PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Çürüğe giren bir durum mudur?kaganturk
29-08-2008, 12:25:38
merhaba arkadaşlar

kalbinde ritim bozukluğu olan kişiler çürüğe çıkıyor mu ?
bu konu ile ilgili mevzuatı çok inceledim ama bir sonuca varamadım. Ritim holter ve Eko sonucunda yüksek tansiyon ve Ritim bozukluğu raporu var iki farklı hastaneden...
Tansiyona bakıyorum mevzuatta 16/10 olarak geciyor fakat şu an tansiyon 14/9 ile 15/9 arasında değişiyor ara sıra 17/11 oluyor ama genelde iyi ...
Fakat birde Ritim Bozukluğu sonucu var Bununla ilgili mevzuattan bir şey anlayamadım
Yardımcı olup bilgi verirseniz sevinirim.

mirabilis19
29-08-2008, 21:50:34
Bir hastaneye gidiniz, tansiyon probleminize bir tanı koydurunuz aynı zamanda ritim bozukluğuna neyin neden olduğunu araştırtınız. Ritim bozukluğu etkeninizin TSK sağlık yeteneği yönetmeliğinde hangi koda denk geldiğine bakınız. Eğer Wolf Parkinson White sendromunuz varsa askere gitmenizi tavsiye ederim çünkü oradaki doçent dünyada bu işin (WPWhite) pirlerinden eğitim almıştır. Diğer nedenlerden B veya D koduna giren bir sebebiniz varsa "ÇÜRÜK" alırsınız... Kısaca yönetmelik için "ritim bozukluğu" çok geniş bir kavram o bozukluğun nedeninin bir ismi vardır ona göre aramalısınız... Saygılar...

kaganturk
04-09-2008, 16:41:20
B ve D ye girenler hangi durumlar dır ? Yani bu ritim bozukluğunun tam çeşidini öğrenmeliyim

mirabilis19
04-09-2008, 20:47:52
B ve D ye girenler hangi durumlar dır ? Yani bu ritim bozukluğunun tam çeşidini öğrenmeliyim


Uygun madde kardiyolojik hastalıklar için:

