PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Teşmil Uygulanabilir mi?center
12-02-2008, 19:26:20
Selamlar,
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunundaki


Teşmil:

Madde 11 - Bir toplu iş sözleşmesi, üyelerinin sayısı bağlı olduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunu temsil eden işçi sendikalarından en çok üyeye sahip olan sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesini Bakanlar Kurulu, o işkolunda işçi veya işveren sendikaları veya ilgili işverenlerden birinin veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının talebi üzerine, Yüksek Hakem Kurulunun görüşünü aldıktan sonra tamamen veya kısmen veya zorunlu değişiklikleri yaparak o işkolunun toplu iş sözleşmesi bulunmayan diğer işyerlerine veya bir kısmına teşmil edebilir. Teşmil kararnamesinde kararın gerekçesi açıklanır.

Yüksek Hakem Kurulu istişarî mütalâasını en çok otuz gün içinde verir.

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ile teşmil kararı da ortadan kalkmış olur.

Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesini gerekli gördüğü zaman gerekçesini de açıklayarak yürürlükten kaldırabilir.

Toplu iş sözleşmesinin, tarafların hak ve borçlarını düzenleyen hükümleri ile özel hakeme başvurma hakkındaki hükümleri teşmil edilemez.

(Ek: 27/5/1988 - 3451/1. md.) Yetki için başvurulduktan sonra yetki sorunu çözülünceye kadar veya bu belgeyi aldıktan sonra yetki devam ettiği sürece yetki kapsamına giren işyerleri için teşmil kararı alınamaz.

Teşmil maddesine atıfla,
Sendikamızın bağlı olduğu işkolunda (aynı sektörde) faaliyet gösteren işverene ait işletmelerde sendikamız örgütlüdür, Sermayemizin yeni açmış olduğu işletmede sendikamız örgütlenmiştir.

1)Sendikamız bu işletmeye, diğer tüm işletmelerde geçerli olan Toplu İş Sözleşmesini Teşmil etmesinde bir engel varmıdır?

2)Yasada; "üyelerinin sayısı bağlı olduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunu temsil eden işçi sendikalarından en çok üyeye sahip olan sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesini" O işletmeye ait örgütlü olan sendika üyeleri olarak algılanabilir mi?
Diğer bir ifade ile; Yasaya göre eğer yanlış anlamıyorsam 'en çok üyeye sahip olan sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesi' denilmekte ve buna göre işkollarının çeşitliliğiyle alakalı aynı işkolunda olup diğer sektörlerde faaliyet gösteren başka bir Sendikanın üye sayısının çokluğu Sendikamızın Toplu İş Sözleşmesini Teşmili aleyhine hukuki bir durum sözkonusu doğururmu?

Harun Gür
12-02-2008, 23:39:44
Aslında sorunuz çok açık değil, teşmil uygulaması da özel hukuk dışında idari bir tasarruf olup, Bakanlar Kurulu kararına bağlı bir durumdur. Burada dikkate alınan işverenler değil işkollarıdır ki, teşmil kararları da çeşitli nedenlerle sınırlı sayıdadır.

Bu nedenle Sendikanızın veya Bakanlar Kurulu dışında herhangi bir merciinin teşmil kararı alması mümkün değildir.

İşkolları ve o işkollarında işçi sendikalarının üye sayısı ve oransal istatistikleri her 6 ayda bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca açıklanır ve Resmi Gazete'de yayınlanır.

Selamlar,

center
13-02-2008, 10:56:57
Öncelikle cevabınız için çok teşekkürler,
Bahsettiğiniz Teşmil etmesine ilişkin cümlemi Teşmil talebi bulunmak suretiyle düşündüğüm üzere yazdım,
Yasa'daki ibareden de anladığım kadarı 'Bakanlar kuruluna, %10 barajını aşan o iş kolunda örgütlü işçi sendikasına, işveren sendikasına, ilgili işverene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına' böyle bir talep hakkaniyeti açık ifade edildiğinden sorum sendikamızın Teşmil talebi yapamayacağına ilişkin değildi.

Örneğin Sendikamızın örgütlü olduğu işkoluna ait birkaç sektör var, mesela aynı iş kolunda çimento ve toprak, ben çimento sektöründe faaliyet gösteriyor isem diğer sendika toprak söktöründe faaliyet gösteriyor ise sektörel kazanımların farklılıklarıyla Toplu iş sözleşmesindeki kazanç ve uygulanan sosyal hakların toprak sektöründe faaliyet gösteren sendikaya oranla çok üzerinde olması ile, ilk mesajımdada verdiğim gibi yeni açılan örgütlü olduğumuz işletmede Toplu iş sözleşmemizi Teşmil taleb etmek uygulandığında herhangi bir kayba uğratmayacak iken diğer sendikanın toplu iş sözleşmesi üyelerimize kayıp yaşatacaktır burada yaşadığım çelişki örnek olarak Çalışma Bakanlığı istatistiklerinde sendikamızın %25, Toprak sendikasının %27 olması ile alakalıdır.
Buna karşın örgütlü olduğumuz sektörde, diğer sektörde faaliyet gösteren sendikanın hiçbir çoğunluğu bulunmamaktadır.

Verilen sektör ve oranlar örnek amaçlıdır, umarım sorumu doğru anlatabilmişimdir, teşekkürlerimle.

Harun Gür
13-02-2008, 17:48:33
Sn. center,

İlk mesajımda da belirttiğim gibi burada işkolu önemli... O işkolunda farklı sektörlerde yer alan işletmeler bulunabilir. Ancak teşmil edilecek TİS o işkolunda % 10 barajını geçen ve en çok üyeye sahip olan sendikanın yapmış olduğu TİS'dir. İşkolunuzda en çok üyeye sahip olan sendika hangisi ise (Resmi Gazete'de yayınlanmış olan en son işkolu istatistiği dikkate alınarak) ancak onun yapmış olduğu TİS'in teşmili talebinde bulunabilirsiniz.

Ayrıca teşmil talebinden önce Yüksek Hakem Kurulu'ndan görüş istenmesi gerekir. YHK'nın görüşü Bakanlar Kurulu için bağlayıcı değildir.

Bakanlar Kurulu'nun değerlendirmesinde aynı işkolundaki farklı sektörlerin yapısı dikkate alınabilir ve buna bağlı olarak talebiniz olumlu veya olumsuz olarak karşılanabilir.

Selamlar,

halilcan_30
01-04-2008, 10:21:58
Dostlar merhaba,

Konu açılmışken, konuya farklı bir boyut kazandırayım, parantez açayım....İşin bir bölümü alt işverene ihaleyle, sözleşmeyle belirli bir süre devredilirse, (temizlik) Bu konumda çalışanlar asıl işverende çalışan diğer peronelle aynı haklara hazi olur mu? VEya böyle bir hak iddaa edebilir mi? Bu konuda tavsiyelerinizi paylaşmak isterim...

Kolay gelsin

Harun Gür
05-04-2008, 17:33:03
Alt işverende teşmil uygulaması için alt işverenin bir Toplu İş Sözleşmesine taraf olması lazımdır, alt işverenin bulunduğu işkolu ile aynı işkolunda en yüksek üye sayılı sendikanın bağıtlamış olduğu bir Toplu İş Sözleşmesi olması lazımdır. Bu nedenle alt işverenin işçileri sendikalı ve Toplu İş Sözleşmeli olsa dahi asıl işverenin taraf olduğu Toplu İş Sözleşmesi dikkate alınarak teşmil uygulanmaz. Çünkü en azından işkolları farklıdır.

Selamlar,