PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Usulsüz trafik cezasıavzeynep
04-05-2005, 19:33:45
tarafıma tebliğ edilen trafik cezasını bugün aldım.Ancak cezada gösterilen yere arabamı parketmediğimi biliyorum.Ben o yolu hiç kullanmam.Usulsüzlük olduğu belli.Buna karşı nereye başvurulabilir,bu konuda yargıtayın son yıllarda vermiş olduğu kararları televizyonlarda takip ediyodum.Bu konuda son durum nedir,cevaplarınızı bekliyorum.

Av.Zekayi Ünal
04-05-2005, 19:49:45
sayın meslektaşım verilen ceza idari para cezasıdır. yani idari bir işlem niteliğindedir.
Buna göre isterseniz idareye (emniyet için neresisir bilmiyorum ama il veya ilçe emniyet müdürlüğü olabilir diye düşünüyorum) itiraz eder sonucuna göre hareket edersiniz, isterseniz doğrudan idare mahkemesinde iptal davası açarsınız diye düşünüyorum.

Av.Zekayi Ünal
04-05-2005, 19:52:48
T.C.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
E. 2004/4635
K. 2004/9684
T. 14.9.2004
• TRAFİK CEZA TUTANAĞI ( İdari Ceza Kapsamında Bulunduğu - İtirazı İncelemekle Görevli Merciin İdari Yargı Olduğu )
• GÖREVLİ YARGI YERİ ( Trafik Ceza Tutanağına İtiraz - İdari Ceza Kapsamında Bulunduğu/İncelemekle Görevli Merciin İdari Yargı Olduğu )
• İDARİ CEZA ( Trafik Zabıtasınca Yapılan Uygulamanın Bu Kapsamda Bulunduğu - İtirazı İncelemekle Görevli Merciin İdari Yargı Olduğu )
2918/m. 47/a, 112
ÖZET : Trafik zabıtasınca yapılan uygulamanın "idari ceza" kapsamında bulunduğu ve itirazı incelemekle görevli merciin idari yargı olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Trafik ceza tutanağına itiraz eden Ç.A. hakkında yapılan duruşma sonunda; Dicle Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 7.7.2003 tarihli itirazın reddine, aynı mahkemenin 22.9.2003 tarihli temyiz talebinin CMUK.nun 315/1. maddesi gereğince reddine dair kararların Yargıtay'ca incelenmesi, itiraz eden tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 9.1.2004 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 2918 sayılı yasanın 47/a maddesinde öngörülen eylemin işlenmesi nedeniyle trafik görevlileri tarafından yapılan işlemin idari nitelikte olması nedeniyle itirazı inceleme görevi İdari Yargıya ait olup, Sulh Ceza Mahkemesince kararın temyizi kabil kararlardan olmaması nedeniyle verilen 22.9.2003 gün ve 2003/2466 sayılı temyiz talebinin reddine dair ek karar kaldırılarak yapılan incelemede;

2918 sayılı Yasanın 112. maddesinde trafik mahkemeleri ile bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde yetki verilen Sulh Ceza Mahkemelerinin hangi suçlara bakmakla görevli olduğunu açıklamış olup, anılan yasanın 47/a maddesinde öngörülen eylemin işlenmesi nedeniyle trafik görevlileri tarafından yüze karşı yapılan işleme itirazın incelenmesi hususunda Sulh Ceza Mahkemesine yetki veren bir düzenlemenin bulunmaması ve 9.3.2000 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Uyuşmazlık Mahkemesinin 1999/4445 sayılı kararında da belirtildiği gibi trafik zabıtasınca yapılan uygulamanın "idari ceza" kapsamında bulunduğu ve itirazı incelemekle görevli merciin idari yargı olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, itiraz edenin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 14.9.2004 günü oybirliğiyle karar verildi.

avzeynep
04-05-2005, 20:26:20
teşekkür ederim Zekayi Bey;bende aslında o noktada takıldım,sulh ceza da mı açıcam yoksa idare mehkemesinde mi:yargıtay kararı çok yararlı oldu.