PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdari işleme karşı maddi ve manevi tazminat davasıAv.Ahmet Kezer
14-04-2005, 17:23:11
Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, hazine avukatlığı için sözlü sınav ilanında bulunmuştur.Söz konusu sınav şartlarında "asil veya aday devlet memuru olma" şartını aramıştır. İlanına yasal dayanak olarakta 13.10.1999 tarih ve 23845 sayılı resmi gazetede ilan edilen,Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hazine Avukatlığına Atanacaklar hakkında Yönetmeliği göstermiştir.Bahse konu yönetmelikte "asil veya aday devlet" memuru olma şartı yok.Bakanlığa yaptığımız müracat hukuka aykırı şekilde kabul edilmemiştir.Bakanlık aleyhine idari yargıda dava açacağımdan,ve bu site üyelerini kendime yakın bulduğumdan aşağıda belirtmiş olduğum sorulara cevap verirseniz sevinirim.
1)İdari işlemin ve sınavın iptali istemek (18.04.2005 de sözlü sınav yapılacaktır) ne kadar mantıklı ve uygulanabilir bir talep olabilir?
2)Açacağımız maddi ve manevi tazminat davasında esas alacağımız objektif kriterler nelerdir?
3)Sınav şartlarını kanunun ve yönetmeliğin açık hükümlerine rağmen, hukuka aykırı düzenleyenlerin sorumluluklar nelerdir?
4)İstenecek tazminat miktarının ne kadarı makul ve makbuldur?
Şimdiden verilecek tüm yanıtlar için teşekkürler ve saygılar.
Av.ahmet KEZER,ahmetkezer44@yahoo.com

Av.Fırat Bayındır
14-04-2005, 17:31:54
İlanın dayanağı olarak gösterilen yönetmelikte asil veya aday devlet memuru olma şartı yoksa ve başvurunuz bu nedenle reddedilmişse işlemin (sınavın) iptalini dava edebilirsiniz.
Katılamadığınız bir sınavda başarılı olup olmadığınızı belirlemek mümkün olmadığından tazminat isteyebilmeniz bana pek mümkün görünmüyor.

Av.Ahmet Kezer
14-04-2005, 17:39:32
Yanıtınıza teşekkür.Fakat sınav 18.04.2005 tarihinde yapılacak,hukuken ve fiilen sınavın iptali bu aşamada mümkün değil.Dava açıldığında mutlaka iptal edilecektir. Fakat o zamanda iptal edilecek sınav yapılmış olunacaktır.Sınava katılan diğer adayları da mağdur etmek istemem. Yada önce sınavın iptalini isteyip daha sonra mı tazminat davası açsam.
saygılarımla... Av.Ahmet KEZER.ahmetkezer44@yahoo.com