PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Ortaklığın giderilmesiseda solmaz
11-03-2005, 11:56:45
ortaklığın giderilmesi davası açıldıktan sonra taraflar anlaşırsa ve ilk duruşmadan önce kendi aralarında uzlaşırlarsa dava ilk duruşma günü geldiğinde biter mi?

tancell
11-03-2005, 12:39:57
tarafların kendi aralarında anlaşmaları (sulh olmaları) anlaşmazlığı ortadan kaldıracağı için hakime yapılacak iş kalmayacağından dava sona erer.
sulh anlaşması mahkeme huzurunda yapılacağı gibi mahkeme dışında da yapılır. ancak açılmış bir dava bulunduğundan ortakların tamamının ilk celsede hazır bulunmaları ve sulh beyanında bulunmaları daha pratik olacaktır bence.
ortaklık konusu mal hakkında çözümlenmesi gereken başka bir husus bulunmadığı takdirde (örneğin tapu kaydıyla taşınmazın fiili durumu arasında fark varsa öncelikle bu durum düzeltilmelidir) ilk celsede dava sona erer.

çorum
10-03-2011, 00:37:37
Daha önce baba annemden ve onun ortak akrabalarının olan bir bağdan miras düştü.
Akrabalarım yaklaşık 48 kişi.
Akraba olmayan ve bu işleri meslek edinmiş dışarıdan olan 3. kişi benim hissem olan 24/23 hepsini 5 ayrı tarih alışla tapusunu almış.
Benim hissemi istedi anlaşamadık.

1- şüfa davası açtım. Kaybettim.
2- 3 kişi alımların hepsinde muvazaa yapmış. sadece 1 tanesi çok düşük olarak tapu değeri göstermiş.
3- Bu kişi şimdi bana çok düşük fiyatla payımı istedi vermedim ve izale-i şua davası açtı.

A- izale-i şua davasında bu muvazaa bilgisini bildirmem bana fayda sağlar mı? Şüfa davasında bu 3. şahıs 2 pay için mahkemeye yazılı beyan vererek muvazaa yaptığını bildiren ve hakim tarafından kabul edilen beyanı bana katkı sağlar mı?
B- Ayrı bir muvazaa davası açsam tapu iptalinde muvazaayı ispat edersem bu payları tapu değeri (Gerçek değer) geçen zaman faizi ile hakim bana verir mi?
C- Muvazaa davasını açıp izale-i şua davası ile mi birleştirmem yararlı?