PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Fazla çalışma 1475 ile 4857 farkıAv.Tayfun Eyilik
16-01-2008, 10:08:54
1 - 1475 sayılı Yasanın yürürlükte olduğu dönemde; Yargıtay'ın istikrar kazanmış uygulamasına göre haftalık 45 saati aşan çalışmanın fazla çalışma süresi olarak kabulünün gerekmesi karşısında, davacının, 10 gün ve günde 14 saat çalıştığı kabul edilerek, bu çalışma devresinin ilk 7 günlük kısmında 45 saati aşan ( 14 saatx7gün=98 saat, 98 saat-45 saat=53 saat ) sürelerde fazla çalışma yapıldığının çalışma devresinin ikinci haftasına sarkan 3 günlük kısmında ise ( 14 saatx3gün = 42 saat çalışıldığından ) fazla çalışmanın olmadığının kabulü gerekmektedir.

2- 4857 sayılı Yasa döneminde günlük 11 saate kadarki çalışmalar yönünden örtülü bir denkleştirmenin varlığı kabul edileceğinden, denkleştirmeye esas günlük 11 saati aşan süreler yönünden ( 14 saat - 11 saat = 3 saat, 10 günx3saat = 30 saat ) fazla çalışmanın varlığı kabul edilmelidir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21.3.2007 gün ve 2007/9-150-160, 21.3.2007 gün ve 2007/9-174-164 sayılı bozma kararlarında da aynı ilkeler benimsenmiştir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2007/9-582 K. 2007/557 T. 18.7.2007

monica
02-02-2008, 00:02:05
1475 Sayılı iş Kanunu'nu yürürlükten kaldıran AKP.
4857 Sayılı yeni iş Kanunu'nu AKP Hükümet'i 10-06-2003Tarih ve 25134 sayılı Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni iş Kanunu'nu ile getirilen düzenlemelerle bir çok işçi hakkı yok edildi.
Bunlardan bazıları.
Çağrı üzerine çalışma geçici (ödünç) iş ilişkisi
Esnek çalışma biçimleri
Pazar günü hafta tatilidir düzenlemesi de kaldırıldı. Böylelikle iş verenin 7 günlük bir zaman dilimi içinde istediği günü hafta tatili olarak belirleye bilmesine olanak verildi ?
Kıdem tazminatına ilşkin düzenleme oldugu gibi kaldı!! Ançak kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili bir Kanun çıkarılması da yasa metni içnde yer aldı ?
Dolayısıyla Kıdem Tazminatı Hakkını budayacak Fon uygulamasını düzenleyecek yeni bir Yasanın önü açılmış oldu.
Yol-İş Dergisi Haziran 2003