PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Miras için kardeş kardeşi tanımıyorselimom
12-04-2005, 11:40:12
bana yardımcı olacak birini bekliyiorum!!!
annemi 7 sene önce kaybettim. Babamla yaşamaya başladım. 40 öncede babam vefat etti. Biz 5 kardeşiz.Ben en küçükleriyim hepsi evli ben bekarım. En büyük abim ilk günden beri evi satmak istiyor. Şimdi dahada beter herkesi rahatsız ediyor. Hiçbirimiz satılmasını istemiyoruz. Ama onun şerrinden korkuyoruz. Acaba 5 hissedarın 1 tanesi isterse ev satılır mı? Eğer satılırsa ben sokakta kalacağım.. Ne olur yardım edin...
Teşekkürler...

kumru
12-04-2005, 12:47:01
babanızın ölümü üzerine babanıza ait mallar kanuni mirasçıların üzerine iştirak halinde mirastaki hisseleri oranında geçer
İştirak halindeki ( elbirliği ) mülkiyet türünde, ortakların payları belli olmayıp, taşınmazların tamamı üzerinde miras payları oranında hak sahibirler.

İştirak halinde mülkiyette mirasçılardan birinin tek başına, üçüncü kişilere yaptığı kayden tapu satışları ile satış vaadi sözleşmeleri tüm mirasçılar katılmadığı için geçerli değildir.

İştirak halinde mülkiyet üzere olan taşınmaz malda, iştirakçilerden birinin üçüncü kişi durumunda olan başka bir şahsa yapacağı satış vaadi, kural olarak geçerlidir. Ne var ki, işitirak çözülmedikçe, üçüncü şahıs yönünden sözleşmenin ifa olanağı yoktur.

Medeni Kanunun iştirak halinde mülkiyete ilişkin hükümleri
MADDE 630 - Şeriklerin hak ve vazifeleri iştiraki tevlit eden kanun veya mukavele hükümleri ile muayyendir.
Hilâfına bir hüküm olmadığı halde şeriklerin hakları ve hususiyle malik oldukları şeyde tasarruf salâhiyetleri ancak ittifak ile verecekleri karar mucibince kullanılabilir. İştirak devam ettiği müddetçe taksim ve şayi cüzde tasarruf caiz değildir.
Yani buna göre mirasçılar mallar üzerinde tek başına tasarrufta bulunamaz satamaz kiralayamaz. Ancak ittifak oybirligi ile yapabilirler

Ancak ; iştirak halinde mülkiyette dahi paydaşlardan biri öteki paydaşların olurlarını almadan veya miras şirketine temsilci atanmadan tek başına ortak taşınmazdan yararlanmasına engel olan paydaş aleyhine elatmanın önlenilmesi davası açabilir. Ancak, o paydaşın, payına karşılık çekişmesiz olarak kullandığı bir kısım yer varsa açacağı elatmanın önlenilmesi davasının dinlenme olanağı yoktur. Yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarına ve aynı doğrultudaki bilimsel görüşlere göre payından az yer kullandığını ileri süren paydaşın sorununu elatmanın önlenilmesi davası ile değil, kesin sonuç getiren taksim veya şuyuun satış yoluyla giderilmesi davası açmak suretiyle çözümlemesi gerekmektedir. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2002/1-439 K. 2002/478 T. 5.6.2002

Av.Bülent Ahmetoğlu
12-04-2005, 13:25:47
Paydaşlardan biri ortaklığın giderilmesini isteyebilir.

ahmet54
29-04-2011, 22:53:31
Paydaşlardan biri ortaklığın giderilmesini isteyebilir.

Yani buda kaç hisse olursa olsun hissedarlardan birisi ayrılmak istese mal satılır mı ?
Birde satmak isteyen hissedar diğer hissedarlara payını satmak istemiyorsa dava açarak değer tespiti ile diğer hissedarlar satan hissedarın payını alabilirmi?
zamanınızı ayırıp cevapladıgınız için teşşekkür ederim.

Erdoğan Kırcalı
30-04-2011, 09:42:30
Yani buda kaç hisse olursa olsun hissedarlardan birisi ayrılmak istese mal satılır mı ?
Birde satmak isteyen hissedar diğer hissedarlara payını satmak istemiyorsa dava açarak değer tespiti ile diğer hissedarlar satan hissedarın payını alabilirmi?
zamanınızı ayırıp cevapladıgınız için teşşekkür ederim.

Hissedarlardan herhangi biri , ortaklığın giderilmesi davası açarak satışın gerçekleşmesini sağlayabilir.
Tarafların dava yoluna gitmeden önce anlaşamaması durumunda , açılacak bu davada hissedarlardan biri veya birkaçı yada hissedar olmayan herhangi biri, kısaca açık arttırmaya katılıp en yüksek ücreti veren kişi satın alır.
Satın alan KDV sini öder, satıştan elde edilen gelirden dava giderleri düşüldükten sonra kalan, hisseleri oranında hak sahiplerine paylaştırılır.

Şenol Eker
30-04-2011, 13:40:04
kaç hisse olursa olsun hissedarlardan birisi ayrılmak istese mal satılır mı ?
Sorunuzun bu kısmını çok net cevaplayayım:
Evet, dediğiniz gibi. Milyarda dokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz hissesi olan satılmasın dese, milyarda bir hissesi olan satılsın dese, satılır.

kartograf
13-05-2011, 19:39:41
Miras malında iştirak halinde mülkiyet vardır. Bu mülkiyet devam ettikçe bir malın satımı ancak tüm hissedarların oybirliği ile vereceği kararla olur.