PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Sigorta başlangıcımzkeskin1
18-02-2005, 01:47:56
1.1.1984 yılından beri sigortalıyım.mesleğim elektrik ve oksijen kaynakçılıığı.fakat son 4 yıldır bu işime ilave olarak işyerimde fueloil le yakılan buhar ve kalorifer kazanı işletmenliğinide yapmaktayım. 2 adet buhar kazanı ve 1 adet de kalorifer kazanını işletim ve bakım onarımından sorumluyum.ayrıca kaynakçı olduğum için tüm kaynak işlerini ,demir doğrama işlerini (müthiş kaynak dumanı ve gaza maruz kalıyorum)ayrıca metalleri kesmek için kesici el aletlerini (el jeti tabir ettiğimiz) kullanıyorum.metalleri çekiçle döverek ,eğip bükerek şekillendirme vb işleri yapıyorum.ayrıca çalıştığım yerdeki tüm sıhhi tesisat ve pis su tesisatı işlerini ben yapıyorum .bu işte zaman zaman yapıştırıcı solventler ve plastik boru kaynak makinesi de kullanıyorum.ayrıca işyerimizin biyolojik ve kimyasal arıtma tesisinin de işletmenliğini yapıyorum.kimyasal arıtmada kullanılan tüm katkı malzemelerini ilave olarak arıtılacak atıkların çıkartmış olduğu buharı da soluyorum.ssk dökümünden anlaşılacağı üzere 17.5.1994 yılından beri bu işyerinde çalışıyorum.işveren bazı problemlerden(sendika vb) değişik adlar altında yine aynı adres ve tesiste bizleri çalıştırmaya devam ett.halen de çalışıyorum.bir buçuk ay sonra işyerimiz kapanacak.bizlerin de işine son verilecek.1.1.1968 doğumluyum.
şimdi:
A- 1.1.1984 tarihindeki işe girişim ssk dökümünde görülmüyor.ama sigorta kartımın üzerinde bu tarih var.bu tarih işe başlangıcım sayılır mı?ne yapmalıyım.işveren çok yakın bir akrabamdır.(o tarihteki)
B-tüm çalışma hayatım boyunca kaynakçı olarak çalıştım.itibari hizmetten nasıl yararlanabilirim.bunun için ne yapmalıyım?
C-bu bilgilerin ışığında ne zaman emekli olabilirim?(itibari hizmeti saydırabilirmiyim-saydırabilirsem)

DERVİŞLİK DEDİKLERİ HIRKA İLE TAC DEĞİL
GÖNLÜN DERVİŞ EYLEYEN HIRKAYA MUHTAC DEĞİL

Av.Ali Sinkay
19-02-2005, 07:26:55
84 tarihi ilk işe girişiniz sayılır.Uygulamada prim ödenmesi gerekli ancak mahkeme kararlarının büyük bir kısmı dava açıldığında sanki 1 gün prim yatırılmış gibi değerlendirilmekte.Ayrıca ssk'nın bu tarihte haberi olduğu işe giriş bildirgesinden görüldüğü için hizmet tespit davası açmanız için yasada yer alan 5 yıllık zamanaşımı sizin için uygulanmayacaktır.SSK ve işvereniniz aleyhine dava açmanız gerekir.Yetkili makeme iş mahkemesidir.Ne zaman emekli olabileceğinizi ssk.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı sayılanların aşağıda sayılan görevlerde geçen sigortalılık sürelerine, 11.08.1977 tarih ve 2098 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle anılan Kanun'a eklenen Ek 5. Madde hükmüne göre, bu sürele-rin her tam yılı için, hizalarında gösterilen 90 günlük itibari hizmet süreleri, sigorta-lılık süresi olarak eklenir :

İtibari hizmet süresi, sigortalıların sadece sigortalılık süresini etkilemekte, gün sayılarını etkilememektedir. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun, 16.5.2000 tarih ve 24051 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 18.2.2000 tarih ve E.1997/1, K.2000/1 sayılı Kararı'na göre, itibari hizmet süresi, sadece sigortalılık süresine eklenecek ve prim ödeme gün sayısına ilave edilmeyecektir. Yani 5 bin işgünü çalışıp, 6 bin 250 gün üzerinden yaşlılık aylığı alma imkanı ortadan kalkmıştır

Yaş sınırını doldurup, prim ödeme gün sayısını doldurmayanların emekli olabilmeleri için, "Eksik kalan prim gün sayısı kadar çalışma" koşulunu da hükme bağlanmıştır

