PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : TİS'ten doğan ücret farkı sosyal yardım parası ve ikramiyeye işletme kredi faizi uygulanması gerekir'e ait sorular?center
15-06-2008, 10:24:25
T.C.
YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No : 2006/3541

Karar No : 2006/24567

Tarihi : 25.09.2006


Toplu iş sözleşmesinden doğan ücret farkı, sosyal yardım parası ve ikramiyeye işletme kredi faizi uygulanması gerekir.

Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, ücret zammı, sosyal yardım, ilave tediye, ikramiye, bayram yardımı, yıllık izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş ve davacı avukatınca da duruşma talep edilmiş ise de; HUMK.nun 435. maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- TİS’den doğan ücret farkı, sosyal yardım, bayram parası ve ikramiyeye işletme kredi faizi uygulanması gerekirken yasal faiz uygulaması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 25.09.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yukarıda karşılaştığım bu yargı kararına ilişkin sormak istediklerim.
a) İşletme kredi faizi sabitmidir, Ne kadardır?
b) Mevcut 6 aylık dönemdeki TİS'e ait bu faiz oranı ne olur?(6 ay sonunda imza edildiği düşünülerek)
c) Bu faiz uygulanmıyor ise bu karar emsal gösterilerek dava ile bu faiz alınabilirmi?
d) Geriye dönük 5 yıllık dava açma hakkı varmıdır, Dava açan işçi bunu alabilirmi.

webrot
07-02-2009, 23:55:55
Tis'ten doğan ücret farklarına faiz işletilmiyor muş? Bir avukat arkadaşımız sağolsun böyle beyan etti.