PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Devlet memurları geçici görev süresi sınırıcengiz gülebay
10-03-2005, 13:40:59
657 sayılı devlet memurları bulundukları il dışında bir göreve en çok ne kadarlık bir süre ile görevlendirilebilirler.Bu konuda süreyi kısıtlayan bir yasa var mı?Geçici veya sürekli görevlendirme tanımı süre ile sınırlı mıdır?cevaplar için teşekkürler.

Av.Ali Sinkay
10-03-2005, 16:30:51
c) (Değişik: 27/9/1983 - 2902/1 md.) Geçici görevlendirilme memurun muvafakatı ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır.

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanliginin uygun görüşü üzerine ilgili Bakanliklarin müşterek karariyle yapilir. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabilecegi haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir.

yyln
12-03-2005, 11:27:31
Her geçici görevlendirme, ayrı bir idari tasarruf niteliğinde olduğundan, pratikte geçici görevlendirmenin bir sınırı bulunmamaktadır.
Şöyle ki,
Bundan birkaç yıl önce basına yansıyan bir habere göre, bir üst düzey bürokrat, bir nedenle sürekli olarak 15 gün veya daha uzun süreli olarak geçici görevle yurdun değişik yerlerinde görevlendirildiği, önceleri bürokratın geçici görevle görevlendirildiği yerlere gittiği, ancak geçici görevlerin ardı arkası kesilmeyince, idari yargı yoluna başvurduğu, açtığı idari davaları kazanmasına rağmen, dava ile ilgili karar alıncaya kadar geçen sürede, açtığı dava ile ilgili geçici görev süresinin bittiği ve başka bir geçici görevinin başlatıldığı, bu nedenle kazandığı dava ile ilgili yargı kararının uygulama imkanının da kalmadığı, sonuçta geçici görevlendirmeyi yapan makam hakkında tazminat davası açmaya başladığı, açıklanmıştı.

Yaşanan bu durum, sanırım geçici görev süresi hakkında yeterli bir bilgi vermiştir.

Umarım, hukukun bir gün herkese gerekli olabileceğini toplum olarak fark edebiliriz.

areteus
14-02-2011, 03:18:26
Geçici görevlendirme süresini görevlendirilmiş kişi uzatabilir mi?

Çobanoğlu
15-03-2011, 12:51:43
Geçici görevlendirme süresini görevlendirilmiş kişi uzatamaz. Bu yetkili amirin yetkisindedir.

Hakkarili Arzuhalci
16-03-2011, 01:13:25
Her geçici görevlendirme, ayrı bir idari tasarruf niteliğinde olduğundan, pratikte geçici görevlendirmenin bir sınırı bulunmamaktadır.
Şöyle ki,
Bundan birkaç yıl önce basına yansıyan bir habere göre, bir üst düzey bürokrat, bir nedenle sürekli olarak 15 gün veya daha uzun süreli olarak geçici görevle yurdun değişik yerlerinde görevlendirildiği, önceleri bürokratın geçici görevle görevlendirildiği yerlere gittiği, ancak geçici görevlerin ardı arkası kesilmeyince, idari yargı yoluna başvurduğu, açtığı idari davaları kazanmasına rağmen, dava ile ilgili karar alıncaya kadar geçen sürede, açtığı dava ile ilgili geçici görev süresinin bittiği ve başka bir geçici görevinin başlatıldığı, bu nedenle kazandığı dava ile ilgili yargı kararının uygulama imkanının da kalmadığı, sonuçta geçici görevlendirmeyi yapan makam hakkında tazminat davası açmaya başladığı, açıklanmıştı.

Yaşanan bu durum, sanırım geçici görev süresi hakkında yeterli bir bilgi vermiştir.

Umarım, hukukun bir gün herkese gerekli olabileceğini toplum olarak fark edebiliriz.

Sadece tazminatla olmaz. Bu kasıtlı geçici görevlendirmeleri yapan makam sahibi hakkında ayrıca 257. maddeden (görevi kötüye kullanma) dava açılmalı ayrıca 657/125. madde uyarınca disiplin soruşturması başlatılmalıdır. Ancak nerde bizde bu hukuk anlayışı! Suçu işleyen de birşey çıkmayacağını bildiği için yapıyor zaten.