PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Ceza ertelenir mi?Av.Ragıp Atay
01-04-2005, 23:09:08
DİYARBAKIR
4 NOLU AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(5190 Sayılı Kanun’un 1. Maddesinde Yazılı Suçlara Bakmakla Görevli)

MÜTEFERRİK KARAR

Müt. Kar. No : 2004/807
Esas No : 2000/123 (Erzurum DGM’nin)
İlmat No : 2004/137 İl.Muh.

BAŞKAN : MUAAMMER KARATAŞ (30850)
ÜYE : CÜNEYT GALİP İPEK (26487)
ÜYE : MEHMET YALÇIN (29947)
KATİP : İSMAİL ÖZÇELİK (694)

Diyarbakır C.Başsavcılığı’nın 20.12.2004 gün ve 2004/137 İl.Muh. sayılı yazısı ile hükümlü Mükerrem ERTOSUN’un 02.12.2004 tarihli dilekçesi ile Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11.11.2004 gün ve 2004/302 Değişik İş. Sayılı kararına itiraz ettiği 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5237 sayılı yasanın lehine olan maddesinin uygulanmasını talep ettiği, Diyarbakır C.Başsavcılığı’nın yazıları ile hükümlünün infaz edilen ceza süresi dikkate alınarak 5237 sayılı yasanın yürürlüğe gireceği güne kadar ertelenmesine ve başka suçtan hükümlü bulunmadığı takdirde tahliyesine karar verilmesi talep edildiğinden;
Evrak incelendi,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Adıyaman Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan Nahsen ve Fatma’dan olma 1967 D.lu Gaziantep ili Nurdağı ilçesi Kömürler Köyü nüfusuna kayıtlı Mükerrem ERTOSUN Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 23.02.2001 gün ve 2000/123 Esas ve 2001/65 Karar sayılı hükmü ile TCK’nun 403/1-6-7, 59/2 maddeleri gereğince neticeden 24 yıl Ağır Hapis Cezası ve 4.209.375.000 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilip verilen karar kesinleşmiştir.
1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bu suç için tayin olunan ceza miktarı nazara alındığında, hükümlünün cezaevinde kaldığı süre, TCK’nun 2. maddesine göre yeniden yapılacak düzenleme sunucu alacağı cezanın infazını doldurmuş bulunduğundan, hükümlünün itirazının kabulü ile Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11.11.2004 gün ve 2004/320 Değişik.İş. sayılı kararının kaldırılarak İNFAZININ DURDURULMASINA, başka suçtan tutuklu veya hükümlü bulunmadığı takdirde yukarıda yazılı bu hükümden dolayı derhal SALIVERİLMESİNE,
karar gereğinin yerine getirilmesi için Diyarbakır C.Başsavcığılı’na gönderilmesine,
Cumhuriyet Savcısı’nın yazılı görüşüne uygun olarak, itirazı kabil olmak üzere evrak üzerinde oybirliği ile karar verildi. 21.12.2004

Av.Feyz Pazarbaşı
04-04-2005, 00:20:59
Ertelenir.