PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdare mah. kararını nasıl uygulatacağımduzgun
30-03-2005, 18:53:58
Merhaba,

Düzce iline ilk atamam yapıldığında 2002 yılında, yolluk ödenmemişti ben bunun üzerine Sakarya ikinci idare mahkemesine 30.06.2003 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı alehinde dava açtım. 25.02.2004 tarihinde karar lehime olacak şekilde karar verildi.

Kararda şöyle yazıyordu : hesaplanacak yolluk tutarının 26.06.2003 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine , aşağıda dökümü yapılan ... yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine oy çokluğuya karar verildi.

Bu karar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay İkinci Dairesi'ne temyiz isteminde bulundu. Danıştay karşı tarafın temyizini 14.01.2005 tarihli kararında reddetti.

Benim elimde şu an yolluk ve mahkeme giderlerinin ödenmesine dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmaktadır.

Yalnız ben dava açtığımda düzce ilinde öğretmenlik yapmaktaydım. Şimdi İstanbul ilindeyim. Daha önce Ordu ilinden Düzce iline atamam yapılması sonucu gelmiştim. ve Ordu-Düzce arası yolluğumun verilmemesi nedeniyle dava açmıştım. Dava kararında Ordu-Düzce arası ibare bulunmamaktadır. Yani Düzcedeki eski okulumda yada Milli Eğitim Bilgi İşlem Merkezinde ancak ordudan geldiğime dair belgeler vardır.

Mal müdürlüğüne dava sonucu hakkettiğim parayı nasıl alabileceğim konusunda bilgi almak istediğimde muhattabınız biz değiliz dediler ve kovuldum. Dava açan memurlar pürüz sanki. :)

Şu an İstanbulda Pendik ilinde görev yapmaktayım. Burada Ordu ilinden Düzce iline atamamın yapıdığına dair bilgi olmadığından tahakkuk ta yaptıramıyorum. Doğal olarak hesaplama söz konusu olmuyor.

Eski okulum ile bir bağlantım kalmadığından oradanda herhangi bir istekte bulunamıyorum.

Şu an ne yapmam gerektiği hakkında bilgi verebilirmisiniz?

Okuluma ne tür bir dilekçe yazmalıyım. Direk okulamı yoksa okul aracılıyla Milli Eğitim Bakanlığınamı dilekçe yazmalıyım.
Veya okul eski okulum ile bağlantımı kurmalı yada Milli eğitim bu işlemlerin hepsini yapıp gerekli açıklamayı verir mi?

Nereden ne şekilde bu mahkemenin verdği karar neticesindeki parayı isteyecem?


Aydınlatırsanız mutlu olacam.
İyi çalışmalar. Bol kazançlar.

Av.Tayfun Eyilik
30-03-2005, 22:02:46
sevgili öğretmenim
idarenin yargı kararlarına uyması mecburidir. Hakkınızı elde etmek için bir çok yolunuz var
birincisi açılan davada davalı olarak gösterdiğiniz idareye bir dilekçe ile karar gereğinin yerine getirilmesini arz ederek kararın bir örneğinide dilekçenize ekleyin. Bir süre bekleyin 30gün sonra mahkeme kararını alarak bir icra dairesine gidin ve ilamlı icra takibi yapın

başka haklarınızda var ilgili maddeyi okuyunuz


Kararların sonuçları:
Madde 28 – 1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare,gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.Ancak,haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında,bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.
2. (Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) Tam yargı davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içerenler genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.
3. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
4. Mahkeme kararlarının (otuz) (1) gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi,kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.
5. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildirilir.
6. Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecikmesi sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödenir.

duzgun
31-03-2005, 00:56:32
Cevap için çok teşekkür ederim.

Davalı : Milli Eğitim Bakanlığı
Eski Okulum : Düzce Cumayeri Çok Programlı Lisesi
Yeni Okulum : İstanbul Pendik Kiliçaslan İlköğretim Okulu

Memuriyette silsile mevzusu var.

Şimdi herhangi bir şikayet yada dilekçemi şu an görev yaptığım okul müdürüne vermem gerektiğini sanıyorum. silsileyi mahkeme kararında aşabiliyormuyuz bilmiyorum.

Talebimi direk okul müdürünemi çilekçeyle vermem gerekli yoksa Milli eğitim bakanlığına iletilmek üzere okul müdürlüğünemi vermeliyim?

İyi çalışmalar.

duzgun
31-03-2005, 01:35:11
31/03/2005

MİLLİ EĞİTİM BAĞANLIĞI�NA İLETİLMEK ÜZERE,
KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE;
PENDİK / İSTANBUL


Ekte sunulan T.C. SAKARYA 2. İDARE MAHKEMESİ�nin 25.02.2004 günlü ve E:2003/850, K:2004/81 sayılı kararı, T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE� sinin 14/01/2005 günlü ve E:2004/6344, K:2005/120 sayılı kararıyla onanmıştır. T.C. SAKARYA 2. İDARE MAHKEMESİ�nin vermiş olduğu kararın yerine getirilmesini talep eder,

Gerekli bilginin verilmesini arz ederim.
ADRES: isim..........
Kılıçaslan İlköğretim Okulu
.................Ek;

1.) T.C. SAKARYA 2. İDARE MAHKEMESİ
25.02.2004 günlü ve E:2003/850, K:2004/81
Sayılı kararı (Fotokopisi)

2.) T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE
14/01/2005 günlü ve E:2004/6344, K:2005/120
Sayılı kararı (Fotokopisi)Bu şekilde bir dilekçe yazmayı düşünüyorum. :)