PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Sigortadan maaş almaçarkçı2132
21-03-2005, 06:00:28
İçinden çıkamadığım ve her aile ziyaretinde bana sorulan ve bazı avukat arkadaşlarımla konuşmalarımda henüz doyurucu bir cevap alamadığım bir şey danışmak istiyorum!
Eşimin annesine 2004 yılı başlarında bir yazı ile sosyal sigortalar kurumundan maaş bağlanacağı yazısı geldi ve bizler buna inanmasak da annemiz maaş almaya başladı.
maaş bağlanmasının sebebi ise oğlunun işi sırasında trafik kazası sonucu vefat etmesi olarak gösterildi.Bu arada oğlu bekardı.
Neyse maaş almaya başladı ve geçenlerde maaşının kesildiği(yeni yasalar gereği) yazısı geldi devlet verdiği tüm maaşı geri istedi ve büyük zorluklarla ödemeyi neyse ki başardık.
Maaşının kesilme nedeni eşimin babasının emekli maaşı alması ve babanın anneye bakmakla yükümlü olarak gösterildi.
Bu konu çözümlenebilecek bir konu mu?Cevap yazarsanız ben özellikle de olumlu cevap veya çözüm olması durumunda annem çok sevinecek şimdiden çok teşekkürler

yyln
21-03-2005, 12:50:22
Trafik kazası sonucu vefat tarihi nedir?

Av.Fırat Bayındır
22-03-2005, 05:17:05
sayın yyln benden de bir soru?

1999 yılında trafik kazasında bekar olarak ölen işçinin (iş kazası değil) ölüm tarihinde babası devlet memurudur, anne ise ev kadınıdır.

Ölümden sonra maaş bağlanması için ssk'ya yapılan müracaat, o tarihte yürürlükte olan 24 ve 69 m. itibariyle reddedilir.

BU maddelerin 2003 yılında değişmesinden sonra, halihazırda 657'den emekli olan babaya ve ev kadını olan anneye ölen oğullarından dolayı maaş bağlanabilecek midir?

yyln
22-03-2005, 12:38:34
Sn: Av. Fırat Bayındır,
SSK tarafından yapılan uygulamaya göre,
06/08/2003 tarihinden önce ölen ve henüz gelir/aylık bağlama işlemleri sonuçlanmayan ya da bu tarihten önce ölüp de başvurusunu 06/08/2003 tarihinden sonra yapmış olan ana ve babalara gelir/aylık bağlanabilmesi için, sigortalının ölüm tarihi itibariyle artan hissenin bulunması, yapılacak olan incelemede sigortalının sağlığında ana-babasının geçimine katkıda bulunduğunun ve ayrıca ana ve babanın sigortalının katkısına ihtiyaç duyacak şekilde yeterli mal varlığından ve gelir/aylıktan yoksun bulunduğunun tespit edilmiş olması,
Şartları aranmaktadır.
Konuyla ilgili yargı kararları da bu yöndedir.
Bu bilgilere göre sorunuz değerlendirildiğinde;
sözkonusu şartları varsa, anaya maaş bağlanır. Ancak, o tarihlerde SSK'ya yapılan başvuru ret edildiğine göre, yeniden yapılacak olan başvuru da ret edilir. Dolayısıyla maaş bağlanmaz.

Av.Fırat Bayındır
22-03-2005, 14:32:55
sayın yyln,

yasal düzenlemeler çerçevesinde beklediğim cevaptı . Bahsettiğiniz genelgeyi biliyorum.
Genelgede 06/08/2003 tarihinden önce ölen ve henüz gelir/aylık bağlama işlemleri sonuçlanmayan ya da bu tarihten önce ölüp de başvurusunu 06/08/2003 tarihinden sonra yapmış olan ana ve babalara gelir/aylık bağlanabilmesi için, .......

bahsettiğim olayda başvuru 2003 den yani yasa değişikliğinden önce yapılmıştır ve o tarihteki madde düzenlemesine göre ana-babaya zaten aylık bağlanamazdı.Eski başvurunun reddedilmiş olması (babanın çalışıyor olması nedeniyle) yeni yapılacak başvurun da bu nedenle reddine sebep olabilir mi?
sizin de dediğiniz gibi hiç değilse anaya aylık bağlanabileceğini düşünüyorum.

Genelgedeki "yapılacak olan incelemede sigortalının sağlığında ana-babasının geçimine katkıda bulunduğunun ve ayrıca ana ve babanın sigortalının katkısına ihtiyaç duyacak şekilde yeterli mal varlığından ve gelir/aylıktan yoksun bulunduğunun tespit edilmiş olması gerekmektedir. "

talimatının ise, 64.m nin (ve 24.m.)değişik şekline hiç de uygun olmadığını düşünüyorum. Madde metninde genelgede belirtilen şartların hiçbirisi yer almıyor. (sigortalının katkısı, mal varlığı,gelir ) acaba elinizde örnek olaya uygun-benzer karar var mı? Zira böylece zavallı yaşlılara biraz nefes aldırabilirim.

