PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Koruma kuruluna bitişik parsellerdeki tescilli bina ve arsanın tevhidi talebiav.ahmeth
25-03-2008, 23:06:02
Merhaba sayın meslektaşlarım,

Bir müvekkilimin 3.sınıf tarihi eser binası ve bitişik parselinde boş arsası
bulunmaktadır.Kendisi bu iki parseli tevhid edip tek parselasyon
üzerinden bir inşaat yapmak istiyor ancak Koruma Kurulu kararlarında
hiç bu şekilde bir uygulamaya rastlamadım.Zaten bu tür kararları
yasa gereğince belediyeler değil Koruma Kurulları veriyor.

Ayrıca Koruma Kurulu mevzuatında ve özellikle İlke Kararlarında bunun
aksinde bir hüküm olmamasına rağmen Kuruldan bu kararı çıkartamıyoruz.
Eğer bu husus ile ilgili bilgilerinizi paylaşabilirseniz çok sevinirim.

sakar
26-03-2008, 18:45:08
Biraz geniş anlatacağım:
Yıllar önce yan yana iki parsel alırım.Parselasyon yapılırken;ilgili kişi, yakınında SİT bölgesi olduğundan,parselasyon yapılacak yerin SİT alanı olup olmadığı sorarak işlemi yapar.Yani sit yoktur.O adada altı adet arsa hariç binalar dikilir.Paresalasyonun yapıldığı tarihten 15-16 yıl sonra kurul sit alanını genişletir.Arsalarımın yarıları sit alanı içine girer.Kurula tevhit ve inşaat izni için müracaat ederim.Derler ki;Arsalarda kurulun görevlendirdikleri nezaretinde kazı yapılacak,neticede tarihi eser bulunmazsa inşaat izni verilecektir,izinden sonra tevhit işi,arsaların bulunduğu belediyenin izniyle olur.Bildiğiniz gibi 1.ve 2. sit bölgelerinde inşaat mümkün değil.
Daha sonra kurula derim ki,ne gün gelecekseniz bildirin de,işçileri ayarlayayım.
Kurul bu sefer,sit bölgesindeki 3.derece alanlardaki binalarla ilgili olarak,belediyenin bir koruma projesi yapmak zorunda olduğunu,bu projenin kurulca onaylanmasından sonra,eğer arsalarınız bu proje kapsamı dışında kalırsa,arsaların hürriyetine kavuşacağını bildirir cevap verdi.
Belediyenin hazırladığı projeyi,kurula gönderilmeden önce gördüm.Arsalarla ilgisi yok.Yani onaylanmasını bekliyorum.
Buradan size geliyorum.3.derece de olsa sit kapsamındaki binayı,yıkıp inşaat yapmayı bırakınız,izinsiz kiremitini aktaramazsınız.Yanındaki arsayı birleştirip birleştirmemeniz hiçbir şeyi değiştirmez.Kurul o arsaya,bana dedikleri ,kazı yapılır eser çıkmazsa, şartıyla izin verebilirler.Eski bina da olduğu gibi kalır.Eski binayı da ancak proje hazırlatıp,projeye uygun olarak,kurul onayıyla ancak restore ettirebilirsiniz.Bence vaziyet budur.
İyi günler..

av.ahmeth
27-03-2008, 00:46:37
Sayın Sakar

İlginiz için çok teşekkür ederim.
Tabi sizin olayınız arkeolojik sit alanı olduğundan dolayı daha
sıkı hükümlere tabi.
Bizim başvurumuz ise kentsel sit alanı içerisindeki bir 3.sınıf tescilli
bina.Genellikle kurullar bu tarz başvurularda bitişik parseller için ayrı ayrı
proje istiyorlar.
Yani uygulamada içeriden birleştirmeye engel bir durum yok.Bizim sıkıntımız
ise tek bir projede restorasyonu ve inşaatı yapabilmek.Bundan dolayı
tevhid istiyoruz yoksa restorasyon konusunda ve yan parseldeki boş arsaya
inşaat konusunda bir sıkıntımız mevcut değil.

Bundan yola çıkarak tevhidi neden yapamayacağımızın hiç bir hukuki
dayanağı olmadığı kanaatindeyim ama tabi emin olamıyorum.

Dolayısıyla bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardımcı olmalarını
rica ediyorum.

sakar
27-03-2008, 01:40:25
Kardeş,yatmak üzereyken cevabınızı okudum.Tarihi SİT alanıyla sizinki farklı,haklısınız...2863 nolu kanuna ve buna dayanarak çıkarılmış yönetmeliklere bakınız.Şu an benim bakacak durumum yok.Uyudum,uyuyorum...Yine de çözüm bulamıyorsanız,demokrasilerde çözüm bitmez..Sizin o taraflarda hiç tinerci filan olmaz mı?
İyi geceler...(!)

sakar
27-03-2008, 13:17:23
Şaka bir tarafa,ilgili kanunun 18.maddesinin son fıkrası:"Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselleri,taşınmaz kültür varlıklarının maliyetine tesir edecek şekil ve surette ayrılamaz ve birleştirilemez"
Sizin bu konuda başınızı ağrıtacak olan,kurulun yukarıdaki ifadede geçen "Maliyetine" kelimesinden ne anladığı/anlayacağıdır.
İyi günler...

av.ahmeth
27-03-2008, 19:12:15
Sayın Sakar

İlginiz için tekrar teşekkür ederim.

Sizin de belirttiğiniz gibi 18.madde bu yetkiyi çokgeniş bir
biçimde kurullara bırakmış.Zaten bizim derdimiz de bunu kurulun
keyfine kalmadan nasıl hukuki bir zemine oturtacağımız konusunda.

Dediğiniz gibi burası Türkiye ve maalesef idari kurumlara verilen bu
geniş yetkiler çoğu zaman şahsi çıkarlar elde etmek için suistimal
ediliyor.

Bende buna mahal vermemek amacıyla bir hukuki çıkış yolu arıyorum.
Ama galiba böyle gelmiş,böyle gidecek maalesef.

sakar
28-03-2008, 21:45:51
Ahmet Bey,
Kültür Bakanlığı sitesine girer ve oradan "Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Mevzuatı"nı tıklarsanız,orada sanırım işinize yarayacak ve "Maliyet" ne anlama gelmeli hakkında fikir verebileceğini sandığım,
"Tasarrufu kısıtlanan Bina,Arsa, ve Arazi Hk.Yönetmelik"
"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Bölge Kurulları çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna yapılacak itirazlara dair Yönetmelik" gibi sizin şahsen konunuzla ilgili incelemeniz gereken yönetmelikler var.(Hoş,benim de şimdi haberim oldu..)
İyi günler..