PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Zamanında cevaplanmayan dilekçenin kabul edilmişyavuzsenyigit
14-04-2005, 17:27:06
Doğum sonrası aylıksız izin için eşim on beş gün önce dilekçe ile müracat etti. İzin Yönergesi'nde aylıksız izin isteyen memur başvurusunu on beş gün önce yapmalıdır ifadesi geçiyor. Bize yazılı ya da sözlü hiçbir cevap verilmedi. Buna göre başvurumuz kabul edilmiş sayılır mı? Eğer kabul edilmiş sayılırsa bunun yasal dayanağı nedir?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

KAYNAK:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ
(Tebliğler Dergisi ile Yayımı : Cilt: 56 - 10.05.1993 - Sayı: 2382)

bizce
15-04-2005, 14:47:27
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nunun aylıksız izni düzenleyen 108. maddesi 5223 sayılı yasayla değiştirilmiştir. Buna göre doğum yapan memura, mezkur kanunun 104. maddesi gereğince kullanmış olduğu iznin bitiminden sonra 12 aya kadar aylıksız izin verilir denilmektedir. Değişiklikten önce, "verilir" ifadesi "verilebilir" şeklindeydi. Yapılan bu değişiklikle memura, talep etmesi halinde 12 aya kadar aylıksız izin verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Şİmdi burada önemli olan konu; memurun aylıksız izin kullanma isteğini içeren dilekçenin ne zaman verileceği ve İdarenin bu dilekçeye cevap verip vermeyeceğidir. Sadece Milli Eğitimde değil diğer kamu kuruluşlarında da yerleşik uygulama; bu talebin idarenin yetkili kurullarınca onaylanarak talep sahibine cevap verilmesi şeklindedir. Bu nedenle söz konusu yönerge gereğince 15 günlük süre şartına uyularak dilekçe verilmiş olsa dahi İdarenin bu talebi olumlu değerlendirdiğine dair bir yazının talep sahibine verilmesi gerekir. Şayet İdare tarafından böyle bir yazı verilmeden "ben nasıl olsa şekli hususları göz önünde bulundurarak dilekçemi verdim" rahatlığıyla hareket edilip talep sahibi aylıksız izne ayrıldığını sanıp aylıklı iznin bitmesinden sonra işe başlamaz ise mezkur kanun gereğince bazı şartların gerçekleşmesi halinde görevden ayrılmış sayılacaktır. Bu nedenle, talep sahibi, dilekçenin akibetini gerekirse şifahi olarak araştırmalı, araştırma neticesinde şayet talebin onay aşamasında olduğunu ve aylıklı doğum izninin bitimine yetişmeyeceğini öğrenirse işbaşı yapmalı ve sürecin sonuçlanmasını beklemelidir. Eğer araştırma neticesinde talebinin olumlu karşılanmayacağını öğrenirse ya da talebi olumlu karşılanmamışsa İdari Yargılama Usul Kanunundaki sürelere riyayet ederek iptal davası açmalıdır.