PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Sendikaya başvuruhln
28-08-2008, 14:34:28
İyi günler,
Türk Telekomun alt bünyesinde açılan bir firmada çalışmaktayım.Telekomda sendika olmasına rağmen bizde henuz yok.İşyerimizde sendikalaşma çalışmaları yürütmekteyiz.Çağrı merkezi olduğumuz için üye çalışmalarında zorlanmaktayız.Öğrenmek istediğim şu sendikanın gelmesi için %50+1 üye sayısı,bakanlığa yetkilendirme başvurusu aşamasında mı önemli yoksa toplu iş sözleşmesine oturulduğunda mı.. Sayımız şuanda %49 lar da ve bu sayıyı bir türlü aşamıyoruz.bu konuda bilgi verirseniz sevinirim

Harun Gür
28-08-2008, 22:34:01
% 50+1 işyerinde yetkili sendika olabilmek için (Bakanlıktan yetki talebinde bulunabilmek için) gerekli orandır.

Ancak toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için o iş kolunda çalışanların en az % 10'u sendikanıza üye olmalıdır ki, bu Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlığın işkolu istatistikleri olarak yayınlanır.

Selamlar,

hln
29-08-2008, 13:10:29
Bilginiz için teşekkürler.
Sendika avukatına ulaşamadığım için,bir konuda da beni aydınlatmanı rica edicem.Telekomda şuanda zaten bir sendika var alt bünyesinde kurulan firmamızında sendikanın toplu iş sözleşmesinden yararlanması için dava açıldı. Firma yapılan talebi kabul etmediği için,bu dava süresince de yine sayı önemlimidir peki..
İyi Günler

Harun Gür
02-09-2008, 22:01:10
İş Kanunu 2. maddesi uyarınca allt işverende çalışan işçiler asıl işverenin tabi olduğu toplu iş sözleşmesinden yararlanamazlar.

Buna istisna; alt işveren sözleşmesinin muvazaalı (kanuna karşı hileli) olmasıdır ki; bu durumda alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri olarak kabul görürler ve asıl işverenin tabi olduğu toplu iş sözleşmesi hükümlerinden başlangıçtan itibaren yararlanmaları gerekir. Bu konuda muvazaa iddiası ile toplu iş sözleşmesi farklarının Mahkeme yoluyla talep edilmesi sık rastlanan uygulamalardandır.

Sizin sorunuza has olmak üzere; eğer muvazaa iddiası ile bir dava açıldı ise sayı önemli değildir.

Selamlar,

oznurko
02-12-2008, 09:16:27
Peki %50+1 şartı hangi yasada geçmektedir?
bilgi verebilir misiniz..

Harun Gür
02-12-2008, 22:37:14
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu :


Yetki:
Madde 12 - Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunun (tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık işkolu hariç) üyesi bulunduğu işçi sendikası,toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinin her birinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması halinde bu işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. İşletme sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak nazara alınır ve yarıdan fazla çoğunluk buna göre hesaplanır.
Bir işveren sendikası,üyesi işverenlere ait işyerleri,sendika üyesi olmayan bir işveren ise kendi işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.
(Değişik:3/6/1986 - 3299/2 md.) Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunun tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanacak istatistikler esas alınır. Bu istatistiklerde belirtilecek işkolundaki bütün işçi sayısı ile bu işkolundaki sendikalara mensup üye sayısı toplu sözleşme ve diğer işlemler için istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Yetki belgesi almak üzere müracaat eden veya yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez.
(Değişik: 3/6/1986 - 3299/2 md.) Yayımından itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen istatistikler kesinleşir. Ancak, istatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesiyle bu süre içinde Ankara İş Mahkemesine başvurulabilir. Mahkeme bu itirazı 15 gün içinde sonuçlandırır. Mahkemece verilen karar ilgililerce veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca temyiz edilebilir. Yargıtayca bu temyiz talebi 15 gün içinde kesin karara bağlanır.
Yetki tespiti için işçi sendikasının başvurusu:
Madde 13 - (Değişik birinci fıkra: 27/5/1988 - 3451/2. md.) Bir toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazıyla başvurarak kurulu bulunduğu işkolunda üye sayısı itibariyle yüzde on (tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık işkolu hariç) oranını sağladığının belirlenmesini ve sözleşmenin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinde başvuru tarihinde çalışan işçiler ile üyelerinin sayısının tespitini ister. İşçi sendikası kendisinde bulunan üyelik fişlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki için başvurduğu tarihten itibaren üç işgünü içinde işverene vermek zorundadır. Çalışma Bakanlığı, kayıtlarına göre sendikanın çoğunluğu haiz olması halinde, toplu iş sözleşmesi yapma başvurusunu işyerindeki işçi ve üye sayısını, o işkolunda kurulu işçi sendikalarıyla taraf olacak işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene başvurunun alındığı tarihten itibaren altı işgünü içinde başvuru tarihindeki kayıtlara göre bildirir. Çoğunluğu haiz olmadığının tespiti halinde bu bilgiler sadece başvuran sendikaya aynı süre içinde bildirilir.

sultan_elitok
05-12-2008, 13:21:19
şu an sendikalı olma ve olmama konusunda sorunlar yaşanmakta sanırım.yeni başladım. ve dayanışma şeklinde sendikanın haklarından yararlanabileceğimizi öğrendik ve dilekçemizi verdik.peki normal olarak sendikaya ne zman geçebiliriz?bi tarihi var mı bir de biz şu an 2 aylık deneme süresindeyiz. bu sendikaya girmemiz bizi işten çıkarılma gibi bir sıkıntıya sokar mı?özellikle belirteyim işe girerken pek tasvip etmediklerini bildirdiler.cevap bekliyorum lütfen.

hln
21-01-2009, 10:05:10
Merhaba,
Davayı kazandık :) ilginiz için çok teşekkür ediyorum.
İyi çalışmalar.