PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Belediye kanunu ve bilenler bilmeyenlere anlatsın.savabey
04-02-2005, 09:45:30
forum alanına ilgi cok mu az yoksa kimse sordugum soruyu tam olarak bilmiyor mu anlayamadım. belkide sizler için önemli bir konu yada sorun değil ama inanın bir çok kişiyi çok yakından ilgilendiriyor.
Anayasa Mahkemesinin iptal ettigi yeni belediye kanunu (şekil yönünden iptal)
uygulanabilir mi verilen süre içerisinde.uygulanmaz ise yaptırımı nedir ? ve bir yasal boşluk oluşuyor ise eski yada yeni kanun hangisi uygulanabilir ??
detaylı bilgilerinizi bekliyorum.

Av.Fırat Bayındır
04-02-2005, 11:51:01
Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak mümkün olmadı sanırım henüz R.G. de yayınlanmadı. Ancak basında yazılanlara göre Mahkeme yasanın yürürlüğünü durdurmadığı ve yasama organına yeni yasa çıkartılması için 6 ay süre verdiğine göre iptal edilen yasa , en azından 6 ay içinde yeni yasa çıkana kadar yürürlükte

Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulü ile ilgili 2949 sayılı K.
Madde 53.- Anayasa Mahkemesi kararları gerekçeli olarak yazılır. Kararlar, inceleme veya yargılamaya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Muhalif kalanlar, kararda muhalefet sebeplerini açıklarlar. Kararlar ilgililere bu şekliyle tebliğ olunur.

Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. İptal kararları, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.

Gerekli gördüğü hallerde Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

Anayasa Mahkemesi bir kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli hükümlerinin iptali halinde meydana gelecek olan hukuki boşluğu kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlal edici mahiyette görürse, yukarıdaki fıkra hükmünü uygular ve boşluğun doldurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Başbakanlığa bilgi verir.

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

İptal kararları geriye yürümez.ceteris paribus