" Madde 42 - (Değişik: 7/1/2002-2002/3627 K.)
A) 1. Sebebi bulunmayan ve organik kalp hastalığına bağlı olmayan fizyolojik suffller.
2. Otonom sinir sistemi bozuklukları (Aşırı terleme, Labil Hipertansiyon, Postural Hipotansiyon, Vazovagal Senkop), sinüzal taşikardi,sinüzal bradikardi, nörosirkülatuar asteni.
3. Aritmiye neden olmayan preeksitasyon sendromları.
4. Kalpte fonksiyon bozukluğu yapmamış pozisyon ve yer değiştirme anomalileri (Dextrokardi, dextropozisyon).
5. Organik nedene bağlı olmayan eksik veya tam sağ dal blokları.
6. Eko veya anjio ile saptanmış, komplikasyon yapmamış mitral valv prolapsusu.
7. (Değişik fıkra: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Eko ve anjiografi çalışmaları sonucunda kalp hastalığı tespit edilemeyen seyrek gelen unifokal ventriküler prematüre atımlar, Wandering Atrial Pacemaker, seyrek gelen atrial ve nodal ekstrasistoller.
8. (Değişik fıkra: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Gradient yapmamış, yetmezlik oluşmamış bikuspit aorta, mitral kapak prolapsusu, patent foramen ovale, inter atrial septal anevrizma, çift aorta, persistan sol superior vena cava gibi hemodinamik fonksiyon bozukluğu yapmamış anomalili hastalar. Komplikasyona neden olmamış atrial ve ventriküler membranlar (embriyonel atıklar).
9. Elektrofizyolojik çalışma ve kateter ablasyonu ile başarıyla komplikasyonsuz ve nüks görülmeden tedavi edilmiş olan çeşitli aritmiler.
B) 1. 40 yaşına kadar bazal şartlarda 150/95 mm.Hg. 40 yaşından sonra 160/100 mm.Hg. dan daha yüksek olan ve belirli bir süre istirahatten sonra yüksek olarak devam eden komplikasyon yapmamış veya 42 nci Maddenin (D) diliminin (1) numaralı fıkrasında ifade edilen komplikasyonlardan başka komplikasyon yapmış (grade I ve II retinopati vb.) hipertansiyon olguları.
AÇIKLAMA: (Ek: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Bu fıkra; erbaş ve erlerde en az altı aylık hava değişimi; yükümlülerde ise en az bir yıl sevki geciktirme işleminden sonra uygulanır.
2. Nedeni bulunamayan ve başka kalp hastalığı ile birlikte olmayan sol dal blokları.
3. Wolff-Parkinson-White sendromu.
4. Organik kökenli olsun veya olmasın, tedaviye refrakter, couplet, bıgemine gibi sık veya salvo tarzında gelen, ventriküler veya supraventriküler prematüre atımlar.
5. Tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri.
6. (Değişik fıkra: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Ameliyat ile tam düzelmiş asiyanotik konjenital kalp hastalıkları (Primum Tipi ASD, Sekundum Tipi ASD, Sinus Venosus tipi ASD, Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüşü Anomalisi, Koroner Arter Anomalisi,VSD, Sinus Valsalva Anevrizması, Aortika Pulmoner Pencere, Pulmoner Stenoz, Patent Ductus Arteriosus) ve cerrahî olarak tam düzeltilmiş atrium kalp kası ve büyük damar yaralanmaları ile mitral yetmezliği, supra ventriküler taşikardi veya sık gelen VPA gibi ciddi ritm bozukluğu yapmış mitral valv prolapsusu.
7. Organik veya nedeni bilinmeyen artio-ventriküler veya ventrikül içi ritm bozuklukları nedeniyle pacemaker takılması.
8. Operasyon ile tamamen düzelmiş atrial iyi huylu tümör operasyonları.
9. Rapor ile belgelenmiş kalp fonksiyonları sağlam, perikardiektomiler ve tüberküloz perikarditler.
10. Headup tilt testi ile belirgin kardiyoinhibitör (3 sn.den fazla sinüs duraklaması) tipte olan vazovagal senkop.
11. Sık gelen ve kişinin çalışmasına engel olan Paroksismal Supraventriküler Taşikardiler.
12. Elektrofizyolojik çalışma ile saptanmış suprahis ileti defekti yada proksimal ileti sistemi hastalığı.
13. Kateter ablasyonu ile tedavi edilmiş olan ancak sonradan nüks görülen ventriküler taşikardi dışındaki aritmiler.
C) 42 nci Maddenin A, B ve D dilimlerinde belirtilen hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
D) 1. 40 yaşına kadar (40 yaş dahil) 150/95 mm.Hg., 40 yaşından sonra 160/100 mm.Hg.
dan daha yüksek olan renal, serebral, göz dibinde çok ve yaygın kanama yapan eksuda odakları, papilla ödemi bulunan kalpte EKG, radyolojik ya da fizik muayenelerle komplikasyon yaptığı saptanan hipertansiyonlar.
2. Koroner Arter hastalığı olan ve koroner arterlerine başarılı koroner anjioplasti ya da by-pass yapılan hastalarda şahsın anginal yakınmaları varsa ve bunu tesbiten EKG
de patolojik ST/T dalga değişiklikleri varsa gerektiği kadar hava değişimi veya istirahat verilir. Şahsın anginal şikayeti olup EKG bunu desteklemiyorsa stres testleri ve gerekirse K.Angio vb. tetkikler yapılır. Bu tetkikler sonucunda aktif iskemi veya şahsın anginal şikayetlerini destekleyen sonuçlar yoksa bu madde uygulanmaz.
3. (Değişik fıkra: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Miyokard infarktüsü geçirmiş olanlarda hekimin lüzumlu göreceği istirahat ya da hava değişimi sonunda anjinal sendromlar, kardiyak sendrom ve bulguları kalmayan ve herhangi bir komplikasyon yapmamış olup sadece EKG sekeli (ORS-T izoelektrik çizgide yalnızca patolojik O ya da T değişiklikleri) kalmış olan olgular.
AÇIKLAMA: Tüm uçucu sınıflarda (jet pilotu ve silâh sistem operatörü hariç) eforlu EKG, ekokardiyografi, sintigrafi ve girişimsel kardiyoloji çalışmalarıyla komplikasyon olmadığı tespit edilenlerin tekrar muayene süreleri belirtmek kaydıyla uçuculuk statüleri devam eder.
4. Miyokard enfarktüsü geçirenlerden hekimin lüzumlu göreceği istirahat ya da hava değişimi sonunda hastanın hiç bir şikayeti olmasa da EKG
de S-T segmentinin izoelektrik çizgiden 1 mm.
den fazla sapması, her türlü kalp blokları, fibrilasyon, röntgende kalp büyümesi, aorta ve miyokard anevrizması ve diğer herhangi önemli kardiyovasküler komplikasyonların saptandığı olgular.
5. Organik kalp hastalığı olsun ya da olmasın 2-3 derece ve ileri derecedeki atrioventriküler bloklar, hasta sinüs sendromu.
6. Kronik atriyal flutter yada atrial fibrilasyon ile sık gelen paroksismal atriyal flutter yada paroksismal atrial fibrilasyon, Incessant tipte supraventriküler taşikardiler.
7. Kardio-vasküler sifiliz.
8. Ameliyat olsun yada olmasın sol veya sağ ventrikül anevrizması, aort anevrizması hastalığı, göğüs ağrısı ve ritm bozukluğuna neden olan koroner arter ektazileri.
9. Ameliyatla tedavisi olanaksız ya da ameliyattan sonra kişinin çalışma gücüne engel olacak endokard, miyokard, perikard tümörleri.
10. (Değişik fıkra: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Ameliyat olsun ya da olmasın her türlü komplikasyonsuz organik valvül lezyonları ve semptom vermeyen koroner arter ektazileri, cerrahî tedavi veya girişimsel kardiyoloji uygulamaları ile başarılı olarak düzeltilmiş komplikasyonsuz koroner damar hastalıkları (Valvül lezyonlarının organik olduğundan şüphe olursa kesin işlem yapılmadan önce C işlemi uygulanır).
AÇIKLAMA: Tüm uçucu sınıflarda (jet pilotu, silâh sistem operatörü hariç) ameliyat olan organik valvül lezyonları haricinde, eforlu EKG, ekokardiyografi, sintigrafi ve girişimsel kardiyoloji çalışmalarıyla komplikasyon tespit edilenlerin tekrar muayene süreleri belirtilmek kaydıyla uçuculuk statüleri devam eder.
11. Ameliyat olsun ya da olmasın, önemli komplikasyon yapmış, organik valvül lezyonları (Kalpte ileri derecede hipertrofi, kalp yetersizliği, kalp ritm bozuklukları vb.).
12. Ameliyat olsun ya da olmasın siyanozla birlikte, EKG, röntgen ve diğer laboratuvar bulguları ile saptanmış, komplikasyon yapmış ya da yapmamış konjenital kalp hastalıkları.
13. Ameliyat olmamış veya ameliyatla tam düzeltilmemiş konjenital kalp hastalıkları.
14. Tüberküloza bağlı perikardit sekelleri ve ameliyatları.
15. Kronik kor pulmonale (Klinik, radyolojik, EKG ve diğer laboratuvar bulguları ile saptanmış). Primer olan yani düzeltilebilen bir hastalığa bağlı olmadığı saptanmış pulmoner hipertansiyon, geçirilmiş ve tedaviye rağmen sağ kalp basınçlarını yükselten veya EKG
de sağ ventrikül yüklenmesi yapmış pulmoner hipertansiyon.
16. Nükslerle birlikte subakut bakteriel endokarditis.
17. Klinik ve laboratuvar yöntemlerle (EKG, radyolojik, ekokardiyografik, katater, biyopsi vb.). saptanmış kardiomiyopatiler.
18. Cerrahî olarak tedavi edilmiş ventrikül kalp kası yaralanmaları.
19. Çeşitli yaşamı tehdit edici aritmiler nedeniyle otomatik implantable kardioverter defibrilatör takılması.
20. Elektrofizyolojik çalışma ile saptanmış infrahis ileti defekti ya da distal ileti sistemi
hastalıkları.
21. Yaşamı tehdit edici ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon gibi ventriküler aritmiler ve bunların kateter ablasyonuyla tedavileri."

kaganturk
19-09-2008, 13:02:27
Arkadaşım öncelikle ilgine çok teşekkür ederim. Ancak söylediğim gibi bu yazıları siteden zaten bulmuştum ve okumuştum...
Fakat burda hangi duruma girdiğini çözemeyip, bu konuyu açmıştım.

İki farklı kardiyoloğa bir ay ara ile muayene oldum ikiside önce EKO ardından da RİTİM HOLTER testleri yaptılar, Kan testleri yaptılar.
Sonuc olarak Ritim Bozukluğu var dediler...
ilk doktor Ritim bozukluğu + Yüksek tansiyon dedi raporunda da öyle yazmış ikincisi ise Sadece Ritim bozukluğundan bahsetti.
Bu hastalığın çesidi varmı ölçüsü nedir.
Muaflık yaratan bir durum mudur?
Bu konularda hiç bir bilgiye sahip değilim.

fattas
19-09-2008, 14:08:53
Arkadaşım öncelikle ilgine çok teşekkür ederim. Ancak söylediğim gibi bu yazıları siteden zaten bulmuştum ve okumuştum...
Fakat burda hangi duruma girdiğini çözemeyip, bu konuyu açmıştım.

İki farklı kardiyoloğa bir ay ara ile muayene oldum ikiside önce EKO ardından da RİTİM HOLTER testleri yaptılar, Kan testleri yaptılar.
Sonuc olarak Ritim Bozukluğu var dediler...
ilk doktor Ritim bozukluğu + Yüksek tansiyon dedi raporunda da öyle yazmış ikincisi ise Sadece Ritim bozukluğundan bahsetti.
Bu hastalığın çesidi varmı ölçüsü nedir.
Muaflık yaratan bir durum mudur?
Bu konularda hiç bir bilgiye sahip değilim.

Hastalığınızın ne olduğunu bilmek hukukçuların yapacağı bir iş değil. Bunu bilerek TSK sağlık yeteneği yönetmeliğinie bakmak gerekir. Başvuracağınız yol şudur; askerlik şubenize gideceksiniz, hastalığınızı beyan edeceksiniz, bu arada yanınızda tüm raporlarınızı da götüreceksiniz. Askerlik şubeniz sizi askeri hastaneye sevk edecek. Orada bir tanı konulacak. Sizi muayene eden doktor, ileri derecede tetkik ve bunun sonucunda kurula çıkmanız gerektiğine karar verebilir. Sağlık kurulu raporuyla da askerliğe elverişli olup olmadığınız belirlenir. İleri tetkikinizin Ankara veya İstanbul GATA' da yaptırılması da mümkün. Başka bir şekilde askerliğe elverişsiz olup olmadığınızı bilemezsiniz. Buna askeri doktorlar karar verecek.

Nemesis_X
19-09-2008, 14:13:46
Bence sen askere giderken bunu oraya söylersin. Çünkü askeriye mühim durumlarda GATA'ya sevkediyor. Ama her halukarda bildiğim kadarı ile acemiliği yapıyorsun.

En kötü ihtimalle spor yapamaz raporu alırsın ve askerliğini güzelce yaparsın.

fattas
19-09-2008, 14:28:13
Bence sen askere giderken bunu oraya söylersin. Çünkü askeriye mühim durumlarda GATA'ya sevkediyor. Ama her halukarda bildiğim kadarı ile acemiliği yapıyorsun.

En kötü ihtimalle spor yapamaz raporu alırsın ve askerliğini güzelce yaparsın.

Yukarıda verdiğim cevap geçerli. Eğer askerliğe elverişsizdir şeklinde karar verilirse (Askeri Hastane Sağlık kurulu raporuyla) acemilik de yaptırmaz, hiç askere almazlar. Ama sağlık kurulu örneğin (tamamen misaldir) "B/52, F/4 Arızalı Elverişli, askerliğe elverişli komando olamaz" gibi bir karar verirse, askere alır komando yapmazlar. Yani rahatsızlığınız konusunda bir sınıflandırma yapılacak. Askerliğe elverişsizseniz askere hiç almazlar. Acemilik de dahil.

Nemesis_X
19-09-2008, 14:39:21
Yukarıda verdiğim cevap geçerli. Eğer askerliğe elverişsizdir şeklinde karar verilirse (Askeri Hastane Sağlık kurulu raporuyla) acemilik de yaptırmaz, hiç askere almazlar. Ama sağlık kurulu örneğin (tamamen misaldir) "B/52, F/4 Arızalı Elverişli, askerliğe elverişli komando olamaz" gibi bir karar verirse, askere alır komando yapmazlar. Yani rahatsızlığınız konusunda bir sınıflandırma yapılacak. Askerliğe elverişsizseniz askere hiç almazlar. Acemilik de dahil.

Ben askerlik şubesinde yaptım askerliğimi. Fakat bizim bölükten bir çok elverişsiz asker acemilikten sonra veya bitmesine az kala terhis edildi.

fattas
22-09-2008, 09:01:00
Ben askerlik şubesinde yaptım askerliğimi. Fakat bizim bölükten bir çok elverişsiz asker acemilikten sonra veya bitmesine az kala terhis edildi.

Onların hastalıkları muhtemelen acemi birliğinde ortaya çıkmış veya orada beyan etmişlerdir, askerliğe elverişsizdir kararı verildikten sonra askerlik yapılmaz.

hanay
22-09-2008, 15:51:33
merhaba yardımcı olursanız sevinirim
1 yaşında geçirmiş olduğum böbrek ve mesane ameliyatlarından sonra sol böbreğimde sürekli taş oluşumu ve sol böbreğin sağ böbreğe göre az çalışması mevcut ve şuan sol böbreğimde 1 cm lik bir taş mevcut.
Ayrıca 1992 yılında geçirmiş olduğum bir trafik kazasından dolayı sağ uyluk kemiğim kırılmıştır ameliyatla platin takılmış ve 1995 yılında platin çıkarılmıştır böbreklerden anlattığım gibi ayağımda ise çok çok az topallama vardır bu şartlar altında askerlikten muaf olunabilirmi...
Teşekkürler

fattas
22-09-2008, 16:22:09
merhaba yardımcı olursanız sevinirim
1 yaşında geçirmiş olduğum böbrek ve mesane ameliyatlarından sonra sol böbreğimde sürekli taş oluşumu ve sol böbreğin sağ böbreğe göre az çalışması mevcut ve şuan sol böbreğimde 1 cm lik bir taş mevcut.
Ayrıca 1992 yılında geçirmiş olduğum bir trafik kazasından dolayı sağ uyluk kemiğim kırılmıştır ameliyatla platin takılmış ve 1995 yılında platin çıkarılmıştır böbreklerden anlattığım gibi ayağımda ise çok çok az topallama vardır bu şartlar altında askerlikten muaf olunabilirmi...
Teşekkürler

Öncelikle hastalığınıza bir teşhis konulmalı, ondan sonra TSK sağlık yeteneği yönetmeliğinin ilgili maddesi bulunarak ona bakılmalıdır. Yukarıdaki cevaplar sizin için de geçerli. Hastalığınızın ne olduğunu bilmeden yorum yapmak zor. Elverişsizlik için Askeri hastane sağlık kurulu raporu gereklidir. Ancak verebileceğim bilgi;
TSK sağlık yeteneği yönetmeliğinin hastalık ve arızalar listesinde hastalığa ilişkin maddenin A bendinde yer alanlar "arızalı elverişli" yani askerliğe elverişlidir. B bendinde ve D bendinde yer alanlar ise askerliğe elverişsizdir. C bendi ise hava değişimi demektir. Hava değişimi sonrası karar verilir.

exoz
24-10-2008, 11:00:26
Merhabalar ben 1.5 yasimda acik kalp ameliyati olmustum VSD kapatilmisti.

2002 yilinda GATA'ya gittigimde B/42F6 yedek subay adayi olur. TSK SYY'nin 2 nolu cizelgesinde (+) isaretli yerlerde gorev yapabilir karari cikmisti.

Sonra master vs derken uzadi bir turlu gidemedim bu Nisanda gitmeyi dusunuyordum ama internette durumu gitmeden bir aratayim dedim ve bu ilmekle karsilastim.

