PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Lojmanabor
14-01-2005, 03:51:49
lojmanda oturmaktayýz geçen yýl 20 daireli lojmanýn 5 adedi boþ idi biz yakýt parasýný verdik bu boþ olan 5 dairenin parasýný ise müdürlüðün ödemesi gerekir iken ödemeye yanaþmýyor ne yapabiliriz nereye nasýl müracat edebiliriz miktar 1 milyar civarýnda