PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Takdir Yetkisi Masalımine
30-05-2003, 11:08:32
Devlet Dairelerinde özellikle siyasi amaçlı olarak kullanılan 'Dairenin takdir yetkisi ' adı altında Devlet Memurlarının 7-8-10 uncu maddelerine aykırı olan, bu takdir yetkisi İdari Mahkemeleri tarafından iptal amaçlı kullanılamıyormuş
bu doğrumudur.
Bu yetkiyle Devlet Dairelerinde Siyasi amaçlı işlemlere kapı açılmış olmuyor mu bu konu hakkında bilgi istiyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.

gerunsal
30-05-2003, 15:21:35
idare hukukunda görevli memurların yerine getirmesi gereken görevlerini yaparlarken kullandıkları yetkiler bağlı ve takdiri olmak üzere ikiye ayrılır. Bu
düzenlemenin nedeni idarenin görevlerini yerine getiriken uymak zorunda olduğu genel geçer amaçların varlığıdır. bu genel geçer amaçların başında ise kamu hizmetinin temel amacı olan kamu yararı gelmektedir her ne kadar kamu yararının kapsamını belirleme yetkisi yasama organına ait olsada bazı özel durumlarda bu yetki ana hatları yine TBMM tarafından çizilmekle birlikte idareye bırakılmaktadır. bu uygulamanın temel dayanağı ise kamu yararının genel geçer bir kavram olması ve idarenin hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi zorunluluğudur. her ne kadar takdir yetkisi yargı denetimi dışındaysada açık bir şekilde -iletinizde bahsettiğiniz gibi açık bir hukuki düzenlemeye aykırı biçimde- kullanıldığı takdirde hakkında iptal davası açılmasını yasaklayan bir kural yoktur DMK md 7-8-10 ve Anayasa md 125 ve diğer ilgili yasal ve anayasal düzenlemeler bu yetkinin sınırlarını çizmektedir. fakat sizin bahsettiğiniz gibi bu yetki tamamen gereksiz değildir yukarda açıkladığım nedenler dolayısıyla bu yetki muhakkak gereklidir.
unutulmamılıdır ki anayasal bir düzenleme olarak idarenin tüm eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabiliği -istisnaları olmakla birlikte- kuralı varken ve anayasa madde 2 de bu ülkenin bir hukuk devleti olduğu hükme bağlanmışken aksini düşünmek olanaksızdır
saygılarımla

Gökçe Erünsal

ph2011
24-04-2011, 07:30:49
Erünsal'ın da bahsettiği gibi, idarenin takdir yetkisinin kesin denetlenebilirliği konusunda hukuki yorumlar haddinden fazla. Değindiğim gibi; yorum. Ancak anayasa madde 2 de hukuk devleti normuna değinildiğinden takdir yetkisi denetlenebilir.

ph2011
24-04-2011, 07:31:36
Eğer bu konuda hukuki yollara başvurduğunuzda hakim'in takdir yetkisi de olaya dahil olmaktadır.

ph2011
24-04-2011, 07:32:30
Malum ülkemizde ki aynı konu hakkıda; farklı mahkemeler de açılan davalara çok farklı yaklaşımlar görmekteyiz.

ph2011
24-04-2011, 07:34:00
Siyasi amaçlı kullanıldığını düşündüğünüz bu takdir yetkisini kullananların, hukuk otoritelerine müdehale etmemesi temennisi içindeyim. Malesef bu etik olmayan yollar da hakim arkadaşlarımızı zorlamaktadır.

ph2011
24-04-2011, 07:35:23
Ancak şunuda söylemek isterim; kendini baskı altında karar almak zorunda hisseden hakim sınıfı da Türk Milleti adına sanırım karar aldıklarını göz ardı etmektedirler.