PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yetkili Mahkeme Hangisidir?murettip
15-06-2003, 12:14:47
SSK ile aramdaki sorunu gidermek için Dava açmam gerekecek . Ancak bu davayı hangi mahkemede açmam konusunda kararsızım. Nedeni kısaca daha önceki forum yazıma cevap veren "Khan" arkadaşımızın belirttiği gibi 506 sayılı yasanın 134. maddesi davayı "İŞ MAHKEMESİNDE" açmam gerektiğini belirtiyor. Danıştığım Em. Başsavcı Avukatımsa "idari mahkeme"'de açmam gerektiğini söyledi. Nedeni içinse İhtilafın İdari Uygulamadan kaynaklandığını söyledi. Ayrıca edindiğim Dr. Selami DEMİRKOL(İdare Mahkemesi Hakimi) ve Zuhal BEREKET BAŞ (Danıştay Tetkik Hakimi) tarafında hazırlanan "(Teori ve Pratikte) İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA ve DAVALARIN TAKİP USULÜ" adlı kitabın 15. sayfasında (1.3.1.15-506 sayılı yasa başlıklı bölümde Bu kanunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar yetkili İş Mahkemelerinde görülür.dedikten sonra "Esasında bu tür alacaklarda Kamu Tüzel kişiliği yetkisi kullanıldığından İdari Yargının yetkili kılınması gerekirken Adli Yargı görevlendirilmiş. diye saptamalarını kayda almışlar.
Aynı kitabın 91. sayfasında ise "6.7 İDARİ YARGIDA DAVALI KONUMUNA ALINABİLECEK İDARİ BİRİMLER LİSTESİ" başlıklı bölümün devamında 93 sayfada ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ve Bağlı Genel Müdürlükleri sıralanmış içerisinde SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'de bulunmakta. Bu nedenle ikilemdeyim. Beni aydınlatırsanız memnun olurum.

murettip

gerunsal
15-06-2003, 15:24:48
Sayı Khan'ın da belirtiği gibi davada görevli mahkeme iş mahkemesidir. Her ne kadar kamu tüzel kişisinin yetkisinin kullanmasından doğan uyuşmazlıklarda idare mahkemelerinin yetkili olması esas kuralsa da 506 sayılı yasanın 134. maddesinin açık hükmü karşısında bu durum genel kuralın istisnasını oluşturur. Dava iş mahkemesinde açılmalıdır.

Gökçe Erünsal