PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yerel internet haber sitesi yoluyla hakaret ve tazminat davasıayaronline
05-08-2008, 10:40:05
İnternet ortamında yayın yapan yerel bir internet gazetesi sorumlu müdürüyüm.
Bir köşe yazarımızın köşesinde yazdığı yorumundan ötürü hem gazetem hem de yazarımız hakkında tazminat ve hakaret davası açıldı.

(Dava imtiyaz sahibi adına açılmıştır.)

Yazarın yayımlanan yazısı aşadaki gibidir bir suç unsuru oluşturmakta mıdır?

Davacı iddianamesinde

Söz konusu yazıda (***) için:
1. “Ülke yararına olmayan görüşlere itibar eden”
2. “… derin görüşlere selam çakarak…”
3. Başbakanına asker sopası gösterecek kadar ileri gidebilmişti”
4. “Yüce meclisin aldığı kararı eleştirmek ve onu uygulamamak sesin ne haddine”
5. “YÖK başkanının söylediklerine kulak asmayan” şeklinde hakaret içen ve habercilikle ilgisi olmayan ifadeler kullanılmış, müvekkil bu ifadeleler küçük düşürülmüş, hakkında kin ve nefret duyguları yaratılmıştır.

"Basın Kanunu, Medeni Kanun’un 24. ve Borçlar Kanunun 49. maddeleri gereğince, davalılar aleyhine ve müvekkil lehine müştereken ve müteselsilen 10.000 YTL manevi tazminata hükmedilmesi." şeklinde dava açılmıştır.


Kurum ve kişi isinleri (***) ve (x) olarak verilmiştir.

Yardımcı olursanız sevinirim.

Yazarımızın Yazısı

(***) Tavrı; Jakobenlik

Bir dostum bugün bana (xxx) Gazetesi Sahibi ve Başyazarı (xxx) beyin yazısını postalamış. “Türkiye Gerçekleri ve İki Örnek...” başlıklı yazıda Sayın (xxx) büyük bir hassasiyetle (***)’ün icraatlarını mercek altına almış ve YÖK ile çatışmasının (x iline) ve (x kuruma) yarar getirmeyeceğini çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Ben de hiç yorumsuz, selamsız ve sabahsız yazıyı gönderen arkadaşıma “siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, yorumunuz nedir” diye cevap yazdım. Ancak cevabını da beklemedim. Öyle ya bunu bana gönderen ya sevdiği ve benim de istifade etmem için ya da sevmediği bu yazıdan benim de haberim olması için göndermiştir. Her iki halde de benim görüşüm değişmeyecekti.

Çünkü Sayın (***) çeşitli vesilelerle görüşünü açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. Geldiği günden beri ulusalcılarla dans eden ve onların ülke yararına olmayan her görüşüne itibar eden bu zat, ülkenin Başbakanıyla bile çatışmayı göze aldığına göre bağlı bulunduğu bir kuruma da posta koyabilirdi. Sayın (***) “Anadolu’daki bazı kent üniversitelerinin kentleriyle bütünleşmek yerine kentleriyle ayrıştıklarını söyleyebiliriz. Bunlar yaşadıkları vilayetlere yazık ediyor. Yayın alanımızda bulunduğundan (x kurumuyla) ilgili kayıt düşeceğiz.” dedikten sonra Sayın (***) hem YÖK ile hem de hükümetin başı ile ortaya çıkan polemiklerine vurgu yaptıktan sonra Sayın (***) tavrını “Jakoben bir anlayışın demokrasiye direnişi veya azınlığın çoğunluğa tahakkümü olarak yorumluyoruz. Böyle olunca da kayıkçıların kavgasının bedelini nasıl balık bekleyen vatandaş ödüyorsa, Anayasa hükmüne direnen rektörlerin tutumunun bedelini de o iller çekecek gibi...” diyerek eleştiriyor.

Sayın (***) bu tutumu yeni değil daha geldiği günlerde derin güçlere selam çakarak “tarikat ve cemaatlere bu üniversitenin kapısının kapalı olduğu bilinmelidir” görüşünü açıkça deklare ediyordu. Oysa tarikat ve cemaatler dediği vehminden başkası değildi. Sanki başka bir ülkeye gelmiş müstemleke valisi edasıyla şehri ve üniversiteyi gerici güçlerden temizleyecekti. Daha sonra bu şahin kişiliğine yakışır tavır ile ülkenin demokratik yollarla gelmiş Başbakanına asker sopası gösterecek kadar ileri gidebilmişti. Sayın (***) bununla da kalmayarak alacağı personelin bütün vasıflarını sayacak kadar ileri gidebilmiş ve adeta kişiye özel iş ilanları verebilmişti. Şimdi de kalkmış “Dinsel mülahazalarla yola çıkılarak yapılacak düzenlemeler, hukuksal bir nitelik taşımaz ve aynı zamanda hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.” diyebiliyor. Sanki bu mülahazalar ileri sürülerek bir karar alınmış gibi. Hangi mülahaza olursa olsun Yüce Meclisin aldığı bir kararı eleştirmek ve onu uygulamamak senin ne haddine? Ama dayandığı güce o kadar bel bağlamış ki “hasmı kadı olanın yardımcısı Allah olsun” misali kimi kime şikayet edeceksin? Şikayet edilenler “bizler cumhuriyetin rektörleriyiz; cumhuriyetin savcıları bize ne yapacak?” diyorsa bu işi konuşmak ve halletmek daha uzun sürer.

Sayın (xxx), (x illerinin) üniversitelerinin rektörlerinin türban konusunda gösterdiği hassasiyeti takdirle ifade ettikten sonra “İşte o zaman (x ili) halkı bakalım rektörüne ne diyecek? Sen (xxx) Üniversitelerinin rektörlerinden daha mı laiktin?”diye soracağını belirtiyor. “(***) YÖK’le giriştiği kavganın bedelini bize göre (x ili) halkı ve üniversitesi ödeyecek.” diyor. Güzel söze ne denir veya daha nasıl açıkça ifade edilir ki…

Geldiği günden beri halkın değerlerine hiç değer vermeyen, halkın seçtiğine posta koyan, YÖK Başkanın söylediklerine kulak asmayan biri hangi imkanlarla üniversitesini geliştirip zenginleştirecek! Üniversite han, Sayın (xxx) de yolcudur. O gider ama üniversite bize kalacaktır. Kendi kişisel görüş ve düşüncelerini bir kenara koyup üniversite için yapacağı şeyin azamisini yapma gayreti işçinde olmalıdır. Yoksa birileriyle itişip kakışarak bir yere varılamayacağını en iyi rektörün bilmesi gerekir.

önder71
05-08-2008, 13:41:07
"Basın kanunu, Medeni Kanun’un 24. ve Borçlar Kanunun 49. maddeleri gereğince, davalılar aleyhine ve müvekkil lehine müştereken ve müteselsilen 10.000 YTL manevi tazminata hükmedilmesi." şeklinde dava açılmıştır.” Şeklinde bilgi vermişsiniz.

1-5187 sayılı Basın Yasasının amaç başlıklı 1.maddesinde “Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar.” Hükmü yer almaktadır. Aynı yasanın tanımlar başlıklı 2.maddesinin ”a” bendin de “Basılmış eser: Yayımlanmak üzere her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınlarını” ifade ettiği belirtilmiştir.

Özetle, internet ortamında yayınlanan gazetelerde, basın kanuna göre değerlendirme yapılması mümkün değildir.

2-Medeni kanun ve borçlar kanununun 49.madde ise manevi kişisel değerlere yapılan haksız saldırı nedeni ile açılan manevi tazminat davasını ilgilendiren hükümlerdir.
Dolayısı ile hakkınızda açılan bir ceza davası değil, hukuk davası bulunmaktadır. Bu durumda 5156 sayılı yasa ile 5187 sayılı yasa kapmasında suç anlamında değerlendirme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

3-5156 sayılı yasanın 6/2.maddesinde “ Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.” Hükmüne yer verilmiştir.
Bir anlamda, yazar haricinde, 5156 sayılı yasada “Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,ifade eder” şeklinde hüküm de göz önüne alındığında, gazetenin bu hukuka aykırılıktan sorumlu olmaması gerektiği, başka yükümlülüklerinin ihlal edilmemiş olması halinde ileri sürülebilir gibi geliyor….Zira hukuka aykırılık kavramı tüm hukuk sitemi ve dolayısı ile hukuk davalarını da ilgilendiren bir kavram olduğunu düşünülebilir.

4-Haberin abartılı kaleme alınması, yazının bir haber ve gazeteci ürünü olduğunun kabulü halinde mümkündür. Zira acımazsıca eleştiri hakkının basın mensuplarına, haber verme hakkı kavramı içinde verildiğine ilişkin yargı kararları bulunmaktadır. Olgu ve olayın gerçek olması kaydı ile abartı sorumluluk doğurmaya bilir.

Bir avukat aracılığı ile davanızın takip edilmesi, iyi faydalı ola

ayaronline
08-08-2008, 10:25:16
"Acımazsıca eleştiri hakkının basın mensuplarına, haber verme hakkı kavramı içinde verildiğine ilişkin yargı kararları bulunmaktadır." demişsiniz.
Bu yargı kararlarına bir örnek var mıdır, bu bilgilere nasıl ulaşa biliriz?

Dava imtiyaz sahibi adına açılmıştır. Davaya imtiyaz sahibi dışında sorumlu müdür de girip takip edebilir mi bu tür davalar halka açık mı yapılıyor bu konuda da bilgi verirseniz sevinirim.