Simdi 42-B-6 nolu maddeye giriyorum yani. Durumum nedir bu madde neyi gosteriyor askerlige elverisli oldugumu mu, curuge ayrilacagimi mi?

Tesekkurler....

Uygun madde kardiyolojik hastalıklar için:

" Madde 42 - (Değişik: 7/1/2002-2002/3627 K.)
A) 1. Sebebi bulunmayan ve organik kalp hastalığına bağlı olmayan fizyolojik suffller.
2. Otonom sinir sistemi bozuklukları (Aşırı terleme, Labil Hipertansiyon, Postural Hipotansiyon, Vazovagal Senkop), sinüzal taşikardi,sinüzal bradikardi, nörosirkülatuar asteni.
3. Aritmiye neden olmayan preeksitasyon sendromları.
4. Kalpte fonksiyon bozukluğu yapmamış pozisyon ve yer değiştirme anomalileri (Dextrokardi, dextropozisyon).
5. Organik nedene bağlı olmayan eksik veya tam sağ dal blokları.
6. Eko veya anjio ile saptanmış, komplikasyon yapmamış mitral valv prolapsusu.
7. (Değişik fıkra: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Eko ve anjiografi çalışmaları sonucunda kalp hastalığı tespit edilemeyen seyrek gelen unifokal ventriküler prematüre atımlar, Wandering Atrial Pacemaker, seyrek gelen atrial ve nodal ekstrasistoller.
8. (Değişik fıkra: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Gradient yapmamış, yetmezlik oluşmamış bikuspit aorta, mitral kapak prolapsusu, patent foramen ovale, inter atrial septal anevrizma, çift aorta, persistan sol superior vena cava gibi hemodinamik fonksiyon bozukluğu yapmamış anomalili hastalar. Komplikasyona neden olmamış atrial ve ventriküler membranlar (embriyonel atıklar).
9. Elektrofizyolojik çalışma ve kateter ablasyonu ile başarıyla komplikasyonsuz ve nüks görülmeden tedavi edilmiş olan çeşitli aritmiler.
B) 1. 40 yaşına kadar bazal şartlarda 150/95 mm.Hg. 40 yaşından sonra 160/100 mm.Hg. dan daha yüksek olan ve belirli bir süre istirahatten sonra yüksek olarak devam eden komplikasyon yapmamış veya 42 nci Maddenin (D) diliminin (1) numaralı fıkrasında ifade edilen komplikasyonlardan başka komplikasyon yapmış (grade I ve II retinopati vb.) hipertansiyon olguları.
AÇIKLAMA: (Ek: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Bu fıkra; erbaş ve erlerde en az altı aylık hava değişimi; yükümlülerde ise en az bir yıl sevki geciktirme işleminden sonra uygulanır.
2. Nedeni bulunamayan ve başka kalp hastalığı ile birlikte olmayan sol dal blokları.
3. Wolff-Parkinson-White sendromu.
4. Organik kökenli olsun veya olmasın, tedaviye refrakter, couplet, bıgemine gibi sık veya salvo tarzında gelen, ventriküler veya supraventriküler prematüre atımlar.
5. Tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri.
6. (Değişik fıkra: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Ameliyat ile tam düzelmiş asiyanotik konjenital kalp hastalıkları (Primum Tipi ASD, Sekundum Tipi ASD, Sinus Venosus tipi ASD, Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüşü Anomalisi, Koroner Arter Anomalisi,VSD, Sinus Valsalva Anevrizması, Aortika Pulmoner Pencere, Pulmoner Stenoz, Patent Ductus Arteriosus) ve cerrahî olarak tam düzeltilmiş atrium kalp kası ve büyük damar yaralanmaları ile mitral yetmezliği, supra ventriküler taşikardi veya sık gelen VPA gibi ciddi ritm bozukluğu yapmış mitral valv prolapsusu.
7. Organik veya nedeni bilinmeyen artio-ventriküler veya ventrikül içi ritm bozuklukları nedeniyle pacemaker takılması.
8. Operasyon ile tamamen düzelmiş atrial iyi huylu tümör operasyonları.
9. Rapor ile belgelenmiş kalp fonksiyonları sağlam, perikardiektomiler ve tüberküloz perikarditler.
10. Headup tilt testi ile belirgin kardiyoinhibitör (3 sn.den fazla sinüs duraklaması) tipte olan vazovagal senkop.
11. Sık gelen ve kişinin çalışmasına engel olan Paroksismal Supraventriküler Taşikardiler.
12. Elektrofizyolojik çalışma ile saptanmış suprahis ileti defekti yada proksimal ileti sistemi hastalığı.
13. Kateter ablasyonu ile tedavi edilmiş olan ancak sonradan nüks görülen ventriküler taşikardi dışındaki aritmiler.
C) 42 nci Maddenin A, B ve D dilimlerinde belirtilen hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
D) 1. 40 yaşına kadar (40 yaş dahil) 150/95 mm.Hg., 40 yaşından sonra 160/100 mm.Hg.
dan daha yüksek olan renal, serebral, göz dibinde çok ve yaygın kanama yapan eksuda odakları, papilla ödemi bulunan kalpte EKG, radyolojik ya da fizik muayenelerle komplikasyon yaptığı saptanan hipertansiyonlar.
2. Koroner Arter hastalığı olan ve koroner arterlerine başarılı koroner anjioplasti ya da by-pass yapılan hastalarda şahsın anginal yakınmaları varsa ve bunu tesbiten EKG
de patolojik ST/T dalga değişiklikleri varsa gerektiği kadar hava değişimi veya istirahat verilir. Şahsın anginal şikayeti olup EKG bunu desteklemiyorsa stres testleri ve gerekirse K.Angio vb. tetkikler yapılır. Bu tetkikler sonucunda aktif iskemi veya şahsın anginal şikayetlerini destekleyen sonuçlar yoksa bu madde uygulanmaz.
3. (Değişik fıkra: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Miyokard infarktüsü geçirmiş olanlarda hekimin lüzumlu göreceği istirahat ya da hava değişimi sonunda anjinal sendromlar, kardiyak sendrom ve bulguları kalmayan ve herhangi bir komplikasyon yapmamış olup sadece EKG sekeli (ORS-T izoelektrik çizgide yalnızca patolojik O ya da T değişiklikleri) kalmış olan olgular.
AÇIKLAMA: Tüm uçucu sınıflarda (jet pilotu ve silâh sistem operatörü hariç) eforlu EKG, ekokardiyografi, sintigrafi ve girişimsel kardiyoloji çalışmalarıyla komplikasyon olmadığı tespit edilenlerin tekrar muayene süreleri belirtmek kaydıyla uçuculuk statüleri devam eder.
4. Miyokard enfarktüsü geçirenlerden hekimin lüzumlu göreceği istirahat ya da hava değişimi sonunda hastanın hiç bir şikayeti olmasa da EKG
de S-T segmentinin izoelektrik çizgiden 1 mm.
den fazla sapması, her türlü kalp blokları, fibrilasyon, röntgende kalp büyümesi, aorta ve miyokard anevrizması ve diğer herhangi önemli kardiyovasküler komplikasyonların saptandığı olgular.
5. Organik kalp hastalığı olsun ya da olmasın 2-3 derece ve ileri derecedeki atrioventriküler bloklar, hasta sinüs sendromu.
6. Kronik atriyal flutter yada atrial fibrilasyon ile sık gelen paroksismal atriyal flutter yada paroksismal atrial fibrilasyon, Incessant tipte supraventriküler taşikardiler.
7. Kardio-vasküler sifiliz.
8. Ameliyat olsun yada olmasın sol veya sağ ventrikül anevrizması, aort anevrizması hastalığı, göğüs ağrısı ve ritm bozukluğuna neden olan koroner arter ektazileri.
9. Ameliyatla tedavisi olanaksız ya da ameliyattan sonra kişinin çalışma gücüne engel olacak endokard, miyokard, perikard tümörleri.
10. (Değişik fıkra: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad) Ameliyat olsun ya da olmasın her türlü komplikasyonsuz organik valvül lezyonları ve semptom vermeyen koroner arter ektazileri, cerrahî tedavi veya girişimsel kardiyoloji uygulamaları ile başarılı olarak düzeltilmiş komplikasyonsuz koroner damar hastalıkları (Valvül lezyonlarının organik olduğundan şüphe olursa kesin işlem yapılmadan önce C işlemi uygulanır).
AÇIKLAMA: Tüm uçucu sınıflarda (jet pilotu, silâh sistem operatörü hariç) ameliyat olan organik valvül lezyonları haricinde, eforlu EKG, ekokardiyografi, sintigrafi ve girişimsel kardiyoloji çalışmalarıyla komplikasyon tespit edilenlerin tekrar muayene süreleri belirtilmek kaydıyla uçuculuk statüleri devam eder.
11. Ameliyat olsun ya da olmasın, önemli komplikasyon yapmış, organik valvül lezyonları (Kalpte ileri derecede hipertrofi, kalp yetersizliği, kalp ritm bozuklukları vb.).
12. Ameliyat olsun ya da olmasın siyanozla birlikte, EKG, röntgen ve diğer laboratuvar bulguları ile saptanmış, komplikasyon yapmış ya da yapmamış konjenital kalp hastalıkları.
13. Ameliyat olmamış veya ameliyatla tam düzeltilmemiş konjenital kalp hastalıkları.
14. Tüberküloza bağlı perikardit sekelleri ve ameliyatları.
15. Kronik kor pulmonale (Klinik, radyolojik, EKG ve diğer laboratuvar bulguları ile saptanmış). Primer olan yani düzeltilebilen bir hastalığa bağlı olmadığı saptanmış pulmoner hipertansiyon, geçirilmiş ve tedaviye rağmen sağ kalp basınçlarını yükselten veya EKG
de sağ ventrikül yüklenmesi yapmış pulmoner hipertansiyon.
16. Nükslerle birlikte subakut bakteriel endokarditis.
17. Klinik ve laboratuvar yöntemlerle (EKG, radyolojik, ekokardiyografik, katater, biyopsi vb.). saptanmış kardiomiyopatiler.
18. Cerrahî olarak tedavi edilmiş ventrikül kalp kası yaralanmaları.
19. Çeşitli yaşamı tehdit edici aritmiler nedeniyle otomatik implantable kardioverter defibrilatör takılması.
20. Elektrofizyolojik çalışma ile saptanmış infrahis ileti defekti ya da distal ileti sistemi
hastalıkları.
21. Yaşamı tehdit edici ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon gibi ventriküler aritmiler ve bunların kateter ablasyonuyla tedavileri."