çarkçı2132
25-03-2005, 14:26:38
Sayın yyln;
vefat tarihi 07 mayıs 1999'dir.Ayrıca ailesine maddi yardımda bulunuyor olmasına örnek de verebilirseniz çok sevinirim.Zahmet veriyoruz çok sağolun!

yyln
25-03-2005, 18:47:12
vefat tarihi 07 mayıs 1999'dir
Sn: çarkçı,
Vefat tarihine göre, ana babaya maaş bağlanabilmesi için, geçiminin sigortalı tarafından sağlandığının belgelenmesi gerekir.Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından, aşağıda yer verilen örnek kararı inceleyebilirsiniz.

T.C.
YARGITAY
21.Hukuk Dairesi
Başkanlığı
Esas Karar
2003/10947 2004/ 3517

K A R A R
2-Dava iş kazası sonucu ölen sigortalının anne-babasına destekten yoksun kalma tazminatının ödenmesine ilişkin olup mahkemece doğru olmayan yorumla davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir.
Gerçekten, hak sahipi anne-babaya destekten yoksun kalma tazminatının verile bilmesi, 506 sayılı Yasa'nın 24.maddesi uyarınca ölen sigortalılının sağlığında anne babasının geçimlerini sağladığını kabulü için Hukuk Genel Kururulunun 23.10.2002 tarih ve 2002/21-807 Esas 2002/837 Karar sayılı ilamında da açıkça belirtildiği gibi sigortalının onlara sürekli düzenli ve günlük gereksiminlerini karşılayacak önemde yardımda bulunması, ana babanında durumları bakımından sigortalının bu yardımlarına gereksimleri olmasının belirlenerek SSK'ca anne babaya gelir
bağlanması koşuldur. Davaya konu olayda davacı babanın işveren olup Bağ-Kur'lu olduğundan SSK'ca gelir bağlanmamıştır. Mahkemece yapılan sosyal durum araştırmalarında Silivri de iki katlı 180 m2 yazlık evinin olduğu baba Sıtkı'nın emekli aylığı aldığı, Üsküdar'da anne üzerine bir daire olup orada oturdukları, ayrıca G Sokakta 4 daire 3 dükkandan oluşan bina sahibi oldukları baba Sıtkı'nın üzerine kayıtlı 50.000.000 TL kira gelirinin olduğu tesbit edilmiştir.
Hal böyle olunca, hak sahibi anne ve babanın zengin malvarlığı sahibi olduğu ayrıca babanın iş sahibi olup Bağ-Kur emeklisi olduğu anlaşıldığından zararlandırıcı sigorta olayı sonucu yasanın aradığı şartlarda bekar ölen çocuğunun bakımını muhtaç olmadıkları, sadece 2 ay çalışarak ölen çocuklarının sağlığında anne babasına sürekli ve düzenli olarak bakmadığı, esasen bakım gücününde olmadığı anlaşıldığından hak sahiplerinin destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkına sahip olmadıkları açık-seçik anlaşılmaktadır.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular tutulmaksızın davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.O halde, davalı Şirketlerin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine 6.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

çarkçı2132
29-03-2005, 07:43:22
Sayin yyln;
Yine ben ve sorum:)
Ben ne yapmaliyim simdi?Yargi yolu ile çözüm saglanabilirmi?
Bu arada biraz detay olacak ama babanin bir evi var bir de emekli ayligi.Verdiginiz örnekte ise kisinin malvarligi fazla.
Bir tavsiyeniz var mi?Çok tesekkürler!

yyln
29-03-2005, 19:35:55
Konuyla ilgili yargı kararından da anlaşılabileceği gibi,
-ölen çocuğun sağlığında anne babasına sürekli ve düzenli olarak bakması,
-anne babanın da bu bakıma ihtiyacının olması,
Maaş bağlama koşulunu oluşturmaktadır.
Eğer, ölen çocuk sağlığında anne ve babasının geçimine katkı sağlıyacak ölçüde ve sürekli olarak yardımda bulunduğu kanıtlanabilirse, sadece anne babanın durumlarına uygun bir evinin ve babanın bir emekli aylığının olmasının, anneye ölüm aylığı bağlanmasını engellememesi gerekir diye düşünüyorum. Ancak, SSK tarafından bağlanan maaş kesilmiş olduğuna göre, bu konuda yapılmış olan araştırmada sözkonusu şartların taşınılmadığı kanaatine varılmış olmalıdır. Bu konuda son karar yargının olacağından, durumunuz yukarıda yer verilen şartlara uygun ise, bir avukatla görüşüp yargı yoluna başvurabilirsiniz.