PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Adli sicilduygusal26
20-01-2005, 08:45:20
herkese şimdiden teşekür ederim lütfen bana yardımcı olun,ben şuan vatani görevimi yapan bir askerim,ben 1993 yılında hırsızlığa teşebüsten 2 ay ceza aldım bu cezam paraya çevrildi ve ben bu parayı ödedim aradan tam 12 yıl geçti ben suçu işlediğimde 20 yaşındaydım bu süre zarfında yaşımı 3 yıl küçülttüm,geçen yıl adli sicil kaydı aldım,aynen şöyle yazıyor yukarıda kimiliği yzılan buluna kişinin adli sicil kaydı yoktur,onun altınada adli sicil arşiv kaydı yoktur yazıyor,en az on kere aldım hep aynı şey yazıyor adli sicil ve arşiv kaydı oktur yazıyor,şuan benim adi sicil kaydım silinmiş,kendiliğinden silinmiş galiba, kendiliğinden silinebilirmi. ben öğretmenliğe başvursam sorun çıkarmı,adli sicil kaydımın silinmesi yeterlimi,veya memnu hakların iadesinimi almam gerekiyor,lütfen bana ayrıntılı bir bilgi veririseniz çok sevinirim.

aa

Av.Ali Sinkay
20-01-2005, 09:29:20
Adli Sicil Kanunu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Adli Sicil Bilgilerinin Adli Sicilden Çıkartılması

Madde 8 – Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;
b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetler on yıl içinde,

Yukarıdaki maddeye göre adli sicil kaydınız silinecektir.

Devlet Memurları Kanunu Bölüm 2 Alınma Şartları madde 5

5. (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/4 md.; 11.9.1987- KHK 276/12 md.; aynen kabul: 24.2.1988- 3409/12 md.; 10.1.1991- 3697/1 md.) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Bunun yorumunu başka arkadaşlardan bekliyorum."hükümlü bulunmamak." ifadesi bana biraz garip geldi

İn fide Salus (Kurtuluş Sadakatte Yatar)