burakcarsixxx
03-12-2008, 01:02:18
öncelikle merhaba
ben bu maddelerin a/9 bendindeki operasyonu gecirdim çürük raporu alabilirmiyim eğer yardımcı olursanız sevinirim

erdogan guler
03-12-2008, 09:21:45
A bendi arızalı ama askerliğe elverişli anlamı taşır. Çürüğe girmez.

ygy59
08-09-2010, 11:28:35
Merhaba arkadaşlar benimde bir sorum olacak konuyla ilgili, gerçi konu açılalı baya olmuş ama...
Ben askere gittim, eğitimlere başladık, 10 gün kadar sonra eğitim sırasında kalbinde ani çarpıntı olduğundan dolayı askeri hastaneye kaldırdılar, orada "supra ventriküler taşikardi " teşhisi koydular ve tedavi için Ankara Gata ya sevk ettiler. Gata da "Kateter ablasyonu" ile tedavi ettiler, sonrada 45 günlük hava değişimi verildi. Şu anda hava değişimdeyim. Hava değişimi SDK lı olarak verildi, yani bitime bir hafta kala tekrar Gata gidip muayene olacağım, tekrar kontrollerden geçeceğim.
Sormak istediğim soru acaba tekrar kontrole gittiğimde çürük raporu verirler mi?
açıkcası ben çürük raporu almak istemiyorum. Aslında hastalık tedavi edildiği için ve ben şu anda kendimi iyi hissettiğim için yüzde yüz çürük vermezler diye düşünüyordum fakat, hastanedeki bazı arkadaşlar , Gataya tekrar gittiğimde bir 45 gün daha hava değişimi alıp,sonra geldiğimdede çürük raporu alacağımı söylüyorlar.
Bu konuyla ilgili düşünceeriniz nelerdir acaba

edi_67
11-09-2010, 02:32:30
Merhaba arkadaşlar benimde bir sorum olacak konuyla ilgili, gerçi konu açılalı baya olmuş ama...
Ben askere gittim, eğitimlere başladık, 10 gün kadar sonra eğitim sırasında kalbinde ani çarpıntı olduğundan dolayı askeri hastaneye kaldırdılar, orada "supra ventriküler taşikardi " teşhisi koydular ve tedavi için Ankara Gata ya sevk ettiler. Gata da "Kateter ablasyonu" ile tedavi ettiler, sonrada 45 günlük hava değişimi verildi. Şu anda hava değişimdeyim. Hava değişimi SDK lı olarak verildi, yani bitime bir hafta kala tekrar Gata gidip muayene olacağım, tekrar kontrollerden geçeceğim.
Sormak istediğim soru acaba tekrar kontrole gittiğimde çürük raporu verirler mi?
açıkcası ben çürük raporu almak istemiyorum. Aslında hastalık tedavi edildiği için ve ben şu anda kendimi iyi hissettiğim için yüzde yüz çürük vermezler diye düşünüyordum fakat, hastanedeki bazı arkadaşlar , Gataya tekrar gittiğimde bir 45 gün daha hava değişimi alıp,sonra geldiğimdede çürük raporu alacağımı söylüyorlar.
Bu konuyla ilgili düşünceeriniz nelerdir acabakolay kolay cürük vermezler ,yeniden tetkitlerini yaparlar ,önceki tetkitlere göre iyi cikarsa ,A askerlige elverislidir ,geri hizmet yada spordan muaf olabilirsin,
kalpden cürük almak icin kalp krizi gecirdigine dahil raporlar ,damar tikanikligi, acik kalp ameliyti,kalpde stend bu saydidgim arizalar olursa askerlikden muaftirlar ,ritim bozuk olan tanidiklarim var normalin B raporu almalari lazimdi A raporu aldilar arizali olarak komando olamaz askerligini yapar dige rapor aldilar ve askerliklerini normal olarak yaptilar ,benim amca oglu askeri hastaneye gitmisti orda kronik hepatit b hastalari bile askere alindigini görmüs , inaktiv olanlari,

ygy59
11-09-2010, 23:59:58
Sağol, cevap yazdığın için, bakalım göreceğiz verecekler mi

drweinrot
07-12-2010, 22:08:05
arkadaşlar asd(atriyal septal defect) yani kalp deliğimevcut askerden muaf bir durummudur bilgisi olan varsa lütfen yazsın hepinize kolay gelsin

feyyar
07-12-2010, 22:14:12
arkadaşlar asd(atriyal septal defect) yani kalp deliğimevcut askerden muaf bir durummudur bilgisi olan varsa lütfen yazsın hepinize kolay gelsin

Evet,askerden muaf bir durumdur.Yinede doktorların raporuna göre,haraket kısıtlılığı durumuna göre askerliğe elverişsiz raporu alması veya almanız yüksek ihtimaldir.

