PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İmar kanunu 17.maddezgn
21-02-2008, 20:30:15
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMLAR:

'Madde 17 - Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder.

Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, kamu yararı için, belediye veya valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye belediye ve valilik yetkilidir.

Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.

Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır.'Bu maddeye göre komşu gayrimenkul sahibine satılacak müstakil inşaata elverişli olmayan bir kapanan yolun satımında belediye ihale ile satım yoluna gitmek istiyor. Belediye tutumunda haklı mıdır?

Yanılmıyorsam belediye ancak komşu gayrimenkul sahibi almaktan imtina ederse böyle birşey yapabilir.
(Komşu gayrımenkul sahibi almaktan imtina etmesi gibi bir durum olmaması ile bereber zamanında bu kapanan yolun 17.madde gereğince kendisine satılması için başvurmuş, başvurusu reddedilince dava açmış ve kazanmış.)

Bu konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum.