PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Olumlu miras sözleşmesielektron
10-03-2005, 19:00:51
ben 58 yaşında hayatını elektronik tamirciliği yaparak kazanan üç kız babasıyım.İki kızım türkiyenin muhtelif şehirlerinde evliler.Erkek evladım olmadığı için 10 yıl kadar önce tanıdığımız bir ailenin oğlunu iç güveyisi olarak evimize aldık.Normalde zararsız bir kişiliğe sahip olan damadım aşağı yukarı bir yıldır benden kendi üstüne bir daire vermemi istemekte.Ben kişilik olarak iyi niyetli olduğumdan vermek taraftarıyım.Ancak bazı yakınlarım yarın evi verdiğin zaman sana sırt döner sana bakmaz,sahip çıkmaz gibi sözlerle aklımı karıştırdılar.Bu nedenle sizlerden görüş almak istiyorum.

Ben olması muhtemel bu sakıncaları ortadan kaldırmak için nasıl bir hukuki yol izlemeliyim.Şimdiden teşekkürler.

ezanay
10-03-2005, 22:16:47
Yaşam boyu bakmak şartıyla miras sözleşmesi yapabilirsiniz.Bu ölüme bağlı bir tasarruftur.Karşı taraf evi garanti altına alırken siz de size bakmasını garanti altına almış olursunuz.Medeni Kanunumuzda geçen bu sözleşmenin açıklaması

I. Olumlu miras sözleşmesi

Madde 527.- Mirasbırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebilir.
Mirasbırakan, malvarlığında eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir; ancak, miras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edilebilir.

şeklindedir.

Şekil şartı ise

Madde 545.- Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir.
Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.

yukarıdaki madde ile belirtilmiştir.

Eğer size bakmazsa da;
Madde 547.- Miras sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması hâlinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir.