PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Hak Uyuşmazliğirazumihins
27-05-2008, 16:36:09
Bir işyeri için yapılan toplu iş sözleşmesinin bi rhükmünün uygulanmasına ilişkin olarak A işçi sendikası ve B işveren sendikası arasında görüş ayrılığı çıkmıştır.Taraflar;görüşmeler yoluyla bu uyuşmazlığı çözümleyememişler ve durumu tespit eden bir tutanak düzenlemişlerdir.
İşçi Sendikası bu tutanağın tazmininden sonra grev kararı almak istemektedir.
Toplu iş sözleşmesinde,"Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl sonra taraflar,yeniden ücret artış miktarını tespit ederler."yolunda bir hüküm bulunması nedeniyle,işçi sendikası ile işveren sendikası ücret artış miktarını görüşmeye başlamışlar ancak bu konuda anlaşmaya varamamışlardır.
A ve B sendikası arasında, toplu iş sözleşmesinin bir hükmünün ıuygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlık,niteliği itibariyle,nasıl bir uyuşmazlıktır?Bu uyuşmazlıkta işçi sendikasının grev kararı alma ve uygulama yetkisi var mıdır?Varsa bu kararı nasıl almalı ve uygulamalıdır?Yoksa bu uyuşmazlık için öngörülen başka çözüm yolu varmıdır?
A ve B sendikası arasında ücret artışı konusunda ortaya çıkan uyuşmazlık niteliği itibariyle nasıl bir uyuşmazlıktır?İşçi ve işvere sendikasının ücret artış görüşmelerinde anlaşmaya varamamalarının hukuki sonuçları nelerdir?Taraflar arasındaki bu uyuşmazlık nasıl çözümlenir?
Taraflar,anlaşmak suretiyle,toplu iş sözleşmesini süresi dolmadan sona erdirebilirler mi?