20 yıl çalışanlar, 25 yıl çalışmış sayılacak. Ancak bu hesaplama prim ödeme gün sayısına yansıtılmayacaktır.Ayrıca 4447 Sayılı yasa ile daha önce sigortalılık süresi ve prim ödeme gün süresi şartlarının yanı sıra birde yaş şartının eklenmesiyle itibari hizmetin önemi bir anlamda azalmış olmakla birlikte yaştan indirim yapılması nedeniyle de önem kazanmıştır

Sosyal Sigortalar Kanunu'na 11.08.1977 tarih ve 2098 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen Ek 6. Madde hükmüne göre, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının en az 3600 gününü yukarıda belirtilen iş-lerde geçiren sigortalılar, ek 5. maddede yer alan itibari hizmet süresine ilişkin hükümlerden yararlanırlar

Yani enaz 3600 gün çalışma gerekir.

<span id='hl' style='background-color: #FFFF00'>Kimler yararlanır</span id='hl'>
IV- 20.06.1987 tarih ve 3395 sayılı Kanun'un 13. maddesiyle yapılan değişiklik gereğince, azotlu gübre ve şeker sanayiinde, fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo - binalarında çalışanlardan; a) Çelik, demir ve tunç döküm işlerinde çalışanlara, b) Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlara, c) Patlayıcı maddeler yapılmasında yapılan işlerde çalışanlara, d) Kaynak işlerinde çalışanlara, her yıl için, 90 günlük itibari hizmet süresi verilmektedir.

<span id='hl' style='background-color: #FFFF00'>Sayın üyemiz 01/011984 tarihinde bu işe başlamıştır.2004 tarihi sonuna kadar bu işte çalıştığı anlaşıldığından ve yatan primlerin he yıl 360 gün olduğunu varsayarak.İtibari hizmetin hesaplanabileceğini görüyoruz.Bu hesaba göre 10 yıl için 10*90=900 günü buluruz ve Yukarıda bahsettiğim ssk.gov.tr adresine girip emeklilik tarihinizi hesap ettikten sonra 900 gün düşerek ve asgari prim ödeme sayınızında oluştuğunu varsayarak normal emeklilik tarihi-900 günde emekli olabileceğinizi söyleyebilirim.</span id='hl'>


Akıllarımız sınırlı, fakat bu sınırlılığın şartları içersinde sonsuz olasılıklarla çevrilmişiz. İşte hayatın gayesi bu sonsuzluktan kavrayabildiğimiz kadar çok şey kavramak.

yyln
19-02-2005, 11:32:13
A-SSK bilgiasyarında kayıtlı olan bilgiler, genel anlamda sigortalı çalışmalarınızı göstermkle birlikte, zamanında SSK'ya verilmiş olan bordroda sigorta sicil numaranız yanlış yazılması veya başka bir nedenle, zamanında bilgisayara girilmemiş de olabilir.
Bu nedenle, öncelikle işvereninizle görüşüp, 1.1.1984 tarihinden sonraki çalışmalarınızın SSK bidirilmiş olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer sözkonusu çalışmalarınız zaamnında SSK'ya bildirilmiş ise, bu belgelerle SSK'ya başvup, netice almaya çalışabilirsiniz.
Buna rağmen, 1.1.1984-17.5.1994 (askerlik hizmeti ?) dönemindeki çalışmalarınız için, işyerinde çalışırken veya işten ayrıldığınız tarihin yıl sonundan başlayarak 5 yıl içinde dava açabilirsiniz.
B-SSK'daki itibari hizmtten, hangi işyerinde çalışmalar için ne kadar süreyle itibari hizmetten faydalanacağı 506 sayılı yasanın
EK MADDE 5- 11/08/1977 - 2098/1 md. ile gelen ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
maddesinde açıklanmıştır.İtibari hizmetten faydalanıp faydalanamayacağınızı, hizmetinizin geçtiği SSK İl Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. Eğer itibari hizmetten faydalanamyacağınız söylenirse ve siz de itibari hizmetten faydalanma hakkınız olduğunuzu iddi ediyorsanız, bu konuda dav açabilirsiniz.
C- Emekliliğniz için henüz erken. Ama bilgilenmek için;
http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_HE?cpid=367
adresindeki 12-11727.06.2002Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
genelgesini inceleyebilirsiniz.

zkeskin1
20-02-2005, 10:56:23
çok teşekkür ederim..yanıtlarınız beni yeterince aydınlattı.umarım bir netice elde edilebilir.aynen yazdıklarınızı bu problem sahibi arkadaşa ileteceğim.tekrar teşekkür ederim.

DERVİŞLİK DEDİKLERİ HIRKA İLE TAC DEĞİL
GÖNLÜN DERVİŞ EYLEYEN HIRKAYA MUHTAC DEĞİL