm bir Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından hiç bir hukuki temele dayanmayan gerekçelerle engellenmiştir.Sözkonusu vergi dairesi, bir ANONİM ŞİRKETİN vergi borcu dolayısıyla sadece yönetim kurulu üyelerine değil, kasıtlı olarak ortaklarına da yurtdışı yasağı koymuştur. yasağı koyan diğer vergi dairesinin anayasal hakkımı keyfi olarak engellediğini farkettim. Yani hiç bir bilgi ve belge olmadan, ortada bir teknik hata bile yokken, böyle ciddi bir yasak uygulamışlardır bana...

Sizlere sormak istediğim şudur. Evet verdiğim dilekçelerle -aylar da sürse- çok yakında bu yasağı kaldırtacağım ama yasaklı olduğum süre 3 ayı aşmıştır. Ve ortada bir kasıt vardır.Çünkü vergi dairesine şifahi olarak durumu anlattığımda bile bir düzeltme ihtiyacı duymamışlarıdr. Vergi Dairesine tazminat davası açma hakkım var mıdır? Bunu nasıl yapabilirim ? Bir tazminat kazanabilir miyim? Veya sorumlular hakkında nasıl bir yol izlemem gerekir de böyle keyfi uygulamaların daha ilerde başkalarının başına gelmesini engelleyebilirim ? Saygılarımla

Av.Başak Şahin
12-06-2005, 03:05:36
İptal davası sonuçlandıkta ve işlem iptal edildikten sonra tazminat için Vergi Dairesi aleyhine,İdari Yargılama Usulü Kanunu 12. maddeye göre tam yargı davası açabilirsiniz.
Tam yargı davasını 1)İptal davası sonucunda verilen "iptal" kararının size tebliğinden itibaren 60 gün içinde açabilirsiniz. 2)Eğer bu 60 gün içinde tam yargı davası açmazsanız ve idare iptal kararının temyizine giderse bu temyiz sonucu verilen kararın size tebliğinden 60 gün içinde tam yargı davası açma hakkınız vardır.


İptal ve tam yargı davaları
Madde 12

İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 nci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır.