PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Birikmiş primlersima11
05-02-2005, 08:38:28
merhaba,

evlendimiz için birikmiş primlerinin yarısını sosyal sigortalar kurumundan geri alabilme imkanımız olduğunu okudum bu biraz daha açarmızsınız veya daha arıntılı bilgiyi nereden alabilirim.

teşekkürler,

yyln
05-02-2005, 09:33:34
Evlenme Toptan Ödemesi : Evlenme dolayısıyla işinden ayrılan kadın sigortalıya kendisinin ve işverenlerinin ödediği primlerin yarısı, yazılı talepleri üzerine, toptan deme şeklinde verilir. İşinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde evlenmiş veya evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde işinden ayrılmış olan kadın sigortalılar, evlenme dolayısıyla işten ayrılmış sayılırlar.

Av.Ali Sinkay
07-02-2005, 03:38:48
506 sayılı sosyal sigortalar kanunu ek 1

<span id='hl' style='background-color: #FFFF00'>EK MADDE 1- (13/07/1967 - 899 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup EK MADDEye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.) </span id='hl'>

Evlenme dolayısıyla işlerinden ayrılan kadın sigortalılara kendileri ve işverenleri tarafından 5417, 6900 ve 506 sayılı kanunlara göre ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin yarısı, yazılı talepleri üzerine, toptan ödeme şeklinde verilir.

İşten ayrıldıkları tarihten itibaren bir sene içinde evlenmiş veya evlendikleri tarihten itibaren bir sene içinde işinden ayrılmış olan kadın sigortalılar, evlenme dolayısıyla işten ayrılmış sayılırlar.

Evlenmeleri dolayısıyla toptan ödemeden faydalanmış bulunan kadın sigortalılardan 506 sayılı Kanuna tabi bir işe girenler, kendilerine verilen primleri aldıkları tarihten itibaren % 5 faizi ile Sosyal Sigortalar Kurumuna iade ettikleri takdirde sigortaya tabi eski hizmetleri 506 sayılı Kanunun tatbikatında nazara alınır. Toptan ödeme şeklinde aldıkları primleri Sosyal Sigortalar Kurumuna iade etmeyenlerin sigortalılık süreleri, 506 sayılı Kanuna tabi işlere yeniden girdikleri tarihten başlar.

Bu ödemeden yararlanan eşiniz primlerini daha sonra ihya etmediği yani %5 faiziyle ödemediği takdirde artık sigortalı sayılmayacaktır.İhya ederse tekrar işe giriş tarihi itibari ile de sigortalı olur.Primlerin yarısı geri ödenir ve buna faiz işletilmez.Mesela 96 yılında 5 milyon prim yatırıldı ise 2,5 milyon alır.Yatan primin yarısı

İn fide Salus (Kurtuluş Sadakatte Yatar)