drweinrot
07-12-2010, 23:18:46
teşekkür ederim feyyar bey

onderyurthan
07-12-2010, 23:31:29
[QUOTE=feyyar;394813]Evet,askerden muaf bir durumdur.Yinede doktorların raporuna göre,haraket kısıtlılığı durumuna göre askerliğe elverişsiz raporu alması veya almanız yüksek ihtimaldir.[/QUOTE

selam feyyar bey devalet hastanesinde 6 aydır atipik psikoz tanısıyla tedavi görmekteyim şuan teşhisi tam koyamadılar ilaçları aksatmadan kullanın dedi 20 günde bir kontrole gidiyorum ve bu tedavinin en az 1 yıl süreceği söylendi.tedavi etmekte kullandıgım ilaçların içeriğine baktım şizofreni grubu ilaçlar daha önceden de aralıklarla anksiyete teşhisi konmuştu ve yaklaşık 8 yıl önce iş kazası geçirmiştim saağ kolum kırıldı ve şuan eğri belirgin bir tümsek var sağa ve sola dönmüyor ve 2 kg dan fazla ağırlık kaldırmamam söylenmişti.ama bu konuda herhangi bir rapor almadım. sizce ne gibi bir yol izlemem lazım askerliğim suan için 8 ay daha tecilli askerlik şubesi net bilgi vermiyor. ]

feyyar
08-12-2010, 00:20:13
[QUOTE=feyyar;394813]Evet,askerden muaf bir durumdur.Yinede doktorların raporuna göre,haraket kısıtlılığı durumuna göre askerliğe elverişsiz raporu alması veya almanız yüksek ihtimaldir.[/QUOTE

selam feyyar bey devalet hastanesinde 6 aydır atipik psikoz tanısıyla tedavi görmekteyim şuan teşhisi tam koyamadılar ilaçları aksatmadan kullanın dedi 20 günde bir kontrole gidiyorum ve bu tedavinin en az 1 yıl süreceği söylendi.tedavi etmekte kullandıgım ilaçların içeriğine baktım şizofreni grubu ilaçlar daha önceden de aralıklarla anksiyete teşhisi konmuştu ve yaklaşık 8 yıl önce iş kazası geçirmiştim saağ kolum kırıldı ve şuan eğri belirgin bir tümsek var sağa ve sola dönmüyor ve 2 kg dan fazla ağırlık kaldırmamam söylenmişti.ama bu konuda herhangi bir rapor almadım. sizce ne gibi bir yol izlemem lazım askerliğim suan için 8 ay daha tecilli askerlik şubesi net bilgi vermiyor. ]

Ben doktor değilim,öncelikle geçmiş olsun.

Bu gibi durumlarda,askeri hastanelerde kontrolden geçersiniz,durumunuz ona göre değerlendirilir.

kavalcı
17-08-2017, 23:56:59
Merhaba Arkadaşlar. Karaciğerim'de 164*98 mm çapında hidatik kist var. Askerliğe engel olur mu ??? LÜTFEN BİR BİLGİ VERİN BANA. LÜTFENN !!!!!!

- - - Updated - - -

Merhaba Arkadaşlar. Karaciğerim'de 166*98 mm çapında hidatik kist ve Sol böbreğimde 37 mm çapında yine hidatik kist var. Bu durumum askerliğime engel bir durum olur mu ???? LÜTFEN BANA BİR CEVAP VERİN..... LÜTFENNN !!!!

kavalcı
28-08-2017, 00:35:31
Merhaba Arkadaşlar. Karaciğerim'de 166*98 mm çapında hidatik kist ve Sol böbreğimde 37 mm çapında yine hidatik kist var. Bu durumum askerliğime engel bir durum olur mu ???? LÜTFEN BANA BİR CEVAP VERİN..... LÜTFENNN !!!!

Erdoğan Kırcalı
28-08-2017, 08:00:05
Kuvvetle muhtemel askerliğe elverişsizdir raporu alırsınız.
Tüm talil, raporlarınızı muayeneye gittiğinizde mutlaka götürün ve rahatsızlığınızı belirtin.

1.Akciğerlerin, objektif klinik belirtilerle birlikte bulunan veya lâboratuvar yöntemleri ile fonksiyon
bozukluğu yapmış,yabancı cisimleri, konjenital anomalileri, hava kistleri ve kist hidatikleri.

2.Akciğer ve mediastenin tıbbi ve cerrahi olarak tedavi edilmiş ancak fonksiyon bozukluğuna neden olmuş iyi huylu tümörleri.

1. Akciğerlerin ileri derecede irreversibl fonksiyon bozukluğu yapmış büyük hava kistleri, yabancı cisimleri, konjenital anomalileri, iyi
huylu tümörleri, çok sayıda ya da çok büyük olup ameliyattan yararlanamayacak olan kist hidatikleri.

Cerrahi tedaviye rağmen (tüp torakostomi hariç) nüks eden pnömotorakslar.

1. Etyolojisi ne olursa olsun ileri derecede fonksiyon ve şekil bozukluğu yapmış plevra kalınlaşmaları.
2. Tıbbî ve cerrahî olarak tedavi edilemeyen pnömotorakslar ve kronik ampiyem.
...

kavalcı
05-09-2017, 23:50:28
Cevabınız için çok tşk ederm beyefendı. Sğolun. Fakat numara ile yazdıklarınızdan pek bişey anlamadımç onları bana ufak ve açıklayıcı bi şekilde anlatırsanız çok sevinirim. saygılarımla